Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Przedmiot:

Wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej

Data zamieszczenia: 2018-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Wałbrzychu
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
tel. 74 887 05 10
korzen-a@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 1 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-11-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowę wentylacji nawiewno-wywiewnej
Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach nr 5,7,9,10,ll,13,14,16,17 i 18+19 w budynku przy ul. Grota Roweckiego 1 w Wałbrzychu - na podstawie decyzji PINB nr 135/2018 ( wg załączonego przedmiaru)

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 30.11.2018 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 30.11.2018 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 2 miesiące

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy

11. Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.

12. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia którego konkurs dotyczy.

13. Oferty złożone w l kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą rozpatrywane.

UWAGA !!!

Roboty budowlane należy prowadzić pod kierownictwem osób spełniających wymagania art. 12 ust 7 ustaw Prawo budowlane. Po zakończeniu robót należy przedstawić oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami i sztuką budowlaną.
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej w w zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji przedmiaru robót. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z dokumentacji technicznej znajdującej się do wglądu w pokoju nr 24 w Dziale Technicznym . Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1 000 zł na konto BZ WBK w i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Wykonawcy. W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę 2 jego winy, wadium przepada.

Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.
Obowiązują nowe wzory umów i ofert dostępne na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
Wykonawcy, którzy nierzetelnie i nieterminowo wywiązują się z zobowiązań wobec Miejskiego Zarządu Budynków Sp. z o.o. w Wałbrzychu nie będą brani pod uwagę podczas rozstrzygania konkursu

Uwagi:
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl , piasecka-a@mzbwalbrzych.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.