Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3857z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawy włazów kanałowych żeliwnych klasy D 400

Przedmiot:

Dostawy włazów kanałowych żeliwnych klasy D 400

Data zamieszczenia: 2018-11-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: PWIK Częstochowa
Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
powiat: Częstochowa
Telefon: +48 22 101 02 02
cwk@platformazakupowa.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/174512
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-03 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przetarg nieograniczony na dostawy włazów kanałowych żeliwnych klasy D 400 szczegółowo określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Nazwa: Dostawa włazów kanałowych. Opis: Spełnia warunki określone w SIWZ. Ilość: 400 [szt.]

Dokument nr: ID 174512

Składanie ofert:
Rozpoczęcie transakcji: 2018-11-20 12:46:02
Zakończenie transakcji: 2018-12-03 11:00:00
Formularz do bezpośredniego złożenia oferty:
https://platformazakupowa.pl/prepare-xls-for-adding-offers/174512

Miejsce i termin realizacji:
Najwcześniejszy termin dostawy:
Najpóźniejszy termin dostawy:
Miejsca dostaw

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja:
Zamawiający- Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna w Częstochowie ul. Jaskrowska14/20 tel. (34) 365-54-48, fax. (34) 365-15-82, e-mail: poczta@pwik.czest.pl ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy włazów kanałowych żeliwnych klasy D400, w ilości i o parametrach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Miejsce realizacji dostawy: MagazynZamawiającego w Częstochowie, przy ul. Jaskrowskiej 14/20.
Wymagany termin realizacji zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. W czasie obowiązywania umowy dostawy realizowane będą sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.
Wprzetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Ocena spełniania wymienionych warunków zostanie dokonana na podstawie dokumentów określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dostępna na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest. Specyfikacja jest bezpłatna.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- w sprawach merytorycznych - P. Grzegorz Niedzielski tel. (34) 377-33-60,
- w sprawach proceduralnych - P. Katarzyna Walenta tel. (34) 377-31-76,
w dniach roboczych, w godzinach od 07:00 do 15:00,
- wsparcie techniczne dotyczące składania ofert i komunikacji na Platformie zakupowej Open Nexus - 22 101 02 02.
Kryteria wyboru oferty: cena ofertowa - 100 %.Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia II etapu postepowania -dogrywki w formie aukcji elektronicznej na zasadach opisanych w SIWZ.
Oferty należy składać wyłącznie elektronicznie poprzez wykorzystanie odpowiednich aplikacji, dedykowanych dla niniejszego postępowania na stronie https://platformazakupowa.pl/pwik_czest.
W postępowaniu oprócz oferty i dokumentów należy złożyć wzory oferowanego asortymentu zgodnie z zapisami SIWZ.
Oferty zostaną otwarte na Platformie zakupowej automatycznie po upływie terminu składania ofert.
Termin związania ofertą wynosi 60 dni od daty upływu ostatecznego terminu składania ofert.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych oraz wariantowych.
Wymagania dodatkowe
Certyfikat jakości. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Karta katalogowa. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Formularz ofertowy. Załącznik nr 2 (Proszę dołączyć skan wypełnionego i podpisanego dokumentu.)
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Załącznik nr 1 (Proszę dołączyć skan wypełnionego i podpisanego dokumentu.)
Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Gwarancja (Okres gwarancji minimum 36 miesięcy. Proszę określić)
offer_value (Wartość oferty)
Deklaracja zgodności z Normą. (Proszę dołączyć skan dokumentu.)
Pełnomocnictwo (Proszę dołączyć skan dokumentu, jeśli dotyczy.)
Preferowany termin płatności w dniach:

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa.pl/ 2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus. 3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus. 4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie. 5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
PWIK Częstochowa
Jaskrowska 14/20
42-202 Częstochowa
E-mail: cwk@platformazakupowa.pl
Telefon: +48 22 101 02 02
Kontakt: Za pośrednictwem platformy Opennexus

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.