Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
784z dziś
4540z ostatnich 7 dni
15180z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie...

Przedmiot:

Wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury

Data zamieszczenia: 2018-12-06
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Za Torem 22
30-542 Kraków
powiat: Kraków
12 20 10 240, fax: 12 34 18 487
zamowienia@zzm.krakow.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2018-12-10 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wyłonienie Wykonawcy w zakresie realizacji czynności polegających na zakupie magazynowaniu i dostawie elementów małej architektury wraz z robotami przygotowawczymi w ramach inwestycji pn.: ,,Zielony ogród do gier sportowych i zabaw na świeżym powietrzu przy ul. Zakrzowieckiej w Krakowie, według załączników do zapytania, tj. załączonego zakresu rzeczowego oraz zgodnie z załączonym wzorem umowy.

Składanie ofert:
5. Termin i miejsce złożenia oferty: do dnia 10.12.2018r. do godz. 11:00, osobiście lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zarządu Zieleni Miejskiej w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta 20 w Krakowie, a za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@zzm.krakow.pl

Miejsce i termin realizacji:
9. Termin realizacji zadania: do dnia 21.12.2018r. liczony od dnia zawarcia umowy, przy czym Zamawiający zakłada, iż zawarcie umowy nastąpi w terminie

Wymagania:
6. Ofertę należy złożyć w wymaganym czasie i terminie, w formie pisemnej, odpowiednio do treści wzoru formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1 do Zapytania. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od udzielenia zamówienia bez podawania uzasadnienia.

7. Oferta najkorzystniejsza, zgodnie z opisanymi kryteriami oceny ofert, spełniająca wymagania opisane w zapytaniu i jego załącznikach zostanie wybrana do realizacji zamówienia.

8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji treści oferty Wykonawcy oraz możliwość żądania od Wykonawców dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień, prezentacji itp., w zakresie oferowanego przedmiotu zamówienia oraz w aspekcie posiadanej wiedzy i doświadczenia itp.

10. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć i magazynować zakupiony oraz zaplombowany przez przedstawiciela Zamawiającego przedmiot zamówienia, w terminie nie później niż do dnia 31.05.2019r. Wykonawca zobowiązany jest również, w przypadku otrzymania od Zamawiającego stosownego zgłoszenia w formie pisemnej lub emailowej, do przywozu i rozładunku elementów składających się na przedmiot zamówienia w docelowym miejscu posadowienia zlokalizowanym w Krakowie (teren terenie planowanej inwestycji, ul. Zakrzowiecka), a ponadto zobowiązany jest do dokonania tych czynności własnym kosztem i staraniem w terminie do 7 dni od przekazania zgłoszenia.

Kontakt:
4. Pytania i wnioski do treści zapytania i załączników można składać, co najmniej na dwa dni przed upływem terminu składania ofert, osobiście lub pocztą bądź kurierem w sekretariacie Zarządu ZZM w Krakowie - pok. 28, ul. Reymonta 20 w Krakowie, albo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
zamowienia@zzm.krakow.pl

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.