Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kompletu elementów do budowy prototypu

Przedmiot:

Dostawa kompletu elementów do budowy prototypu

Data zamieszczenia: 2018-12-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA
Hoża 63/67
00-681 Warszawa
powiat: Warszawa
+48 504-057-624, +48 697-040-063
k.dlugolecka@pkpenergetyka.pl
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1157850
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kompletu elementów do budowy prototypu magazynu energii na stałe zabudowanych w prototypie. Zapytanie ofertowe dotyczące dostawy kompletu elementów do budowy prototypu magazynu energii na stałe zabudowanych w prototypie. Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018.
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem ZAMÓWIENIA jest dostawa kompletu elementów w skład którego wchodzą:
1. System bateryjny (1 komplet)
2. System przekształcania energii DC/DC (1 komplet)
3. Zabudowa kontenerowa (1 komplet)
4. System BMS kompatybilny z systemem bateryjnym (1 komplet)
5. Elementy do przyłączenia do sieci DC 3 kV (1 komplet)
6. Elementy teletechniczne do budowy po stronie prototypu magazynu energii i podstacji trakcyjnej (1 komplet)
7. Systemy towarzyszące wymagane do budowy prototypu magazynu energii (1 komplet)
8. Elementy montażowe (1 komplet)
oraz
9. Usługi dodatkowe (1 komplet)
Cel zamówienia
Celem ZAMÓWIENIA jest dostawa kompletu elementów do budowy prototypu magazynu energii o mocy nominalnej nie mniejszej niż 5,5 MW i pojemności nominalnej netto nie mniejszej niż 0,6 MWh, do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, w ramach realizacji projektu ,,System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy" w ramach Działania 1.2: ,,Sektorowe programy B+R" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy o dofinansowanie POIR.01.02.00-00-0230/16-00.
Przedmiot zamówienia
Przedmioty zamówienia wyszczególnione są w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 6. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA wraz ze specyfikacją techniczną.

CPV: 31430000-9

Dokument nr: 1157850, EK1-RFP-001/12/2018

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 29-01-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Miejsce i sposób składania ofert wyszczególniony jest w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 16. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOPUSZCZENIE WRAZ Z OFERTAMI.

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: dolnośląskie Powiat: trzebnicki Miejscowość: Miejscem dostawy przedmiotu ZAMÓWIENIA jest podstacja trakcyjna PT Garbce. Szczegółowe informacje dotyczące lokalizacji realizacji ZAMÓWIENIA są zawarte w Załączniku nr 7 do ZAPYTANIA.
Harmonogram realizacji zamówienia
Harmonogram realizacji zamówienia wyszczególniony jest w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Dostawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunek potwierdzany oświadczeniem (Załącznik 4 do ZAPYTANIA).
Wiedza i doświadczenie
Warunki są wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Potencjał techniczny
Warunki są wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Warunki są wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Warunki są wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
Dodatkowe warunki
1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania OFERT częściowych.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania OFERT wariantowych.
3. Wadium, które jest opisane w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 15. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM.
4. Zawarcie Umowy po wyborze Oferty, które jest opisane w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 18. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY
5. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, które jest opisane w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 19. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
6. Zawarcie Umowy, które jest opisane w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 20. ZAWARCIE UMOWY
7. Inne postanowienia są opisane w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ oraz Rozdział 24. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.
W razie wątpliwości dotyczących różnic pomiędzy zapisami zawartymi w poszczególnych wierszach Zapytania w Systemie Baza Konkurencyjności a postanowieniami zawartymi w plikach Zapytania Ofertowego Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, nadrzędnymi postanowieniami są te zawarte w załącznikach.
Warunki zmiany umowy
Warunki zmiany Umowy są wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 21. ZMIANY TREŚCI UMOWY.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Lista dokumentów/oświadczeń wyszczególniona jest w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 10. DOKUMENTY WYMAGANE od OFERENTÓW a także Rozdział 11. OPIS PRZYGOTOWANIA WNIOSKU WRAZ Z OFERTĄ.
Zamówienia uzupełniające
Wyszczególnione w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 21. ZMIANY TREŚCI UMOWY (pkt. 2.1.2).

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji opisane w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 14. KRYTERIA OCENY OFERT a także w Rozdział 12. SPOSÓB OBLICZANIA OFERTY.
Wykluczenia
Zasady dotyczące wykluczenia, odrzucenia OFERT i unieważnienia POSTĘPOWANIA zostały opisane w Zapytaniu Ofertowym Numer postępowania: EK1-RFP-001/12/2018, Rozdział 13. ZASADY DOTYCZĄCE WYKLUCZENIA, ODRZUCENIA OFERT i UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA a także Rozdział 9. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Pkt 4 oraz Pkt 5).
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
PKP ENERGETYKA SPÓŁKA AKCYJNA
Adres
Hoża 63/67
00-681 Warszawa
mazowieckie , Warszawa
Numer telefonu
+48504057624
NIP
5262542704
Tytuł projektu
System dynamicznej redukcji obciążenia podstacji trakcyjnej, działający z wykorzystaniem zasobnika dużej mocy
Numer projektu
POIR.01.02.00-00-0230/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Osobą uprawnioną do porozumiewania się z OFERENTAMI jest Katarzyna Długołęcka, e-mail: k.dlugolecka@pkpenergetyka.pl, a podczas jej nieobecności Piotr Obrycki, e-mail: p.obrycki@pkpenergetyka.pl.
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Katarzyna Długołęcka: +48 697-040-063 Piotr Obrycki: +48 504-057-624

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.