Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3865z ostatnich 7 dni
15128z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont kapitalny i remont średni wybranych urządzeń pomocniczych kotłów w EC Wrocław i...

Przedmiot:

Remont kapitalny i remont średni wybranych urządzeń pomocniczych kotłów w EC Wrocław i EC Czechnica - wentylatory oraz kanały i klapy

Data zamieszczenia: 2018-12-31
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
ul. Łowieckiej 24
50-220 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 126209597
Adam.Radzikowski@gkpge.pl
https://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: nie żąda
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Remont kapitalny i remont średni wybranych urządzeń pomocniczych kotłów w EC Wrocław i EC Czechnica - wentylatory oraz kanały i klapy

Numer referencyjny: 1001117500
II.1.2)Główny kod CPV
42162000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Celem zadania jest odtworzenie zdolności produkcyjnych, poprawa dyspozycyjności oraz wzrost bezpieczeństwa eksploatacji kotłów parowych i wodnych w EC Wrocław oraz kotłów parowych w EC Czechnica poprzez wykonanie remontu i modernizacji wentylatorów, kanałów i klap układów powietrza oraz spalin (dla kotłów parowych K-2/OP-430, K-3/OP-430 oraz kotła wodnego KW-5/WP-120 w EC Wrocław oraz dla kotłów parowych K-3/OP-130 oraz K-2/BFB-100 w EC Czechnica). Po przeprowadzeniu prac zawartych w niniejszej specyfikacji uzyskane zostanie:

-- doprowadzenie tych urządzeń do pełnej sprawności technicznej,

-- zmniejszenie awaryjności,

-- zmniejszenie kosztów remontów-nieplanowych,

-- zwiększenie dyspozycyjności,

-- utrzymanie wymaganej żywotności urządzeń

-- utrzymanie gwarantowanych parametrów pracy urządzeń

-- ograniczenie szkodliwych warunków zdrowia obsługi.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL51
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

-- Elektrociepłownia Czechnica - 50-011 Siechnice, ul. Fabryczna 22;

-- Elektrociepłownia Wrocław - 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24;

II.2.4)Opis zamówienia:

Remont kapitalny i remont średni wybranych urządzeń pomocniczych kotłów w EC Wrocław i EC Czechnica - wentylatory oraz kanały i klapy.

W skład zadania wchodzi:

-- Remont średni urządzeń kotła parowego OP-430/K-2 w EC Wrocław

-- Remont kapitalny urządzeń kotła parowego OP-430/K-3 w EC Wrocław

-- Remont średni urządzeń kotła wodnego WP-120/KW-5 w EC Wrocław

-- Remont średni urządzeń kotła parowego BFB-100/K-2 w EC Czechnica

-- Remont średni urządzeń kotła parowego OP-130/K-3 w EC Czechnica

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/04/2019
Koniec: 30/11/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 42162000

Dokument nr: 578245-2018, 1001117500

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 31/01/2019
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:

Po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na Portalu Zakupowym informacje dotyczące: kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wskaże firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz poda: ceny, termin wykonania zamówienia, okres gwarancji i warunki płatności.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Publiczna sesja otwarcia ofert odbędzie się w na Portalu Zakupowym oraz w PGE Energia Ciepła S.A. Oddział nr 2 CUW w Krakowie. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w publicznym otwarciu ofert u Zamawiającego, są proszone o zgłoszenie się przynajmniej 15 minut wcześniej przed godziną otwarcia w recepcji na Bramie Głównej.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://pgeenergiaciepla.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 31/01/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

-- Elektrociepłownia Czechnica - 50-011 Siechnice, ul. Fabryczna 22;

-- Elektrociepłownia Wrocław - 50-220 Wrocław, ul. Łowiecka 24;

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A.
0000001010
ul. Łowieckiej 24
Wrocław
50-220
Polska
Osoba do kontaktów: Adam Radzikowski
Tel.: +48 126209597
E-mail: Adam.Radzikowski@gkpge.pl
Kod NUTS: PL518

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.