Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
463z dziś
2934z ostatnich 7 dni
13376z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej

Przedmiot:

Budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej

Data zamieszczenia: 2019-01-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o.
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
(074) 842-37-41
org-adm@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 500 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
budowę wentylacji nawiewno-wywiewnej
Przedmiot zamówienia: wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w lokalach
mieszkalnych nr 1,4+5,8,13,16 i 17 w budynku przy ul. Głuszyckiej 39
w Wałbrzychu- postępowanie PINK ( wg załączonego przedmiaru).

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 22.01.2019 r., godz. 11:00

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 22.01.2019 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy.
11. Przedmiar robót znajduje się na stronic internetowej www.mzbwalbrzych.pl
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
12. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej
pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia
którego konkurs dotyczy.
13. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą
rozpatrywane.
UWAGA !!!
Roboty budowlane należy prowadzić pod kierownictwem osób spełniających wymagania art.
12 ust 7 ustawy Prawo budowlane. Po zakończeniu robót należy przedstawić oświadczenie
kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z przepisami i sztuka budowlana.
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami konkursów, które
zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl w
zakładce zapytania ofertowe. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pozycji robót
opisanych w przedmiarze robót. Jeżeli w przedmiarze robót nie zostały zawarte oddzielne pozycje, to
wszystkie roboty muszą być uwzględnione w jednostkowych cenach ryczałtowych istniejących pozycji
przedmiaru robót. Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z
dokumentacji technicznej znajdującej się do wglądu w pokoju nr 24 w Dziale Technicznym . Oferenci
zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia wszystkich okoliczności mających
wpływ na wartość oferty. Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 500 zł na konto
27 1090 2271 0000 0005 8400 1387
i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule wpłaty należy podać
pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie zawierające potwierdzenia dokonania
wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę przy wyłanianiu Wykonawcy. W razie nie podpisania
umowy przez Wykonawcę z jego winy, wadium przepada.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.

Uwagi:
Termin związania ofertą: 30 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail: korzen-a@mzbwalbrzych.pl, piasecka-a@mzbwalbrzych.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.