Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów preizolowanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych

Data zamieszczenia: 2019-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
02-566 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225688468, Faks: +48 225688475
vew.zakupy@veolia.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 2 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-14 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby: Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10) - Postępowanie nr 18/272/PN/D

Numer referencyjny: 18/272/PN/D
II.1.2)Główny kod CPV
44163160
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby: Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10).

W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: ,,Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II", Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy(część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ).

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby: Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego Winnicka 3 (nr rej. 10).

W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji 25 węzłów grupowych. W ramach projektu: ,,Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową sieci ciepłowniczej i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej m.st. Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy ETAP II", Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, POIS.01.05.00-00-0034/16.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy(część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na materiały preizolowane / Waga: 20 %
Cena - Waga: 80 %
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

POIS.01.05.00-00-00-34/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zam.reali.w ramach Projektu: ,,Likwidacja węzłów grupowych wraz z budową s. c. i indywidualnych węzłów cieplnych w rejonach zwartej zabudowy wielorodzinnej Warszawy na obszarach o przekroczonych dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza - Węzły Indywidualne dla Warszawy Etap II", Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

CPV: 44163160

Dokument nr: 011012-2019, 18/272/PN/D

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 14/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej: https://veolia.ezamawiajacy.pl, w siedzibie Zamawiającego w sali ,,Pustynia".

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wszyscy zainteresowani. Otwarcie ofert jest jawne.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/02/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 14/05/2019

Kontakt:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
Warszawa
02-566
Polska
Osoba do kontaktów: Helena Pietrzak, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Tel.: +48 225688468
E-mail: vew.zakupy@veolia.com
Faks: +48 225688475
Kod NUTS: PL911

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.