Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Świadczenie usług sprzętowo- transportowych

Przedmiot:

Świadczenie usług sprzętowo- transportowych

Data zamieszczenia: 2019-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Inżynierii Miejskiej Sp. z o.o.
ul. Kolejowa 4
43-190 Mikołów
powiat: mikołowski
tel. (32) 218 05 51
sekretariat@zim.com.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Mikołów
Wadium: 6.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY- PISEMNY NA USŁUGI SPRZĘTOWO- TRANSPORTOWE
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzętowo- transportowych przy wykonywaniu wykopów obiektowych i liniowych umożliwiających usuwanie awarii sieci wod.- kan. oraz dostawa materiału ziemnego niezbędnego przy usuwaniu awarii
I. Parametry koparko-ładowarki- 2 szt.:
- pojemność łyżki przedniej ładowarki 1,0 m3 dzielona 4x1 + widły,
- szerokość łyżki kopiącej w zakresie 30-60 cm
- łyżka tylna przesuwna,
- ramię kopiące- teleskop, głębokość kopania 5,90 m,
- napęd na 4 koła,
- wyposażenie w urządzenia współpracujące typu młot hydrauliczny (montowany do ramienia roboczego koparki, młot hydrauliczny (ręczny) przecinarka do asfaltu, przecinarka do stali, pompa do wody o wielkości przepływu oleju hydraulicznego 20-40 l/min.
II. Parametry koparki gąsienicowej (gąsienice gumowe)-1 szt.
- głębokość kopania 2,0- 2,5 m
- szerokość łyżki 20cm, 30cm, 60 cm
- możliwość hydraulicznego napędu urządzeń współpracujących typu młot hydrauliczny, przecinarka, pompa do wody o wielkości przepływu oleju hydraulicznego 20-40 l/minUJ.
III. Parametry samochodu ciężarowego samowyładowczego od 5 do 10 ton- 2 szt.
- wywrót na 3 strony
- skrzynia wywrotu szczelna.
Planowany czas pracy sprzętu w okresie obowiązywania umowy wynosi:
1. koparko ładowarka- około 1100 godzin
II. koparka gąsienicowa - około 500 godzin
III. samochód ciężarowy- około 500 godzin
Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia ilości godzin pracy sprzętu bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę odszkodowania.
Do obowiązków Wykonawcy należy również dostawa w ilościach:
a) kamień (0,31 mm)- 20 Mg
b) piasek (kopany)- 400 Mg
c) ziemia przesiewna 50 Mg
d) wywóz gruntu z wykopów wraz z utylizacją 600 Mg
Wykonawca winien przystąpić do wykonania usługi każdorazowo na wezwanie Zamawiającego najpóźniej po 30 minutach od powiadomienia. Wykonawca zapewnia dyspozycyjność sprzętu wraz z obsługą operatorską przez całą dobę również w dni ustawowo wolne od pracy.

Dokument nr: ZP.262.44.2018

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 10:45.

Składanie ofert:
5. Oferty pisemne (wg załącznika nr 1) wraz z dokumentami, o których mowa w załączniku nr 2 należy składać w zamkniętej i opisanej nazwa przetargu kopercie, w sekretariacie ZIM Sp. z o.o., do dnia 22.01.2019r. do godz.
10:30.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31.12.2019r. lub do wyczerpania kwoty, o której mowa w §4 ust. 1 wzory umowy.

Wymagania:
3. Zamawiający pod rygorem nie dopuszczenia do przetargu żąda wniesienia wadium w wysokości: 6.000,00 zł nie później niż do upływu terminu składania ofert. Wadium należy wpłacić przelewem, ze wskazaniem numeru i nazwy postępowania, na rachunek Zakładu Inżynierii Miejskiej Sp. z o. o.: ING Bank Śląski o/Mikołów Nr 69 1050 1634 1000 0022 0678 0153. Środki będą ulokowane na rachunku nieoprocentowanym. Za skuteczne wniesione wadium w pieniądzu uważa się wadium znajdujące się /zaksięgowane/ do upływu terminu składania ofert na rachunku Zamawiającego.
4. Opis sposobu obliczenia ceny: Wykonawca powinien podać ceny jednostkowe brutto oraz wymnożyć je przez przewidywane ilości odpowiednio roboczogodzin/ ton.
6. Prowadzone postępowanie jest jawne. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena.
7. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje zamawiający oraz wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem na nr faksu 32 218 05 53 lub drogą elektroniczną: zamowienia@zim.com.pl. Zamawiający nie dopuszcza kierowania korespondencji elektronicznej na inny adres e-mail, pod rygorem uznania jej za niedoręczoną.
8. Przetarg prowadzony jest w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienie postępowania przez co należy rozumieć odwołanie przetargu na każdym jego etapie bez podania przyczyny lub zamknięcie przetargu bez wyboru oferty. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania warunków przetargu.
9. Z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta umowa, której warunki zawarte są w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.