Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu budynku

Przedmiot:

Wykonanie remontu budynku

Data zamieszczenia: 2019-01-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
ul. Szubińska 107
85-915 Bydgoszcz
powiat: Bydgoszcz
Tel. +48 52/36-28-891; kom. +48 784-561-604
wojciech.zabinski@wzl2.mil.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-24 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A.
Zapraszają do składania ofert na zamówienie: Wykonanie remontu budynku Nr 17.

Nr referencyjny sprawy nadany przez Zamawiającego: 31/R-B/;15-16/R-E/WZL2/2019

Dokument nr: 31/R-B/;15-16/R-E/WZL2/2019

Składanie ofert:
2. Oferty zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym nieodłączny załącznik
do ogłoszenia, należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia: 24.01.2019 r. do godz.: 14:00 w zamkniętych kopertach z dopiskiem: ,, Wykonanie remontu budynku Nr 17 ".

a) w Kancelarii Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. przy ul. Szubińskiej 107; 85-915 Bydgoszcz (data złożenia do WZL Nr 2 S.A);
b) przesłać pocztą (zachowanie wskazanego powyżej terminu liczy się od daty wpływu do Kancelarii Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A.)

Wymagania:
1. Założenia wykonawcze zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Dodatkowe warunki Zamawiającego:
a). Zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać przewidziane prawem certyfikaty
i spełniać obowiązujące normy i być dopuszczone do użytku na terenie RP.
b). Po wykonaniu prac ujętych w wytycznych wykonawca przekaże inwestorowi pełną dokumentację powykonawczą i przewidziane cytowanymi wyżej przepisami certyfikaty oraz wyniki pomiarów przeprowadzonych analiz.
c). Dokonać obowiązkowej wizji lokalnej (z potwierdzeniem na odpowiednim formularzu przedstawionym przez inwestora).
d). Uwzględnić zalecenia inwestora (omówienie w czasie wizji lokalnej).
e).Oprócz formy papierowej oferty, dołączyć wersję elektroniczną (scan całej oferty wyłącznie na płycie CD).
3. Zamawiający zastrzega możliwość prowadzenia dalszych negocjacji dotyczących warunków umowy z Wykonawcami, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

5. Zamawiający informuje, że postępowanie nie odbywa się w trybie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a na podstawie wewnętrznego Regulaminu, w związku
z czym nie udziela informacji o treści konkurencyjnych ofert złożonych w toku postępowania oraz zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia procedury przetargowej bez wybrania którejkolwiek z ofert.
6. Warunkiem podpisania umowy jest uzyskanie przez Zamawiającego zgody odpowiednich organów Spółki lub zgody organów państwowych. W przypadku nie uzyskania zgody, o której mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający może unieważnić postępowanie.
7. Informacja o wynikach postępowania nie obliguje Zamawiającego do podpisania umowy. Zamawiający podpisuje umowę wyłącznie z Wykonawcą, którego uprzednio wezwał do jej podpisania.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w treści załączonego
wzoru umowy.

Kontakt:
Pracownikami Zamawiającego uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
Branża instalacyjna:
p. Wojciech Żabiński, Inspektor ds. Instalacyjnych WZL Nr 2 S.A.,
Tel. +48 52/36-28-891; kom. +48 784-561-604
wojciech.zabinski@wzl2.mil.pl

Branża elektryczna:
p. Marcin Adamski, Główny Energetyk WZL Nr 2 S.A.,
Tel. +48 52/36-28-881; kom. +48 694-885-972
marcin.adamski@wzl2.mil.pl

Branża budowlana:
p. Mirosław Dąbrowski, Inspektor ds. inwestycji
Tel. +48 52/36-28-899; kom. +48 608-444-210
miroslaw.dabrowski@wzl2.mil.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.