Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
721z dziś
4666z ostatnich 7 dni
16099z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie okien

Data zamieszczenia: 2019-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKIE TATRY S.A
ul. Droga do Białego 7c,
34-500 Zakopane
powiat: tatrzański
Telefon: (18) 20 63 730 Faks: (18)2015 770
zarzad@polskietatry.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Zakopane
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-26 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
NUMER ZAMÓWIENIA: HT/INW/19/1
DOTYCZĄCE: Przebudowa i termomodernizacja budynku A i B
w Hotelu ,,Tatry" na Polanie Zgorzelisko - ciąg dalszy.
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych
polegających na wymianie okien w obiekcie: Hotel TATRY należącym do Spółki,
zlokalizowanym w miejscowości Małe Ciche 91, 34-531 Murzasichle.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych
polegających na wymianie okien w pokojach hotelowych w obiekcie Hotel TATRY
należącym do Spółki, zlokalizowanym w miejscowości Małe Ciche 91, 34-531 Murzasichle
zgodnie z przedstawioną ofertą oraz ustaleniami, co do ilości okien i ceny montażu:
Zakres prac obejmuje:
- demontaż i utylizację starych okien,
- dostawę i montaż nowych okien w pokojach hotelowych o poniższych parametrach:
? okno dwuskrzydłowe (4 sztuki): (słupek stały) (R+UR) o wymiarach:
1720 x 1640, system IGŁO 5 CLASSIC; prawe skrzydło - wymiary: 600 x 1640,
okno prawe uchylno-rozwierne; lewe skrzydło - wymiary: 1120 x 1640, okno lewe
rozwierne; kolor od wewnątrz - biały; kolor z zewnątrz - okleina orzech 2178007,
klamka wewnętrzna - kolor biały; okucia - MACO,
? okno dwuskrzydłowe (4 sztuk): 2-sk (słupek stały) (R+UR) o wymiarach:
1720 x 1640, system IGŁO 5 CLASSIC; lewe skrzydło - wymiary: 1120 x 1640, okno
lewe uchylno-rozwierne; prawe skrzydło - wymiary: 600 x 1640, okno prawe
rozwierne; kolor od wewnątrz - biały; kolor z zewnątrz - okleina orzech 2178007,
klamka wewnętrzna - kolor biały; okucia - MACO,
? okno dwuskrzydłowe (4 sztuk): 2-sk (słupek stały) (UR+R) o wymiarach:
1720 x 1640, system IGŁO 5 CLASSIC; lewe skrzydło - wymiary: 600 x 1640, okno
lewe uchylno-rozwierne; prawe skrzydło - wymiary: 1120 x 1640, okno prawe
rozwierne; kolor od wewnątrz - biały; kolor z zewnątrz - okleina orzech 2178007,
klamka wewnętrzna - kolor biały; okucia - MACO,
? drzwi balkonowe 2-SK. (4 sztuki) o wymiarach: 1710 x 2470, system IGŁO 5
CLASSIC; prawe wymiary: 855 x 2470; lewe wymiary: 855 x 2470,
kolor drzwi balkonowych: od wewnątrz - biały, z zewnątrz - okleina orzech
2178007, klamki wewnętrzne - kolor biały, okucia - MACO,
? drzwi balkonowe 1-SK. RP (4 sztuki) o wymiarach: 879x2470, system IGŁO 5
CLASSIC, kolor drzwi balkonowych: od wewnątrz - biały, z zewnątrz - okleina
orzech
? okno FEST W FIEŚCIE (2 sztuki) o wymiarach 1230x1640, system IGŁO 5
CLASSIC, kolor od wewnątrz - biały; kolor z zewnątrz - okleina orzech 2178007,
klamka wewnętrzna - kolor biały
? drzwi balkonowe 1-SK RL (2 sztuki) o wymiarach 880x2470, system IGŁO 5
CLASSIC, kolor od wewnątrz - biały; kolor z zewnątrz - okleina orzech 2178007,
klamka wewnętrzna - kolor biały
- dobór okien oraz sposób ich montażu nie powodujący wadliwego działania systemu
wentylacji, obiegu powietrza co może prowadzić do skraplania się wody na oknach
i zagrzybienia (mikrowentylacja zgodnie z wymaganiami technicznymi),
- prace wykończeniowe - obróbka szpalet wokół okien zewnętrznych i wewnętrznych,
tynkowanie, obróbki blacharskie (wymiana starych blach przy oknach wraz z parapetami
zewnętrznymi),
- montaż okien winien być montażem trwałym i bez mostków cieplnych z połączeniem
i uszczelnieniem pianką okna z murem ościeży,
- dobór okien i drzwi zgodnie z aktualnymi wymogami ochrony przeciwpożarowej,
- w przypadku okien o dużych wymiarach skrzydeł wymagane zastosowanie wzmocnionych
okuć, lub systemu umożliwiającego mycie zewnętrznych połaci okien od środka budynku.
2) Przed sporządzeniem oferty. Oferent powinien dokonać oględzin miejsca prac,
w celu omówienia szczegółów zlecenia. Podczas oględzin Oferent jest zobowiązany
do wykonania pomiarów i szacunków, niezbędnych do prawidłowego sporządzenia
oferty.
3) Wszystkie prace budowlane musza być wykonane zgodnie z PN oraz sztuka budowlana
oraz innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami!!!

Dokument nr: HT/INW/19/1

Specyfikacja:
Protokół z wyboru ofert będzie do wglądu w siedzibie Spółki POLSKIE TATRY S. A. w Dziale
Obsługi Technicznej Inwestycji i Zaopatrzenia, ul. Droga do Białego 7, 34-500 Zakopane.

Składanie ofert:
V. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Oferta powinna być złożona osobiście w Sekretariacie Spółki, za pomocą poczty lub kuriera
na adres: POLSKIE TATRY S.A., ul. Droga do Białego 7c, 34-500 Zakopane lub za pomocą poczty
elektronicznej na adres zarzad@polskietatry.pl
2. Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 26.01.2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 17.04.2019r.

Wymagania:
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Oferent powinien sporządzić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, REGON,
- zawierać wartość oferty (netto i brutto),
- podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy, zgodnie z formą reprezentacji
Oferenta określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie właściwym dla formy
organizacji oferenta lub osobę upoważnioną na mocy ważnego pełnomocnictwa.
Do oferty należy dołączyć:
- odpis z KRS Oferenta lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej,
- oświadczenie potwierdzające okres działalności firmy na rynku.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego
etapie bez obowiązku podawania przyczyny.

Kontakt:
VII. DODATKOWE INFORMACJE:
Dodatkowe informacje udzielane są przez następujące osoby:
Paweł Pyż - Kierownika Działu Obsługi Technicznej, Inwestycji i Zaopatrzenia - tel. 602-227-401
Anna Nawalaniec - Kierownik Hotelu ,,Tatry"- tel. 506-129-438

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.