Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa kruszywa naturalnego, materiału drogowego oraz równanie i profilowanie dróg

Przedmiot:

Dostawa kruszywa naturalnego, materiału drogowego oraz równanie i profilowanie dróg

Data zamieszczenia: 2019-01-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Płośnicy
ul. Dworcowa 52
13-206 Płośnica
powiat: działdowski
tel. 23 698 17 67
d.bunkowski@plosnica.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Płośnica
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-17 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawę kruszywa naturalnego, materiału drogowego oraz równanie i profilowanie dróg w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych w roku 2019.
Zakres przedmiotu zamówienia.
Ze względu na specyfikę i zakres zamówienie zostało podzielone na części:
Część 1 - Dostawa pospółki (transport + materiał) wraz z załadunkiem na drogi i place gminne:
Sposób kalkulacji ceny: Wyceniając zamówienie w części 1 Wykonawca powinien skalkulować koszt 1 tony materiału (pospółki), załadunku i transportu materiału oraz wszystkie przewidywane przez siebie koszty realizacji zamówienia, a także podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
Część 2 - Dostawa materiału drogowego (pospółka z frakcją tłuczniową) wraz z załadunkiem i transportem na drogi gminne:
Sposób kalkulacji ceny: Wyceniając zamówienie w części 2 Wykonawca powinien skalkulować koszt 1 tony materiału (pospółka z frakcją tłuczniową), załadunku i transportu oraz wszystkie przewidywane przez siebie koszty realizacji zamówienia, a także podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
Część 3 - Dostawa materiału drogowego (tłucznia) wraz z załadunkiem i transportem na drogi gminne:
Sposób kalkulacji ceny: Wyceniając zamówienie w części 3 Wykonawca powinien skalkulować koszt jednostkowy: 1 tony materiału (pospółki) i jej załadunku, transportu oraz wszystkie przewidywane przez siebie koszty realizacji zamówienia, a także podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
Część 4 - Równanie, profilowanie nawierzchni placów, dróg, poboczy i terenów przydrożnych:
Wykonawca dopuszcza realizację zamówienia w części 4 następującym sprzętem: koparko - ładowarka Ł34, koparko - ładowarka Ł200, koparko - ładowarka Ł31, spycharka DET 75, koparka - pelikan . Przy kalkulacji ceny należy podać stawkę za godzinę efektywnej pracy sprzętu, którym dysponuje Wykonawca oraz wszystkie przewidywane przez siebie koszty realizacji zamówienia, a także podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Część 5 - Załadunek i transport materiału drogowego (gruzu) z terenu oczyszczalni ścieków w Płośnicy na drogi gminne:
Sposób kalkulacji ceny: Wyceniając zamówienie w części 5 Wykonawca powinien skalkulować koszt jednostkowy 1 tony załadunku, transportu oraz wszystkie przewidywane przez siebie koszty realizacji zamówienia, a także podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
Część 6 - Załadunek i transport materiału drogowego ze Skurpia na drogi gminne:
Sposób kalkulacji ceny: Wyceniając zamówienie w części 6 Wykonawca powinien skalkulować koszt jednostkowy 1 tony załadunku, transportu oraz wszystkie przewidywane przez siebie koszty realizacji zamówienia, a także podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania oferty.
Część 7 - Profilowanie dróg gminnych gruntowych.
Usługa w zakresie szczegółowym będzie obejmować: a) profilowanie dróg za pomocą równiarki SHM-4,
b) zagęszczenie i stabilizacja gruntu walcem drogowym grawitacyjnym, 4 tonowym.
. Sposób kalkulacji ceny: Wyceniając zamówienie w części 7 Wykonawca powinien podać stawkę za godzinę efektywnej pracy sprzętu, którym dysponuje Wykonawca oraz wszystkie przewidywane przez siebie koszty realizacji zamówienia, a także podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dokument nr: ZP.271.2.2.04.2019.D.B

Otwarcie ofert: Wybór ofert
a) Zamawiający wybierze ofertę, która będzie odpowiadała wymogom określonym w zaproszeniu oraz będzie ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie;
b) Zamawiający poinformuje o przyjęciu do realizacji wybranej oferty Wykonawców do dnia:20.02.2019r. telefonicznie.
c) Zamawiający przewiduje możliwość negocjowania oferty, co do przedmiotu zamówienia, ostatecznej ceny, wielkości zamówienia i terminu realizacji z wykonawcami.

Składanie ofert:
Wymagania dotyczące przygotowania oferty.
a) Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym do pobrania ze strony internetowej, jako załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.
b) Oferty można składać:
? osobiście w Urzędzie Gminy, Sekretariat I piętro, 13-206 Płośnica, ul. Dworcowa 52,
? przesyłając pocztą na adres: Urząd Gminy w Płośnicy, ul. Dworcowa 52, 13-206 Płośnica,
? przesyłając faxem pod nr 23 698 17 67;
Termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia 17.02.2019 r. do godz.1500 zgodnie z załączonym formularzem ofertowym.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji części 7 - od 31.03.2019r. do 30.10.2019r.

Wymagania:
Informacje dodatkowe
a) Zamówienie realizowane będzie sukcesywnie w okresie roku 2019 na zlecenie Zamawiającego. W przypadku otrzymania zlecenia zamówienie należy zrealizować w terminie: 7 dni od dnia od otrzymaniu zlecenia chyba, że zajdą okoliczności uzasadniające krótszy lub dłuższy termin realizacji zamówienia np. zakres zamówienia, warunki pogodowe.
b) Sposób rozliczenia: Wykonawca wystawi fakturę po zrealizowaniu zamówienia objętego zleceniem.

Kontakt:
Wyznaczonym pracownikiem z Urzędu Gminy do kontaktów z Wykonawcą jest: Dariusz Buńkowski nr tel. 23 698 17 67 mail: d.bunkowski@plosnica.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.