Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
480z dziś
2951z ostatnich 7 dni
13393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa rur i elementów preizolowanych

Przedmiot:

Dostawa rur i elementów preizolowanych

Data zamieszczenia: 2019-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
ul. Handlowa 11,
37-450 Stalowa Wola
powiat: stalowowolski
tel. 15 844 02 74
sekretariat@pec-stalowawola.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Stalowa Wola
Wadium: 20 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Temat postępowania: ,,Dostawa rur i elementów preizolowanych".

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
PONIŻEJ 443 000 Euro

Dokument nr: l/PN/1/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godzinie 11:15 w siedzibie Zamawiającego - sala
konferencyjna.

Specyfikacja:
12. Specyfikacja: SIWZ wraz z załącznikami zostanie udostępniona w formie elektronicznej, po zgłoszeniu przez oferenta
chęci udziału w postępowaniu przetargowym.
Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy:
przetargi@pec-stalowawola.pl

Składanie ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, Sekretariat do dnia
31.01.2019r godz.11:00.

Miejsce i termin realizacji:
5. Terminy realizacji zamówienia:
Zadanie 1 - 10.04.2019r Zadanie 4 - 10.04.2019r
Zadanie 2 - 10.04.2019r Zadanie 5 - 10.04.2019r
Zadanie 3 - 10.04.2019r Zadanie 6 - 10.04.2019r

Wymagania:
7. Oferty wariantowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert wariantowych.
8. Oferty częściowe: Zamawiający nie dopuszcza możliwości składnia ofert częściowych na poszczególne zadania.
9. Zamówienia uzupełniające: Zamawiający zastrzega sobie możliwość złożenia zamówienia uzupełniającego w ramach
prowadzonego postępowania, jednak nieprzekraczającego 75% wartości brutto przedmiotu zamówienia dla każdego
zadania.
10. Wadium:
Zamawiający określa wadium w wysokości 20 000 zł
11. Termin związania ofertą: 60 dni
13. Warunki udziału w postępowaniu:
o Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek
posiadania takich uprawnień.
o Posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowanie osobami
zdolnymi do wykonania zamówienia.
o Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
o Nie podleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
o Wykazanie się w okresie ostatnich trzech lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
co najmniej trzema dostawami tożsamymi lub równoważnymi z przedmiotem zamówienia, potwierdzonymi
referencjami na wartość brutto porównywalną z wartością przedmiotu zamówienia.
Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy zobowiązani są do złożenia dokumentów
i oświadczeń wymienionych w rozdziale IV SIWZ.
14. Ocena warunków udziału w postępowaniu nastąpi wg klucza spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów
i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego w SIWZ
15. Sposób kontaktowania się z Zamawiającym: forma pisemna lub elektroniczna: e-mail:
przetargi@pec-stalowawola.pl

Uwagi:
6. Kryteria wyboru najkorzystniejszej oferty: cena oferty (brutto) - 90%, okres gwarancji -10%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.