Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
463z dziś
2934z ostatnich 7 dni
13376z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa oświetlenia ulicznego

Przedmiot:

Budowa oświetlenia ulicznego

Data zamieszczenia: 2019-01-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sokołów Podlaski,
ul. Wolności 44,
08-300 Sokołów Podlaski
powiat: sokołowski
25 781 26 10
ug@gminasokolowpodl.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Sokołów Podlaski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podrogów,,
Zakres prac obejmuje:
1. Budowę dwóch słupów oświetlenia ulicznego
2. Montaż dwóch lamp oświetlenia ulicznego typu LED
3. Monaż około 125 metrów linii oświetlenia ulicznego
4. Połączenie nowo budowanej linii z istniejącą infrastrukturą
Mapa lokalizacyjna stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Dokument nr: IGKOŚiPF.271.1.3.2019

Specyfikacja:
a. Dokumentacja techniczna oraz pozwolenie na budowę do wglądu w Urzędzie Gminy
Sokołów Podlaski, pokój nr 4 (poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00)
e. Zapytanie ofertowe zamieszczono na tablicy w Urzędzie Gminy Sokołów Podlaski oraz
na stronie internetowej: http://sokolowpodlaski.biuletyn.net/

Składanie ofert:
a. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera lub dostarczona
osobiście na adres: Urząd Gminy Sokołów Podlaski, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów
Podlaski lub na adres
e-mail: ug@gminasokolowpodl.pl
c. Termin składania ofert: do dnia 25.01.2019 r. do godziny 10;00

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 28.06.2019r.

Wymagania:
2. Kryterium wyboru oferty: najniższa cena za całość zamówienia
b. Wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia ponosi Wykonawca;
c. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres 3 lat
d. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wraz z formularzem ofertowym
dostarczyć dokumenty stwierdzające parametry proponowanych produktów.
e. Materiały i urządzenia wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy winny
odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie określonych w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 ze zm.).
4. Opis wymagań stawianych wykonawcy:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
a. posiadają prawo do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie
przedmiotu zamówienia;
b. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie
zamówienia;
c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do
wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Przyjmowanie ofert:
Ofertę należy sporządzić na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania
ofertowego oraz złożyć wraz z niezbędnymi załącznikami w nieprzejrzystym
opakowaniu/zamkniętej kopercie i opisać następująco: ,,Oferta - Budowa oświetlenia
ulicznego w miejscowości Podrogów"
b. Oferta powinna zawierać cenę netto, plus obowiązujący podatek VAT
d. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.