Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy odcinków sieci ciepłowniczej

Przedmiot:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy odcinków sieci ciepłowniczej

Data zamieszczenia: 2019-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Veolia Energia Warszawa S.A.
Puławska 2
02-566 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225688469
piotr.zahorowski@veolia.com
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy odcinków sieci ciepłowniczej Skorosze (Rakietników 25A, Kolorowa 15, Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1) - 3 Zadania. Materiały zapewnią budowę 2 x 4

Numer referencyjny: 18/280/PN/D
II.1.2)Główny kod CPV
44163160
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Zadanie 1: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu I Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A; Zadanie 2: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu III Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15; Zadanie 3: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu V Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1. Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzie...

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 1: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych dla Etapu I Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163160
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.):

Zadanie 1: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu I Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Rakietników 25A. Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na materiały preizolowane / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0010/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zam. reali. w ramach Projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 2: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych dla Etapu III Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163160
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Zadanie 2: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu III Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Kolorowa 15. Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na materiały preizolowane / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0010/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zam. reali. w ramach Projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Zadanie 3: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych dla Etapu V Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44163160
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów preizolowanych na potrzeby przebudowy poniższych odcinków sieci ciepłowniczej (s.c.): Zadanie 3: Sieć ciepłownicza rozdzielcza - Zadanie II (Etap I, II, III, IV, V). Zakup materiałów preizolowanych (w tym m.in. rur preizolowanych min. 10,14 km, 200 zaworów preizolowanych) dla Etapu V Zadania II - do budynków zasilanych z kotłowni Skoroszewska 7 i Nurzyńska 1. Materiały zapewnią budowę 2 x 4,26 km oraz modernizację 2 x 0,81 km sieci ciepłowniczej rozdzielczej i przyłączy. W ramach projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji na materiały preizolowane / Waga: 20
Cena - Waga: 80
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 364
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Numer identyfikacyjny projektu: POIS.01.05.00-00-0010/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zam. reali. w ramach Projektu: Budowa sieci ciepłowniczej celem likwidacji lokalnych źródeł niskiej emisji na osiedlu Skorosze w Warszawie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

CPV: 44163160

Dokument nr: 021029-2019, 18/280/PN/D

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi poprzez upublicznienie ofert wczytanych na platformie zakupowej: https://veolia.ezamawiajacy.pl, w siedzibie Zamawiającego w sali: ,,Szafir".

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/02/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 5 000 PLN dla Zadania nr 1. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w Części I SIWZ.

11. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 5 000 PLN dla Zadania nr 2. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w Części I SIWZ.

12. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, na cały okres związania ofertą, w wysokości 7 000 PLN dla Zadania nr 3. Szczegóły dotyczące wadium zostały określone w Części I SIWZ.

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 20/05/2019

Kontakt:
Veolia Energia Warszawa S.A.
Puławska 2
Warszawa
02-566
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Zahorowski
Tel.: +48 225688469
E-mail: piotr.zahorowski@veolia.com
Kod NUTS: PL911

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.