Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
611z dziś
2914z ostatnich 7 dni
14653z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie remontu dachu papowo- ceramicznego

Przedmiot:

Wykonanie remontu dachu papowo- ceramicznego

Data zamieszczenia: 2019-01-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1
48-370 Paczków
powiat: nyski
TELEFON 077 431-67-91 FAX 077 544 90 04
Województwo: opolskie
Miasto: Paczków
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-08 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
l.Określenie przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zaproszenia do złożenia oferty jest wykonanie remontu dachu papowo- ceramicznego wraz z przemurowaniem kominów, wymianą obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych, remont elewacji z uzupełnieniem tynków i malowaniem ścian, remont schodów zewnętrznych, remont klatki schodowej z wymianą instalacji elektrycznej i malowaniem ścian, wymiana stolarki drzwiowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
2. Zakres rzeczowy i sposób wykonania robót:
2.1 Zakres rzeczowy i przedmiar wykonania robót zawierają:
- Dokumentacja projektowa (do wglądu w siedzibie Administratora buaynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15) - biuro Wspólnot Mieszkaniowych
- Przedmiar robót (załącznik).
2.2 Roboty powinny być wykonane zgodnie z przyjętym zakresem rzeczowym, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, przepisami bhp, ppoż, pod nadzoiem kierownika robót posiadającego odpowiednie uprawnienia.
2.3 Technologia wykonania robót - wbudowane materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania dla budynków mieszkalnych zgodnie z Polskim prawem przy uwzględnieniu:
- Stosowania pełnego zestawi' materiałów systemowych, gwarantowanego i potwierdzonego przez producenta.
2.4 Proponowany przez Zamawiającego okres gwarancji wykonania roDÓt-10 lat dach, 5 lat pozostałe od daty odbioru robót.

Otwarcie ofert: - Oferty zostaną rozpatrzone przez wspólnotę mieszkaniową w terminie do 28.02.2019r.

Składanie ofert:
- Ofertę należy złożyć w siedzibie Administratora budynku Zakład Usług Komunalnych i Mieszkaniowych Sp. z o. o. ul. A. Mickiewicza nr 3 Paczków (pon.- pt, w godz. 7-15).
- Oferty składać do 08.02..2019r. do godz. 15:00

Miejsce i termin realizacji:
2.5 Termin realizacji robót: 2019r.

Wymagania:
Sposób przygotowania oferty.
- Oferta powinna być pisemna i zawierać standardowy zestaw danych oferenta .
4.Dokumenty oraz informacje wymagane przy złożeniu oferty .
-dane o przedsiębiorstwie tj. pełną nazwę, adres, telefon, fax. nr NIP, REGON, konto bankowe, dane osoby (właściciela, współwłaściciela, pełnomocnika) reprezentującej przedsiębiorstwo - firmę,
- zaświadczenie (uwierzytelniona kserokopia) o wpisie do rejestru działalności gospodarczej,
- kopie polis ubezpieczenia Oferenta,
- kopie uprawnień i zaświadczenia o przynależności do izby Budownictwa oraz uprawnień kierownika budowy,
- wypełniony i podpisany ,,formularz oferty" oraz kosztorys ofertowy.
5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
- cena -100%
6. Udzielenie wyjaśnień dotyczących istotnych warunków zaproszenia do złożenia oferty .
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- swobodnego wyboru oferty,
- negocjacji ceny,
- nie rozpatrywania ofert bez podania przyczyny.
Stosownie do zapisu art. 4 pkt.8 w prowadzonym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29.0i.2004r. Prawo zamówień publicznych.

Kontakt:
Do udzjelenia informacji dotyczących istotnych warunków zaproszenia są upoważnieni:
- Bartłomiej Marzec, Dorota Banaś -Tel. 77 431-64-11, 77 431-64-22

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.