Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
516z dziś
2988z ostatnich 7 dni
13430z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wymiana wykładziny w pokojach biurowych

Przedmiot:

Wymiana wykładziny w pokojach biurowych

Data zamieszczenia: 2019-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: Targi Kielce S.A.
ul. Zakładowa 1
25-672 Kielce
powiat: Kielce
Tel. (41) 365 12 22,41/365 14 35
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wymiana wykładziny w pokojach biurowych w budynku Targów Kielce S.A.
Przedmiotem zamówienia jest wymiana wykładziny dywanowej w pokojach biurowych.
Zakres robót:
1.1 Dostawa wykładziny dywanowej FORTESSE (lub równoważnej).
1.2 Usunięcie starej wykładziny i jej utylizacja.
1.3 Przygotowanie posadzki pod ułożenie nowej wykładziny, szpachlowanie ubytków.
1.4 Przyklejenie nowej wykładziny klejem na całej powierzchni do podłoża.
1.5 Wykonanie listwy cokołowej na obwodzie pomieszczenia z wykładziny.
2. Szczegółowe wymiary pomieszczeń - załącznik nr 1.
3. Kolor wykładziny do ustalenia.
4. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zaprezentuje próbkę oferowanej wykładziny.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zapieczętowanych kopertach w siedzibie spółki Targi Kielce S. A.
Kielce, ul. Zakładowa 1 w recepcji do dni 22.01.2019 r.

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zadania do uzgodnienia (w 2019 r.)
Prace mogą być realizowane sukcesywnie z przerwami w uzgodnionych terminach.
2

Wymagania:
Kryterium wyboru oferty
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował:
- oferowaną ceną w 100 %
Zawartość oferty
Część I - ,,Dokumenty formalno-prawne" winna zawierać:
1. Nazwę i siedzibę Wykonawcy , numer telefonu, adres e-mail, oraz datę sporządzenia oferty.
2. Oświadczenie Wykonawcy, że zapoznał się z warunkami niniejszego zaproszenia i nie wnosi do
nich zastrzeżeń (według wzoru formularza ofertowego - Załącznik Nr 2)
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru KRS albo aktualne zaświadczenie o wpisie do CEIDG.
Część II - ,,Oferta cenowa" - winna zawierać:
1. Ryczałtową ofertę cenową (wypełniony załącznik nr 2) za roboty określone w załącznik Nr 1.
2. Informację techniczną na temat oferowanej wykładziny.
Oferta winna być sporządzona zgodnie z wymogami ZDR.
2. Do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty i oświadczenia wskazane w pkt. VII
ZDR , zgodnie z wymaganą formą.
3. Oferta powinna być spakowana do jednej koperty i zawierać: dokumenty formalno -
prawne oraz ofertę cenową.
4. Kopertę opatrzyć napisem: : ,,Wymiana wykładziny w pokojach biurowych w budynku
Targów Kielce S.A."

Uwagi:
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od terminu
składania ofert.
3. Złożenie oferty oznacza akceptację warunków niniejszego zaproszenia do udziału w
postępowaniu przetargowym.
4. Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z przygotowaniem oferty.
5. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania prac.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru Wykonawcy jak również
unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Kontakt:
Osoba uprawniona do kontaktu z oferentami: Zbigniew Kołodziejczyk tel. 41/365 14 35.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.