Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
607z dziś
3436z ostatnich 7 dni
14564z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Całościowa obsługa i zabezpieczenie zbiornika wód dołowych

Przedmiot:

Całościowa obsługa i zabezpieczenie zbiornika wód dołowych

Data zamieszczenia: 2019-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: POLSKA GRUPA GÓRNICZA S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit
ul. Granitowa 16
43-155 Bieruń
powiat: bieruńsko-lędziński
+48/ 032/ 717 7267
przetargi@pgg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Bieruń
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-31 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Przedmiotem zamówienia jest:
Zadanie nr 1 - Całościowa obsługa i zabezpieczenie zbiornika wód dołowych V=115 000 PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach,
Zadanie nr 2 - Całościowa obsługa i zabezpieczenie zbiornika wód dołowych Olszyce PGG S.A. Oddział KWK Piast- Ziemowit Ruch Ziemowit w Lędzinach.

Dokument nr: 431801670/01

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert
1. Otwarcie ofert następuje poprzez opublikowanie w profilu nabywcy: nazw (firmy) oraz adresów Wykonawców a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Termin publikacji informacji z otwarcia ofert to dzień, w którym upływa termin na ich złożenie.

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
1. Ofertę należy złożyć za pomocą narzędzi umieszczonych na platformie Elektronicznego Formularza Ofertowego w terminie do dnia 31.01.2019 r. do godz. 09:00

Wymagania:
1. W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z załącznikami sporządza się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia nieobjętego Ustawą Prawo zamówień publicznych prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w Polskiej Grupie Górniczej zwanym w dalszej części SIWZ Regulaminem.
3. Wyciąg z Regulaminu, o którym mowa w ustępie 1, dostępny jest dla Wykonawców na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w Profilu Nabywcy.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na zadania. Składana oferta winna obejmować cały zakres rzeczowy zadania. Ilość zadań 2.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.
6. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
7. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia do wykonania przez podwykonawców i żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SIWZ.
X. Wadium.
1. Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium (zgodnie z zapisami § 33 Regulaminu (...) ust. 2.) w wysokości 1 510,00 zł, w tym dla:
a) zadania nr 1 w wysokości: 300,00zł
b) zadania nr 2 w wysokości: 1 210,00zł
2. Jeżeli w okresie 3 lat licząc od terminu składania ofert wykonawca odmówił zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w innym postępowaniu prowadzonym przez PGG S.A. lub wycofał ofertę (zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień lub w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego) - to Wykonawca - zobowiązany jest wnieść wadium w powiększonej wysokości, , tj. 2 260,00zł, w tym dla:
a) zadania nr 1 w wysokości 450,00zł
b) zadania nr 2 w wysokości 1 810,00zł

Kontakt:
Osoba/nr tel. do kontaktu: Halina Jurecka /tel. +48/ 032/ 717 7267

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.