Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
480z dziś
2951z ostatnich 7 dni
13393z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Jednorazowy przegląd eksploatacyjny wodnych pomp obiegowych

Przedmiot:

Jednorazowy przegląd eksploatacyjny wodnych pomp obiegowych

Data zamieszczenia: 2019-01-17
Dane kontaktowe Zamawiającego: "Nowy Szpital Wojewódzki" Sp. z o.o.
ul. Igielna 13
50-117 Wrocław
powiat: Wrocław
Telefon: 71-7359301 Faks: 71-7359300
zamowienia@nszw.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-01-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Jednorazowy przegląd eksploatacyjny wodnych pomp obiegowych
II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie jednorazowego przeglądu eksploatacyjnego wodnych pomp obiegowych zainstalowanych w obiekcie szpitala przy ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2 we Wrocławiu
Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.00.00.00-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
2. Charakterystyka pomp obiegowych i ich lokalizacja:
Przegląd eksploatacyjny dotyczy 183 szt. pomp obiegowych (produkcji Wiło i Grundfos) zainstalowanych w pomieszczeniach technicznych szpitala, na dachu szpitala oraz w budynku technicznym szpitala.
W dostępie do wszystkich urządzeń nie ma żadnych utrudnień.
Pełną tabelę wraz z typoszeregiem pomp oraz ich przeznaczeniem i lokalizacją przedstawia załącznik nr 1 do wzoru umowy (załącznik nr 4 do zaproszenia).
3. Wykaz czynności:
1) Sprawdzenie parametrów elektrycznych i porównanie ich z danymi znamionowymi.
2) Kontrola urządzenia, zasuw odcinających, połączeń rur odnośnie szczelności i korozji.
3) Kontrola połączeń elektrycznych i w razie potrzeby dociągnięcie zacisków.
4) Kontrola dociągnięcia śrub sprzęgła jeśli występuje.
5) Kontrola wzrokowa osłony sprzęgła jeśli występuje.
6) Kontrola funkcji przełączenia i wskazań optycznych przy pompach elektronicznych.
7) Sprawdzenie odpisanych błędów przy pompach elektronicznych.
8) Kontrola działania urządzeń ochronnych.
9) Wizualne sprawdzenie stanu uszczelnienia mechanicznego.
10) Sprawdzenie stanu łożysk.
11) Sporządzenie protokołu wymaganych i zalecanych napraw i wymiany części zamiennych.
4. Szczegółowy zakres i warunki udzjelenia zamówienia przedstawione są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.

CPV: 50.00.00.00-5

Dokument nr: NSzW/22/2019

Składanie ofert:
1. Wykonawca zainteresowany realizacją zamówienia proszony jest o złożenie pisemnej oferty w nieprzekraczalnym terminie do 30 stycznia 2019 r. do godziny 13:00.
o w siedzibie Spółki - tj.: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław
lub
o jej przesłanie na adres siedziby Spółki - tj.: ul. Igielna 13, 50-117 Wrocław.
UWAGA:
1) W przypadku przesłania ofert pocztą liczy się data wpływu ofert do siedziby Spółki.
2) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3) Wykonawcy mogą składać oferty w formie elektronicznej (skan dokumentu przesłany pocztą elektroniczną) na adres: zamowienia@nszw.pl pod warunkiem, że oferta w formie elektronicznej dotrze do biura Spółki w terminie wyznaczonym na składanie ofert, a oferta w formie oryginału zostanie dostarczona do siedziby Spółki nie później niż w terminie do 3 dni od dnia wyznaczonego na składanie ofert.

Uwagi:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późniejszymi zmianami) na podstawie: art. 4 pkt. 8 przedmiotowej ustawy.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.