Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja sali widowiskowej

Przedmiot:

Modernizacja sali widowiskowej

Data zamieszczenia: 2019-02-01
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Oświęcim
ul. Zamkowa 12
32-600 Oświęcim
powiat: oświęcimski
tel. 33 844 95 00, faks 33 844 95 10
gmina@gminaoswiecim.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Oświęcim
Wadium: 4 000.00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-18 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja sali widowiskowej w Domu Ludowym w Broszkowicach wraz z utworzeniem Izby Tradycji Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Oświęcim
Zadanie inwestycyjne pn. MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWEJ W DOMU LUDOWYM W BROSZKOWICACH WRAZ Z UTWORZENIEM IZBY TRADYCJI OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH Z TERENU GMINY OŚWIĘCIM otrzymało dofinansowanie zgodnie z zawartą umową o przyznaniu pomocy nr 00737-6935-UM0610428/18 z dnia 8 listopada 2018 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach podziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Ogólny zakres rzeczowy robót budowlanych obejmuje : Prace rozbiórkowe i demontażowe Wykonanie zbrojenia ścian wewnętrznych i zewnętrznych oraz dodatkowe zbrojenie w miejscach pęknięć Roboty wykończeniowe Remont podłogi w sali zebrań Montaż sufitu podwieszanego Wykonanie tynku ścian sali widowiskowej Wymiana drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji elektrycznej, instalacja gniazd wtyczkowych i siły oraz główne trasy kablowe Elementy wyposażenia OPIS ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projektowana inwestycja ma celu modernizację części budynku, służącą poprawie warunków jego użytkowania i Zasadniczo funkcja nie ulegnie zmianie. Część południowa budynku jest parterowa i niepodpiwniczona, przykryta dachem kopertowym. Jej wnętrze zajmuje jedno duże pomieszczenie - sala wielofunkcyjna zwana sala zebrań, doświetlone poprzez okna usytuowane w ścianie południowej, dostępna poprzez wejście główne i korytarz w części środkowej a także dodatkowe zadaszone wejście od strony północnej w postaci drzwi dwuskrzydłowych, zaopatrzone w kilkustopniowe schody zewnętrzne. Przebudowa sali zebrań obejmuje montaż sufitu podwieszanego, przebudowę podestu scenicznego oraz remont elementów wykończeniowych. Przewidziano również wymianę zniszczonych drzwi zewnętrznych na nowe aluminiowe oraz zaplanowano budowę spocznika przed drzwiami ewakuacyjnymi. Podczas remontu sali przewidziano również przebudowę wewnętrznej instalacji elektrycznej. Powierzchnia użytkowa sali: 186,59 m2 Zakres prac rozbiórkowych: o Rozebranie boazerii na słupach oraz drewnianego podestu sceny w narożniku północno-wschodnim. o Demontaż drzwi zewnętrznych, z podkuciem w celu powiększeniem otworu Zakres prac budowalnych: o Wzmocnienie ścian od wewnątrz, zgodnie z technologią opisaną w dokumentacji projektowej (str.46-47). Wzmocnienie polega na montażu zbrojenia w 3 kolejnych spoinach muru z PGS-u (do wysokości parapetów) oraz w co trzeciej spoinie muru powyżej. W sumie przewidziano 6 poziomów zbrojenia zgodnie z rysunkiem nr 2017-3.B-13. Jako zbrojenie przewidziano zastosowanie ocynkowanych prętówM6 łączonych za pomocą dwustronnych naklejek - tulejek. Po usunięciu starej zaprawy ze spoiny na głębokość 3,5 cm, po oczyszczeniu szczeliny odkurzaczem przemysłowym i jej nawilżeniu układa się w szczelinie 1 cm grubości warstwę zaprawy cementowej M2, wciska w nią pręt i pokrywa następna warstwa zaprawy cementowej, pozostawiając szczelinę 1 cm na wyrównanie tynku poprzez szpachlowanie. Po okresie pielęgnowania zaprawy poprzez jej nawilżanie szpachluje się ostatecznie szczelinę zaprawą cementowo-wapienną. Końcówki prętów przy krawędziach otworów odgina się i osadza w s sposób identyczny w spoinie muru lub jeżeli nie jest to możliwe osadza się w nawierconych w bloczkach PGS pod katem ok. 15-20O do poziomu otworach o średnicy 10 mm na ciekłej zaprawie montażowej. Pręty zbrojenia wewnętrznego w narożnikach po przewierceniu poprzez spoinę na drugą stronę ściany odgina się osadzając je w sposób analogiczny w spoinie zewnętrznej na długości około 50 cm lub kotwi stosując osadzoną w tynku stalową płytkę oporową o wymiarach 100x100x6 mm zakładając na końcu pręta nakrętkę. Otwór przewiertu poprzez spoinę należy w miarę możliwości wypełnić zaprawą cementową M2 lub zaprawa naprawczą. Rzeczywisty zakres prac wzmacniających zostanie określony dopiero po usunięci tynków i demontażu boazerii. o Wymiana drzwi zewnętrznych - ( opis str. 47- 48) - istniejące drzwi drewniane należy zdemontować, w ich miejsce przewidziano nowe dwuskrzydłowe drzwi aluminiowe z przeszkleniami, o szerokości skrzydeł zgodnych z obowiązującymi przepisami, wymagany współczynnik izolacyjności cieplnej U=1,3W/m2K, Ponieważ wysokość istniejących drzwi jest zbyt mała, należy przed osadzeniem nowych drzwi powiększyć o kilka centymetrów wysokość istniejącego otworu drzwiowego (D1 - w zestawieniu stolarki). Ze względu na prawdopodobne występowanie nad drzwiami żelbetowego nadproża, należy przed zamówieniem drzwi dokonać odkrywki sprawdzającej. Gdyby z uwagi na zbrojenie nadproża jego powiększenie okazało się niemożliwe, należy przewidzieć możliwość wykonania drzwi z futryną o małej grubości np. z kątownika lub przewidzieć ich montaż równo z zewnętrznym licem ściany. Przed poprzednim remontem sali obniżono poziom podłogi, w skutek, czego w drzwiach powstał wysoki próg. Ponieważ drzwi stanowią drugie wyjście ewakuacyjne z sali, dla zachowania bezpiecznych warunków ewakuacji przewidziano wykonanie przed drzwiami szerokiego spocznika. Po zdemontowaniu w tym miejscu podłogi z parkietu mozaikowego należy na warstwie betonu jej betonowej podbudowy wykonać spocznik betonowy w formie płyty wysokości min. 17 cm z betonu klasy C16/20, który zostanie pokryty drewnianą mozaiką dobrana kolorystycznie i wymiarowo do istniejącej podłogi. Krawędzie spocznika należy pomalować stosując barwy bezpieczeństwa w naprzemienne czarno-żółte pasy (pod katem 45o do krawędzi). o Przebudowa istniejącej sceny usytuowanej w narożniku północno-wschodnim. Po zdemontowaniu istniejącej konstrukcji drewnianej z okalającą ja balustradą i jednobiegowymi schodami, należy wykonać nową scenę w postaci niewielkiego podwyższenia - wys. 17 cm, wykonanego w formie skrzyni o konstrukcji drewnianej z legarów podłogowych (80x120 mm) w rozstawie mx. 70 cm pokrytych deskami gr 32 mm obudowanej od zew płytkami parkietu dopasowanymi kolorystycznie do parkietu sali. Przyjęto drewno klasy C30. ( str.48) o Montaż sufitu podwieszanego - w ramach przebudowy sali przewidziano w niej wykonanie sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych zbrojonych lub modułowych gr. 12,5 mm montowanych na systemowym ruszcie stalowym o podwyższonej sztywności podwieszonym do ścian i konstrukcji stropu nad parterem. W suficie zaprojektowano nowe oświetlenia sali. ( str.48) o Okładziny ścienne -usunięcie fragmentów odpadających tynków i boazerii, po wzmocnieniu ścian poprzez ich zazbrojenie, należy uzupełnić większe ubytki tynku nowym tynkiem cementowo-wapiennym, a mniejsze przez szpachlowanie oraz pokryć całą powierzchnie ścian warstwą wyrównującą tynku cementowo-wapiennego na siatce wzmacniającej do podłoża. Na tym podłożu należy po zagruntowaniu wykonać cienkowarstwowy tynk mozaikowy typu marmolit w kolorze pastelowym. (str. 48-49) o Mechaniczne cyklinowanie, uzupełnienie oraz trzykrotne lakierowanie istniejącej posadzki drewnianej (str.58) Zakres prac w zakresie przebudowy i rozbudowy wewnętrznej instalacji elektrycznej: o Wykonanie nowych instalacji elektrycznych oświetlenia, gniazd wtyczkowych i zasilania wentylacji i klimatyzacji (zakup nowych urządzeń zaplanowano w późniejszym terminie). Do zasilania nowych projektowanych obwodów zaprojektowano nową tablice rozdzielczą Ts 230/400V zlokalizowaną w sali widowiskowej w pobliżu estrady. Tablicę zasilić nowym kablem typu YKY-żo 5x10 mm2 poprowadzonym z pod zabezpieczenia za licznikiem energii elektrycznej w tablicy licznikowej zlokalizowanej w korytarzu przy wejściu do budynku. Kabel do Ts należy poprowadzić w rurce elektroinstalacyjnej ułożonej w warstwie ocieplenie na elewacji budynku. Jako tablicę Ts przewidziano szafkę rozdzielczą do zabudowy modułowej aparatury zabezpieczającej. W dopływie do tablicy przewidziano rozłącznik izolacyjny, ochronniki przeciwprzepięciowe typu B+C oraz lampki kontroli napięcia. Obwody odbiorcze zabezpiecza się wyłącznikami nadprądowymi o prądzie znamionowym 10A w przypadku instalacji oświetlenia i 16A w przypadku instalacji gniazd wtyczkowych. W obwodach zasilających jednostki zewnętrzne klimatyzatorów przewidziano rozłączniki bezpiecznikowe do wkładek D01 10/16A. Obwody oświetlenia i gniazd wtyczkowych zabezpiecza się również wyłącznikami ochronnymi różnicowo-prądowymi o znamieniowym prądzie uchybowym ?l=30mA. Projektowana rozdzielnicę dobiera wykonawca robót. Rozdzielnica powinna być dopuszczona do obrotu i zastosowania w budownictwie. ( rys. 2017-03.E-01, 2017-03.E-07) W sali widowiskowej przewidziano nowe oświetlenie spełniające wymogi Polskiej Normy. Projektowane oświetlenie sali umożliwia osiągnięcie różnych poziomów natężenia w zależności od charakteru aktualnie przeprowadzonej imprezy. Oświetlenie główne oparto o wbudowane w sufit podwieszany oprawy ze źródłami LED i kloszami opalowymi. Oświetlenie to może być w razie potrzeby uzupełniane /bądź zastąpione/ oprawami ledowymi typu Downlight. Jako dodatkowe dekoracyjne oświetlenie przewidziano kinkiety ścienne. W zależności od potrzeb pozwala to na aranżację różnych scen świetlnych. Oświetlenie sali dopełnią downlighty z regulowanymi odbłyśnikami zabudowane nad estradą. ( szczegółowy opis prac w projekcie branżowym) Ponad to w sali widowiskowej przewidziano wykonanie instalacji gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia. Instalacje należy wykonać w sposób analogiczny jak instalacje oświetlenia, stosując jednak przewody z żyłami o przekroju 2,5 mm2. Stosować osprzęt o stopniu ochrony IP20, podobnie jak w przypadku instalacji oświetlenia, typ i wysokość montażu gniazd wtyczkowych określa Inwestor. W obiekcie przewidziano do realizacji w późniejszym terminie montaż klimatyzatorów, dla zasilania których należy wykonać instalacje wypustów jedno i trójfazowych. Zasilanie jednostek zewnętrznych przewidziano oddzielnymi obwodami trój fazowymi, wyprowadzonymi z tablicy Ts zaś dla jednostek wewnętrznych przewidziano dwa wspólne obwody jednofazowe zasilające po 2-3 jednostki. Sala widowiskowa będzie do celowo wyposażona również w wentylacje mechaniczną. Wentylatory zabudowane w ścianach zewnętrznych zasilane będą przewodami YDY-żo 3x1,5 mm2 prowadzonymi jak pozostałe instalacje. W modernizowanym pomieszczeniu przewidziano również zabudowanie opraw oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wyposażonych w bateryjne moduły awaryjne zapewniające działanie po zaniknięciu napięcia podstawowego. Doprowadzenia zasilania do poszczególnych opraw oświetlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego projektuje się z istniejących i nowoprojektowanych obwodów oświetlenia podstawowego. Zasilanie opraw w pomieszczeniach zamkniętych należy doprowadzić z przed wyłączników oświetleniowych wyprowadzając kabel o przekroju 3x1,5 mm3 z puszki rozgałęźnej. W skład projektowanego oświetlenia wchodzą oprawy kierunkowe (piktogramy) i oprawy oświetlenia ewakuacyjnego wyposażone we własne źródła zasilania ( czas pracy w trybie awaryjnym - 1 h). Oprawy wskazujące kierunek ewakuacji należy wyposażyć w oznakowanie piktogramowe zgodnie z zatwierdzonym ostatecznym planem ewakuacji. Oprawy wyposażone w piktogramy mocować tak aby były możliwie widoczne z danego pomieszczenia. ( szczegółowy opis w projekcie branżowym, rys. 2017-03.E-02) Uwaga: Niniejsze zamówienie nie obejmuje zakupu i montażu projektowanych urządzenia wentylacji i klimatyzacji. W wycenie należy uwzględnić jedynie wykonanie sieci zasilającej te urządzenia. o pomiary sprawdzające Wyposażenie Izby Pamięci OSP zgodnie z zestawieniem o gablota ekspozycyjna wystawowa - 1 szt. o tablica wystawowa - 4 szt. o gablota sztandarowa - 1 szt. Szczegółowy zakres robót obejmuje opis przedmiotu zamówienia, dokumentacja projektowa wraz z uzgodnieniami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz poglądowo przedmiar robót. Nadrzędnym dokumentem są projekty. Oferent po zapoznaniu się z dokumentacją oraz placem budowy dokona wyceny wykonania całości zadania. Po złożeniu oferty przyjmuje się, że oferent uzyskał wszelkie konieczne informację do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Uwagi dodatkowe: 1. Zamówienie obejmuje prace wyszczególnione w opisie zamówienia w zakresie opisanym w dokumentacji projektowej. 2. Zamówienie jest częścią kompleksowego remontu budynku opisanego w załączonej dokumentacji projektowej 3. Podstawą dla Wykonawcy winna być jego kalkulacja własna wynikająca z rachunku ekonomicznego, wykonanego w oparciu o wiedzę techniczną, projekt budowlany, specyfikację techniczna wykonania i odbioru robót i dokonaną wizje lokalną. Przedmiar robót jest dokumentem pomocniczym. 4. Wykonawca winien przedstawić atesty i aprobaty na materiały użyte w budowie. 5. Rozliczenie ryczałtowe 6. Przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie Zamawiającemu proponowanego kosztorysu na wykonanie przedmiotu umowy, który będzie dokumentem poglądowym i pomocniczym przy realizacji inwestycji. 7. Użyte SIWZ oraz w dokumentacji projektowej nazwy własne, znaki towarowe, firmy producenta, patenty lub wskazania pochodzenia są przykładowe i towarzyszy im sformułowanie: "lub równoważne". Mają one na celu tylko i wyłącznie określenie standardów i parametrów jakościowych, użytkowych oraz funkcjonalnych materiałów, urządzeń lub innych rozwiązań w sytuacji, gdy Zamawiający nie może ich opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w treści oferty, że oferowane przez niego rozwiązania (materiały, urządzenia, itp.) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, bądź przewidują zastosowanie rozwiązań lepszych od wymaganych. 8. Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych. 9. Okres gwarancji zaoferowany przez Wykonawcę w ofercie nie może być krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż 5 lat. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu przed podpisaniem umowy pisemnej gwarancji jakości. 10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia. Rękojmia na warunkach określonych przepisami Kodeksu Cywilnego z zastrzeżeniem zapisów SIWZ rozszerzających odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi. Rękojmia dotyczy wszystkich usterek i wad nieprawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia oraz powstałych w okresie użytkowania. Okres rękojmi za wady przedmiotu zamówienia jest tożsamy z okresem gwarancji o którym mowa w pkt. 9. 11. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się licząc od dnia odbioru ostatecznego przedmiotu umowy lub potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym przedmiotu umowy, a dla wymienionych materiałów z dniem ich wymiany 12. Na mocy art. 29.3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia opisanego powyżej. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy o których mowa wyżej będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późń. zm.) zgodnie z oświadczeniem złożonym w ofercie. Wymóg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z wykonaniem robót, czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc między innymi osób: kierujących budową, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych itp

CPV: 45400000-1,45111100-9,45262600-7,45430000-0,45421000-4

Dokument nr: 509747-N-2019, WI.2712.1.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.malopolska.pl/ugoswiecim,m,313893,2019.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać w formie papierowej pod rygorem nieważności
Adres:
Urząd Gminy Oświęcim, ul. Zamkowa 12, 32-600 Oświęcim - Dziennik Podawczy pok. 10A

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-02-18, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2019-05-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zdolność techniczna lub zawodowa O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej. Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca: Wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na budowie lub/i przebudowie lub/i remoncie budynku o wartości min. 80 000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji wykonawcy Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowanych - załącznik nr 5 do SIWZ Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.- załącznik nr 3 do SIWZ Wykonawca składa Zamawiającemu Oświadczenie w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów. - załącznik nr 4 do SIWZ Zobowiązanie podmiotów, na zdolnościach lub sytuacji których Wykonawca polega, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Wzór formularza oferty - załącznik nr 1 do SIWZ Wykaz rzeczowo-finansowy - załącznik do formularza oferty Pełnomocnictwo-Opcjonalnie, jeśli występuje pełnomocnik - pełnomocnictwo (w oryginale lub notarialnie potwierdzonej kopii) dla osoby reprezentującej w niniejszym postępowaniu Wykonawcę lub pełnomocnictwo dla osoby lub podmiotu reprezentującego kilku Wykonawców składających ofertę wspólną.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji i rekojmi 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.