Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
628z dziś
4494z ostatnich 7 dni
15756z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: (28) Dostawa materiałów gr B

Przedmiot:

(28) Dostawa materiałów gr B

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 4 Regionalna Baza Logistyczna we Wrocławiu
ul. Pretficza 28
50-984 Wrocław
powiat: Wrocław
Tel.: +48 261651080
4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-27 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

(28) Dostawa materiałów gr B

Numer referencyjny: TECH/28/2019
II.1.2)Główny kod CPV
44531600
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Dostawa materiałów gr B.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

(28) Dostawa materiałów gr B

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531510
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśnica

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów gr B

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ,,Ilość (zamówienie opcjonalne)".

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

UWAGA!!!

Jeżeli termin realizacji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, przekroczy datę

22.11.2019 r. - ostateczny termin realizacji zamówienia będzie ten dzień.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów gr B

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531600
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów gr B

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ,,Ilość (zamówienie opcjonalne)".

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga!!!

Jeżeli termin realizacji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, przekroczy datę

22.11.2019 r. - ostateczny termin realizacji zamówienia będzie ten dzień.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów gr B

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44531700
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów gr B

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ,,Ilość (zamówienie opcjonalne)".

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Uwaga!!!

Jeżeli termin realizacji zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, przekroczy datę

22.11.2019 r. - ostateczny termin realizacji zamówienia będzie ten dzień.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałów gr B

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
14622000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałów gr B

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ,,Ilość (zamówienie opcjonalne)".

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawa materiałow gr B

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
44315100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

II.2.4)Opis zamówienia:

Dostawa materiałow gr B

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin realizacji / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 50
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający informuje, że przewiduje korzystanie z zamówień opcjonalnych (prawo opcji), zgodnie z zapisami wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. Zamawiający w Załączniku nr 1 do SIWZ określa podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w Załączniku nr 1 do SIWZ, w kolumnie ,,Ilość (zamówienie opcjonalne)".

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44531600

Dokument nr: 054714-2019, TECH/28/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 27/03/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Obiekt Zamawiającego: ul. Pretficza 28, Wrocław, poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.3.2019 r. o godz. 12.00

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.4rblog.wp.mil.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/03/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Zgodnie z Załącznikiem nr 2 do wzoru umowy stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, tj:

1) Rejonowych Warsztatów Technicznych Jastrzębie, 46-100 Namysłów;

2) Warsztatów Technicznych Oleśnica, 56-400 Oleśni.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia
Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości: 8 763,13 PLN w tym:

-- na część 1 - 319,03 PLN,

-- na część 2 - 2 678,79 PLN,

-- na część 3 - 714,43 PLN,

-- na część 4 - 2 130,23 PLN,

-- na część 5 - 2 920,65 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert w jednej z form wskazanych w SIWZ.

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
4 Regionalna Baza Logistyczna
ul. Pretficza 28
Wrocław
50-984
Polska
Osoba do kontaktów: jw.
Tel.: +48 261651080
E-mail: 4rblog.przetargi@ron.mil.pl
Kod NUTS: PL

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.