Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja obiektu

Przedmiot:

Modernizacja obiektu

Data zamieszczenia: 2019-02-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Biuro Zarządu Caritas
Plac NMP 1
25-010 Kielce
powiat: Kielce
41/344-52-82
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1164789
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Kielce
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
K/B/1/2019 - Modernizacja obiektu przy ul. Urzędniczej 16a
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Zakres robót:
Zadanie obejmuje remont obiektu przy ul. Urzędniczej 16a w Kielcach.
Realizowany obiekt to budynek trzykondygnacyjny o funkcji usług medycznych i pomocy społecznej oraz zamieszkania zbiorowego (mieszkania wspierane).
Planowana jest jego termomodernizacja przegród zewnętrznych z wymianą okien i drzwi oraz remont pomieszczeń mieszkalnych.
Cel zamówienia
Modernizacja budynku przy ul. Urzędniczej 16a w Kielcach
Przedmiot zamówienia
Szczegółowy zakres robót określa:
a) projekt budowlany pn. ,,Modernizacja obiektu przy ul. Urzędniczej 16a", stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
b) projekt wykonawczy - branży architektonicznej, stanowiący załącznik nr 8 do SIWZ
c) przedmiar robót

CPV: 45000000-7

Dokument nr: 1164789, K/B/1/2019

Składanie ofert:
Termin składania ofert
do dnia 20-02-2019
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Biuro Zarządu Caritas, Plac NMP 1, 25-010 Kielce (sekretariat) w terminie do dnia 20.02.2019 r. do godziny 15.00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: świętokrzyskie Powiat: Kielce Miejscowość: Kielce
Harmonogram realizacji zamówienia
1. Termin realizacji przedmiotu zamówienia ustala się do dnia 30.08.2019 r.
2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty to minimum 36 miesięcy. Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego.

Wymagania:
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Zgodnie z SIWZ
Wiedza i doświadczenie
Zgodnie z SIWZ
Potencjał techniczny
Zgodnie z SIWZ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zgodnie z SIWZ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zgodnie z SIWZ
Warunki zmiany umowy
Warunku dopuszczalności istotnych zmian umowy zostały opisane w § 21 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
Zgodnie z SIWZ
Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z SIWZ

Uwagi:
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Kryterium, którym Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty jest:
1) Cena brutto - 70%
2) Okres gwarancji - 20%
3) Termin płatności faktur - 10%
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
CARITAS DIECEZJI KIELECKIEJ
Adres
Jana Pawła II 3
25-013 Kielce
świętokrzyskie , Kielce
Numer telefonu
43445282
Fax
413446728
NIP
6570389452
Tytuł projektu
Utworzenie Centrum Dziennej Opieki i Pielęgnacji dla osób niepełnosprawnych i Seniorów w aglomeracji Kielc (Kielce i Wiśniówka) z poszerzeniem oferty mieszkań wspieranych
Numer projektu
RPSW.07.03.00-26-0037/16-00

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Ks. Stanisław Słowik
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
41/344-52-82

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.