Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Prace remontowe

Przedmiot:

Prace remontowe

Data zamieszczenia: 2019-02-07
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,NIEDŹWIADEK" w Warszawie
ul. 1 Maja 5 lok 1
02-495 Warszawa,
powiat: Warszawa
tel. 793 917 299, (22) 662-63-16
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa,
Wadium: 30 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Prace remontowe

- podłączenie instalacji centralnego ogrzewania z istniejących podrozdziełni do nowych węzłów
cieplnych zgodnie z projektem w budynkach 1 Maja 5,1 Maja 6, Adamieckiego 2, Adamieckiego
4, Adamieckiego 6, Adamieckiego 8, Adamieckiego 10, Adamieckiego 12, Adamieckiego 14,
Adamieckiego 16, Konińska 1, Konińska 3, Konińska 5, Konińska 7, Konińska 9, Konińska 11,
Konińska 13, Konińska 15, Cierlicka 1, Cierlicka 3, Zakątek 1, Zakątek 2;
- wymianę wewnętrznej instalacji gazowej, doposażenie w instalację ciepłej wody użytkowej i wymianę
poziomów zimnej wody zgodnie z istniejącym projektem w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych przy ul. Konińska 9;
- wykonanie projektu wykonawczego wraz z wymianą wewnętrznej instalacji gazowej; doposażenie w
instalację cieplej wody użytkowej oraz wymianę pionów i poziomów zimnej wody zgodnie z
istniejącym projektem w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Zakątek 1 w Warszawie,
- wymianę poziomów zimnej wody wraz z doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej zgodnie z
projektem w budynkach Konińska 13, Cierlicka 3;
- wymianę pionów i poziomów zimnej wody wraz z doposażeniem w instalację ciepłej wody użytkowej
zgodnie z projektem w budynkach Adamieckiego 6, Konińska 1, Konińska 7, Cierlicka 1,
Zakątek 2.

Dokument nr: 1/2019

Otwarcie ofert: Komisyjne otwarcie kopert nastąpi w dniu 01.03.2019 r. o godz. 11;30 w Biurze Spółdzielni (osoby,
które złożyły ofertę przetargową mogą być obecne przy otwieraniu kopert).
Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w ciągu 10 dni roboczych od dnia komisyjnego otwarcia ofert. Oferent
jest związany ofertą przez okres 30 (trzydziestu) dni licząc od daty złożenia oferty.

Specyfikacja:
Formularz Specyfikacji przetargowej zawierający szczegółowe informacje jest dostępny w siedzibie
organizatora przetargu: Warszawa ul. 1 Maja 5 lok. 1, po okazaniu dowodu wpłaty kwoty w wysokości 200,-
zł. tytułem zakupu Specyfikacji zamówienia na konto:
PKO BP 70 1020 1055 0000 9102 0016 9086 (Uwaga: w biurze Spółdzielni nie ma kasy)

Składanie ofert:
Termin składania ofert do dnia 28.02.2019 r. do godz. 11;00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
,,NIEDŹWIADEK" ul. 1 Maja 5 lok. 1, 02-495 Warszawa.

Wymagania:
Wadium w wysokości 30 000,- zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł) należy wnieść na konto:
PKO BP 70 1020 1055 0000 9102 0016 9086
Organizator przetargu wykluczy z postępowania przetargowego Oferenta, który nie dołączy do oferty
wymaganych dokumentów.
Materiały przetargowe nie podlegają zwrotowi.
Warunki dotyczące sposobu złożenia oferty oraz unieważnienia przetargu określa ,,Regulamin
udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz S.M.
,,Niedźwiadek".
Dodatkowe informacje przetargowe:
1. Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn
oraz zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2. Spółdzielnia odrzuci oferty niekompletne lub nie odpowiadające kryteriom określonym w
Specyfikacji.
3. Z tytułu przygotowania ofert Oferentom nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Spółdzielni.
4. Dokumenty przetargowe dostarczone po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane.
5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, którą Oferent opisuje swoją nazwą oraz tytułem
postępowania, którego dotyczy.
6. Postępowanie przetargowe przeprowadzane jest na zasadach i warunkach określonych w
,,Regulaminie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi wykonywane na rzecz
SM ,,Niedźwiadek".

Kontakt:
Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami jest p. Marek Michalik tel. 793 917 299

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.