Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
764z dziś
4661z ostatnich 7 dni
14286z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego

Przedmiot:

Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego

Data zamieszczenia: 2019-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Rybczewice
Rybczewice Drugie 119
21-065 Rybczewice
powiat: świdnicki (lubelski)
(81) 58 44 461
Województwo: lubelskie
Miasto: Rybczewice
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-22 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Rybczewice zaprasza do składania ofert w postępowaniu mającemu na celu udzielenie
zamówienia o wartości poniżej 30000 euro na ,,Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego
dolomitowego z przeznaczeniem na remonty dróg na terenie Gminy Rybczewice w 2019
roku
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa z rozłożeniem i zagęszczeniem
kruszywa łamanego dolomitowego przeznaczonego do remontów dróg gminnych na
terenie Gminy Rybczewice. Przez dostawę należy rozumieć: zakup, załadunek, transport i
rozładunek dostarczonego kruszywa drogowego oraz wszystkie koszty z tym związane.
Rozłożenie należy rozumieć: rozłożenie równiarką kruszywa w wyznaczonym miejscu.
Zagęszczenie należy rozumieć: zagęszczenie wałem wcześniej rozłożonego równiarką
kruszywa.
1.1 .Przedmiot zamówienia obejmuje:
a) dostawę kruszywa drogowego frakcji 0,31 mm I gatunek samochodami
samowyładowczymi w ilości około 1 000 ton,
1.2. Określone powyższe ilości kruszywa są szacunkowe. Zamawiający zastrzega
możliwość zmniejszenia wielkości poszczególnych ilości asortymentów7 kruszyw w
stosunku do szacowanych ilości określonych w zapytaniu ofertowym. Faktyczna ilość
zakupionego kruszywa będzie uzależniona od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego.
1.3. Dostawa kruszywa będzie odbywać się sukcesywnie, w okresie od dnia podpisania
umowy do dnia 31 października 2019 roku. Wykonawca zobowiązany jest
dostarczyć kruszywo w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od otrzymania
zamówienia od Zamawiającego. Zamawiający będzie dokonywał sukcesywnych
zamówień telefonicznie, mailowo lub faxem każdorazowo określając asortyment
i ilość kruszywa.
1.4. Kruszywo powinno być dostarczone odpowiednim środkiem transportu posiadającym
naczepę samowyładowczą umożliwiającą rozładunek w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego na terenie gminy Rybczewice.
1.5. Każda dostawa musi być potwierdzona przez osobę wyznaczoną przez
Zamawiającego na dokumencie WZ wystawianym przez Wykonawcę. Oryginalny
dokument WZ stanowić będzie podstawę odbioru jakościowego i ilościowego
zamówionej partii kruszywa.
1.6. Dostarczone kruszywo musi posiadać atest-aprobatę techniczna, która zezwala na
stosowanie w budownictwie drogowym. Zamawiający nie dopuszcza kruszywa
wapiennego.
1.7. Po stronie Wykonawcy będzie również uzyskanie zezwolenia od Zarządu Dróg
Wojewódzkich na przejazd pojazdów, które będą dostarczały kruszywo do
Zamawiającego.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia
podwykonawcom.
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie dodatkowych negocjacji z oferentami.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
6. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Dokument nr: IZP.271.1.2019

Składanie ofert:
MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Oferta powinna być złożona w siedzibie Zamawiającego, tj. Urzędzie Gminy
Rybczewice, Rybczewice Drugie 119, 21-065 Rybczewice w terminie do dnia 22.02.2019r. godz. 10:00.
2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoja
ofertę.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień
dotyczących treści złożonych ofert.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.
Czas realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 października 2019 roku.

Kontakt:
DODATKOWE INFORMACJE.
Dodatkowych informacji udziela Pan Tomasz Machul pod numerem telefonu 81 584 44 65
oraz adresem e-mail: t.machul@rybczewice.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.