Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
748z dziś
4627z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie usługi modernizacji instalacji odgromowej

Przedmiot:

Wykonanie usługi modernizacji instalacji odgromowej

Data zamieszczenia: 2019-02-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: PCC Rokita S.A.
Sienkiewicza 4
56-120 Brzeg Dolny
powiat: wołowski
+48667650796
dawid.sylwestrzak@pcc.eu
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/457/preview?iRfxRound=-1
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Brzeg Dolny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-02-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Nazwa Projektu zakupowego:

INSTALACJE ODGROMOWE - ,,Wykonanie usługi modernizacji instalacji odgromowej/uziemiającej na Wytwórniach ETF w PCC Exol S.A. na podstawie opracowania projektowego"
Opis przedmiotu zakupu:

Cel: Celem zadania jest wykonanie nowej instalacji odgromowej i uziemiającej, na terenie PCC Exol S.A. Zadanie dotyczy obiektów:
1. ETF
o budynek O-1
o budynek O-1A
Zakres:
o Prace należy wykonać na podstawie opracowania projektowego numer: 2400-05.00-01
o Prace należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami PE-EN:62305,
o Należy zdemontować istniejącą instalację odgromową,
o Część obiektów objętych jest strefą zagrożoną wybuchem, gdzie wymagane jest szczególna ostrożność i staranność wykonania prac,
o Oferent zobowiązany jest zapewnić odpowiednią ochronę indywidualną, osób pracujących na wysokości,
o Należy przedstawić deklarację zgodności oraz protokoły z badań urządzeń piorunochronnych, zgodnie z normą PE-EN:62561,
o Prace należy wykonywać pod nadzorem osób uprawnionych i przeszkolonych,
o Prace prowadzone będą na czynnej instalacji,
o Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu harmonogram prac,
o Należy wykonać wykopy kontrolne (wykop ręczny), w celu określenia stanu instalacji uziemiającej. Miejsca wykopów oraz ocenę stanu instalacji uziemiającej należy ustalić z Zamawiającym . W przypadku stwierdzenia złego stanu uziemień, należy wykonać uziomy szpilkowe (Uwaga, uziomy szpilkowe nie są ujęte w przedmiarze- kalkulacja własna, )
o Długość szpilek należy przewidzieć do uzyskania wymaganej wartości rezystancji,
o Wszelkie uzgodnienia dotyczące wykonywania prac ziemnych, po stronie Oferenta.
o Wszelkie zmiany w projekcie należy ustalać z zamawiającym
o Wsporniki do drutu instalacji odgromowej, należy umieszczać na podkładach z papy
o Należy wykonać dokumentację powykonawczą,
o Należy wykonać pomiary wielkości elektrycznych,
SIWZ na roboty budowlano - montażowe
1. Wynagrodzenie za podstawowy zakres prac określony w przedmiarze robót,
2. Gospodarka odpadami - właścicielem odpadów jest PCC Exol, Wykonawca jest zobowiązany składować odpady w miejscu wskazanym przez Zamawiającego
1. Oferent ma obowiązek stworzenia kosztorysu ofertowego/ układ KNR lub inna forma kalkulacji - jaka, kosztorys szczegółowy czy uproszczony (odstępstwo od wymogu jego sporządzenia wymaga uzasadnienia). Wycenę należy przedstawić także w formie kosztorysu edytowalnego np. w programie Norma Pro,
2. Oferent ma obowiązek wypełnienia i przekazania Zamawiającemu przedmiaru cen jednostkowych w edytowalnym formacie .xls
3. Wymagane jest stworzenie kosztorysu poaukcyjnego,
4. Oferent na żądanie Zamawiającego jest obowiązany przedstawić nieodpłatnie odpowiednie próbki i wzory materiałów budowlanych mających wpływ na estetykę i funkcjonalność zadania.
5. Oferent przed rozpoczęciem robót obowiązany jest przedstawić harmonogram robót na całość zadania. W harmonogramie należy uwzględnić roboty uciążliwe które nie mogą zakłócać pracy zakładu oraz w trakcie realizacji zadania zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne uzgodnienia z właściwymi służbami PCC. Harmonogram należy aktualizować w cyklu tygodniowym
6. Oferent ma przygotować dokumentację powykonawczą
7. W przypadku dostarczania urządzeń - do rozważenia - obowiązek wskazania przez Oferenta minimalnego okresu eksploatacji części zużywających się
8. Oferent jest zobowiązany w cyklu tygodniowym raportować Zamawiającemu postęp prac w oparciu o główny harmonogram budowy i aktualizować go
9. Oferent jest zobowiązany do uzgodnienia z Zamawiającym rodzaju użytych materiałów, urządzeń oraz zaproponowania technologii wykonania robót oraz montażu urządzeń
10. Oferent zobowiązany jest do zapewnienia skutecznego zabezpieczenie i wydzielenie miejsc gdzie będą prowadzone prace
11. Prace prowadzone będą na czynnym obiekcie i czy wszelkie prace uciążliwe (hałaśliwe) muszą być z wyprzedzeniem zgłoszone koordynatorowi robót i będą mogły być wykonywane jedynie w weekendy oraz w tygodniu w późnych godzinach popołudniowych (po godz. 16.00)
12. Oferent zapewni objęcie funkcji kierownika budowy i robót w specjalności odpowiedniej do zakresu zamówienia (specjalność : elektryczna,)
13. Wymagane jest prowadzenie dziennika robót prowadzi dziennik Oferent
14. Oferent jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia odbioru robót
15. Oferent we własnym zakresie zapewni kontenery na przechowywanie materiałów, zaplecze techniczne i zaplecze socjalne dla swoich pracowników
16. Zaplecze socjalne organizuje Oferent- koszty za media ponosi Zamawiający
17. Za uzyskanie niezbędnych dopuszczeni, pozwoleń do prac zgodnie z wymaganiami PCC EXOL (prace niebezpieczne, jednodniowe dopuszczenia do robót ziemnych, itp.), odpowiedzialny jest Oferent. Oferent dostarcza zamawiającemu dopuszczenia i melduje rozpoczęcie prac.

Dokument nr: ZTEXOL/0006/19

Specyfikacja:
Informacje o Ogłoszeniu / SIWZ
Data publikacji Ogłoszenia:

2019-02-14 09:04
Miejsce uzyskania SIWZ:

Do pobrania ze strony https://zakupy.pcc.pl
Zastrzeżenia dotyczące SIWZ:

Brak

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/457/preview?iRfxRound=-1
Miejsce składania ofert:

Oferty składane w trybie elektronicznym.
Termin zbierania ofert:

2019-02-28 16:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

Brzeg Dolny
Okres związania ofertą:

3 miesiące
Okres związania ofertą do:

Puste

Wymagania:
Warunki udziału:

W Projekcie mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
Część 1
Nazwa części:INSTALACJE ODGROMOWE - ,,Wykonanie usługi modernizacji instalacji odgromowej/uziemiającej na Wytwórniach ETF w PCC Exol S.A. na podstawie opracowania projektowego"
Spełnienie wymagań SIWZ
Kryteria oceny ofert:

Część 1
Nazwa części:INSTALACJE ODGROMOWE - ,,Wykonanie usługi modernizacji instalacji odgromowej/uziemiającej na Wytwórniach ETF w PCC Exol S.A. na podstawie opracowania projektowego"
Cena jednostkowa
Wartość całkowita - 100,00%

Uwagi:
Formuła realizacji:

Akcja ofertowa nieograniczona
Czy dopuszcza się składanie ofert częściowych:

[Odznaczone]
https://zakupy.pcc.pl/app/demand/notice/public/457/preview?iRfxRound=-1
Dane zamawiającego
Nazwa:

PCC Rokita S.A.
Miejscowość:

Brzeg Dolny
Adres:

ul. Sienkiewicza 4
Kod pocztowy:

56-120
Telefon:

+48667650796
Faks:

Puste

Min

Informacje o Projekcie Zakupowym

Kontakt:
Osoba do kontaktu w sprawach technicznych dot. przedmiotu zakupu
Osoba kontaktowa:

Dawid Sylwestrzak
Telefon do osoby kontaktowej:

+48667650263
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

dawid.sylwestrzak@pcc.eu

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.