Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych

Przedmiot:

Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych

Data zamieszczenia: 2019-02-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
62-200 Gniezno
powiat: gnieźnieński
agnieszka.zajac@powiat-gniezno.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gniezno
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych

Numer referencyjny: WOA.272.2.2019
II.1.2)Główny kod CPV
39162100
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest doposażenie pracowni oraz warsztatów szkolnych w ramach projektu nr RPWP.08.03.01-30-0070/16 ,,Szkolnictwo zawodowe w powiecie gnieźnieńskim - ze szkoły na rynek pracy", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część I: Doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie (pracownia wykonywania robót murarskich, tynkarskich)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
44510000
38300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ: wiertarka-6 szt.,wibrator do betonu-3 szt.,mieszadła do zapraw- 6 szt.,pojemnik na zaprawy-6 szt., wiadro z podziałką objętościową- 6 szt.,kielnia-6 szt.,paca-6 szt.,szpachelka-6 szt.,piła ręczna-6 szt.,piła ręczna widiowa-6 szt., narzędzia do wykuwania otworów-6 szt., przecinak- 6 szt., drabina- 3 szt., rusztowanie aluminiowe (7m)- 1 zestaw, rusztowanie stolikowe-1 zestaw, poziomnica 100 cm-6 szt., laserowy miernik odległości-6szt.,pion murarski-6szt.,sznur traserski-6szt.,łata-6szt.,przymiar linowy-6szt.,przymiar zwijany-6szt.,laserowy przyrząd traserski-3szt.,łopata-6szt.,pędzel ławkowiec-6szt.,stożek pomiarowy-6szt.,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 160,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część II: Doposażenie pracowni montażu i konserwacji urządzeń elektrycznych w dwóch placówkach oświatowych

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
31700000
34152000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr3 doSIWZ:amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego-3 szt.,częstotliwościomierze-3 szt.,mierniki cos fi-3 szt.,układy do badania filtrów RC i LC-1 szt.,układy stabilizatorów-1 szt.,układy do badania elementów elektronicznych-1szt.,kondensatory o różnych pojemnościach(przewody, tulejki, końcówki kablowe)-6kpl.,kondensatory o różnych pojemnościach-10szt.,oscyloskop-6szt.,różnego rodzaju styczniki, przekaźniki, zabezpieczenia przetężeniowe-6kpl.,silniki jednofazowe używane w sprzęcieAGD-6szt.,mierniki do pomiaru prędkości obrotowej-6szt.,watomierze-3szt.,przekładniki prądowe i napięciowe-4szt.,mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe-2szt.,falownik jednofazowy-2szt.,falownik trofazowy-2szt.,łączniki manewrowe-2szt.,komplet kluczy płaskich,oczkowych i nasadowych-6kpl.,praska ręczna do zgniatania końcówek kablowych-6szt.,ściągacz do kół pasowych-3szt.,układ łagodnego rozruchu-softstart-3szt.,włączniki różnicowo-prądowe trójfazowe-6szt.,właczniki róznicowo-prądowe jednofazowe-6szt.,wyłączniki przepięciowe-6szt.,zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe trójfazowe-6szt.,zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe jednofazowe-6szt.,rozdzielnica-6szt.,lampki sygnalizacyjne-6szt.,przyrząd do ściągania izolacji przewodów-6szt.,łączniki instalacyjne-6szt.,autotransformator-6szt.,komplet planszy szkoleniowych-1kpl.,rezystory różnej mocy-łącznie12szt.,amperomierz cęgowy prądu-1szt.,częstościomierz-2szt.,układy do badania filtrów RC i LC-1szt.,układy do badania stabilizatorów-1szt.,układy do badania elementów elektronicznych-1szt., zestawy elementów elektrycznych i elektronicznych(przewody, tulejki,końcówki kablowe)-4kpl.,kondensatory o różnych pojemnościach-10szt.,różnego rodzaju styczniki, przekaźniki, zabezpieczenia przetężeniowe-4kpl.,silnik jednofazowy używany w sprzęcie AGD-1szt.,mierniki do pomiaru prędkości obrotowej-2szt.,przekładniki prądowe i napięciowe-4szt.,łączniki manewrowe-2szt.,komplet kluczy płaskich, oczkowych i nasadowych-4szt.,praska ręczna do zagniatania końcówek kablowych-1szt.,układ łagodnego rozruchu softstart-1szt.,wyłączniki róznicowo-prądowe trójfazowe-4szt.,wyłączniki różnicowo-prądowe jednofazowe-4szt.,wyłączniki przepięciowe-4szt.,zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe trójfazowe-4szt.,zabezpieczenie nadmiarowo-prądowe jednofazowe-4szt.,rozdzielnica-4szt.,lampki sygnalizacyjne-4szt.,przyrząd do ściągania izolacji z przewodów-4szt.,licznik energii elektrycznej-4szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 700,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część III: Doposażenie jednostek w sprzęt elektroniczny i komputerowy

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
48322000
32322000
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ: notebook-3szt.,drukarka-1szt.,projektor-2szt.,rzutnik-1szt.,oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej typu Corel Draw lub równoważne, pakiet 15+1-1szt., środowisko sieciowe,dysk sieciowy-serwer plików-4szt.,drukarka laserowa atramentowa-urządzenie wielofunkcyjne łączące funkcje drukarki i kserokopiarki do formatu A3-1szt., tablica interaktywna-1szt., oprogramowanie do tworzenia grafiki wektorowej-1szt.,oprogramowanie do grafiki wektorowej-1szt.,dysk zewnętrzny-2szt., kamera cyfrowa-1szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 300,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część IV: Doposażenie Centrum Kształcenia Praktycznego w Gnieźnie (Pozostałe wyposażenie)

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
33141623
39151200
39151000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ: szafy narzędziowe-34 szt., apteczki BHP-16szt., stół ślusarski-6szt.,stół montażowy-6szt.,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 800,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część V: Doposażenie pracowni dwóch placówek oświatowych w zakresie sprzętu gastronomicznego

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
39220000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ: kuchenka indukcyjna z piekarnikiem-1szt.,chłodziarko-zamrażarka-1szt.,podgrzewacz do talerzy-1szt.,zestaw do sosue vide-1szt.,blender elktr.-4szt., sokowirówka-1szt.,pakowarka próżniowa-1szt.,kuchenka mikrofalowa-1szt.,waga pomiarowa-4szt.,kostkarka do lodu-1szt.,podgrzewacz do potraw-1szt.,kruszarka do lodu-1szt.,pomocnik kelnerski-1szt.,chodziarka barowa-1szt.,tace kelnerskie(okrągłe i prostokątne)-1kpl.,sprzęt barmański(zestaw)-1kpl.,wyciskarka elktr. do cytrusów-1szt.,warnik do wody-2szt.,bielizna i zastawa stołowa-1kpl., chłodziarko-zamrażarka-1szt.,zestaw do souse vide-1szt.,blender elektr.-1szt.,sokowirówka-1szt.,pakowarka próżniowa-1szt.,kuchenka mikrofalowa-1szt.,bielizna i zastawa stołowa-1kpl., wagi pomiarowe-1szt.,kostkarka do lodu-1szt.,podgrzewacz do potraw-1szt.,kruszarka do lodu-1szt.,pomocnik kelnerski-1szt.,chłodziarka barowa-1szt., tace kelnerskie okrągłe i prostokątne-1kpl.,hocker-2szt.,dystrybutor napojów zimnych-2szt., sprzęt barmański-1kpl.,wyciskacz do owoców-1szt.,warnik do wody-1szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 500,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VI: Doposażenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Gnieźnie (pracownia projektowania i estetyki wraz z pracownią analizy biologiczno-chemiczną)

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
39712200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ: główki treningowe-łącznie14szt.,statyw do główki-6szt.,mikrokamera-1szt.,mikrometr-1szt.,materiały dydaktyczne z zakresu rysunku, typów budowy głowy i twarzy-1kpl.,pracownia analizy biologiczno-chemicznej,zestaw plansz, schematów, płyty DVD-1kpl.,mikroskop-2szt.,indykator/pehametr-1szt.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 70,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VII: Doposażenie Zespołu Szkół Ekonomiczno- Odzieżowych w Gnieźnie (pracownia gospodarki materiałowej)

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
32440000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ: terminal RFID-urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalające na odczytywanie kodów kreskowych oraz fal radiowych z chipów umieszczonych na ładunkach-1szt., czytnik kodów kreskowych-urządzenie wraz z oprogramowaniem, umożliwia identyfikację ładunków-1szt., schemat ADR i plansze-20 różnych rodzajów plansz i materiałów dotyczących ładunków niebezpiecznych-1 kpl., modele środków transportu-1kpl.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 70,00 zł

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Część VIII: Doposażenie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Gnieźnie (pracownia krawiecka)

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162100
42715000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

Szczegółowa specyfikacja techniczna wyposażenia w zakresie przedmiotu zamówienia została opisana w załączniku nr 3 do SIWZ: nóż krążkowy-3szt., mata do cięcia-3szt., maszyna stabilizująca do utrwalania kształtów odzieży i krojenia-1szt., szczotka elektryczno-parowa-1szt.,manekin regulowany damski-1szt., manekin regulowany dziecięcy-1szt., maniekin regulowany męski-1szt.,

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: skrócenie terminu dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 90
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.08.03.01-30-0070/16

II.2.14)Informacje dodatkowe

Wadium: 30,00 zł

CPV: 39162100

Dokument nr: 092511-2019, WOA.272.2.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/04/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się poprzez upublicznienie wczytanych na Platformie zakupowej ofert. Platforma zakupowa: https://powiat-gniezno.ezamawiajacy.pl

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.powiat-gniezno.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/04/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Powiat Gnieźnieński
ul. Papieża Jana Pawła II 9/10
Gniezno
62-200
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Zając
E-mail: agnieszka.zajac@powiat-gniezno.pl
Kod NUTS: PL418

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.