Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
649z dziś
4515z ostatnich 7 dni
15777z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wraz z transportem i pospółki drogowej

Przedmiot:

Dostawa wraz z transportem i pospółki drogowej

Data zamieszczenia: 2019-03-08
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Lipowiec Kościelny
Lipowiec Kościelny
06-545 Lipowiec Kościelny
powiat: mławski
tel. (23) 6555028
awojcik@lipowieckoscielny.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Lipowiec Kościelny
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-25 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
DOSTAWĘ POSPÓŁKI NATURALNEJ ORAZ PIASKU NATURALNEGO DO BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG NA TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIEKNY
Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z transportem i pospółki drogowej we wskazane miejsca na drogach dojazdowych do pól na terenie Gminy Lipowiec Kościelny.
-pospółka drogowa w ilości: około 2000 ton,
-piasek naturalny w ilości: 500 ton.

2. Podane ilości zamówienia są wielkościami szacunkowymi, dlatego też zastrzega się możliwość

zmniejszenia, lub zwiększenia ilości potrzebnego materiału w zależności od bieżącego

zapotrzebowania. Zamawiający zastrzega sobie również prawo do rotacji w zakresie ilości

zamawianych frakcji kruszywa drogowego - w przypadku braku zapotrzebowania na dany materiał,

zwiększony zostanie zakres dostaw frakcji kruszywa, na które będzie większe zapotrzebowanie.

Dokument nr: DOŚ.271.1.2019

Składanie ofert:
MIEJSCE SKŁADANIA OFERT : Urząd Gminy Lipowiec Kościelny,06-545 Lipowiec Kościelny

w Sekretariacie Urzędu - osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty.
TERMIN SKŁADANIA OFERT : w nieprzekraczalnym terminie do dnia.25.03.2019 r. (poniedziałek) do godz.10.00.

Miejsce i termin realizacji:
TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od momentu podpisania umowy do dnia: 31.12.2019 r.

Wymagania:
ISTOTNE WARUNKI UMOWY:

1. Rzeczywista wielkość zleconych dostaw będzie wynikać z potrzeb i możliwości finansowych

Zamawiającego.

2. Dostawa ( pospółki, oraz piasku) obejmuje pozyskanie materiału przez

Wykonawcę, załadunek, transport i rozładunek w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na

terenie gminy Lipowiec Kościelny (bez plantowania). Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia jednorazowo transportem od 15 ton - 25 ton.

3. Transport powinien odbywać się samochodami samowyładowczymi (wywrotkami) w sposób

kontrolowany (zawartość skrzyni ładunkowej powinna być równomiernie rozciągnięta wzdłuż

odcinka drogi wskazanego przez Zamawiającego).

4. Przedmiot dostawy należy dostarczać sukcesywnie w miarę zgłaszanych potrzeb, na miejsce

wskazane przez Zamawiającego.

5. Ilość poszczególnych dostaw oraz termin i miejsce dostawy będą zgłoszone telefonicznie przez

przedstawiciela Zamawiającego na 2 dni przed ich realizacją.

6. Rozładunek i odbiór materiałów będzie odbywać się w dni robocze, w dniach i godzinach ustalonych z Zamawiającym.

7. Wykonawca jest zobowiązany dołączać do faktur częściowych potwierdzenia dostarczonego materiału.

8. Zapłata za wykonane zamówienia nastąpi na podstawie faktur w terminie 30 dni od daty złożenia

prawidłowo wystawionych faktur w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca będzie wystawiał faktury

po wykonaniu partii dostawy materiału.

10. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe oszacowanie ceny przedmiotu

zamówienia.
TERMIN ZWIĄZANIA UMOWĄ: 14 dni od momentu wyboru oferty najkorzystniejszej.
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Ofertę sporządzoną wg wzoru (zał. nr 1) pisemnie, w języku polskim, należy umieścić w szczelnie zamkniętej kopercie z napisem ,,OFERTA NA DOSTAWĘ

POSPÓŁKI DROGOWEJ ORAZ PIASKU DO BIEŻĄCEJ KONSERWACJI DRÓG NA

TERENIE GMINY LIPOWIEC KOŚCIELNY".

Ponadto na kopercie powinna znaleźć się nazwa i adres Zamawiającego oraz nazwa i adres Wykonawcy.

X. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: Przy wyborze ofert Zamawiający kierować się będzie jedynym kryterium

,,cena" - najniższa cena, tj. wartość netto dla poszczególnych frakcji przedmiotu zamówienia.

XI. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

1. Unieważnienia postępowania,

2. Nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,

3. Pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.

Kontakt:
OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

Andrzej Wójcik , Urząd Gminy Lipowiec Kościelny pokój nr 18,

tel. (23) 6555028, w dni robocze, w godz. 07:30 - 15:30,

e-mail:awojcik@lipowieckoscielny.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.