Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie audytu energetycznego

Przedmiot:

Wykonanie audytu energetycznego

Data zamieszczenia: 2019-03-11
Dane kontaktowe Zamawiającego: Wspólnota Lokali Użytkowych w Głogowie
ul. Poczdamska 1
67-200 Głogów
powiat: głogowski
tel. 076-853-11-31., tel. 076-853-11-31
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Głogów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-20 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, działający w imieniu Wspólnoty Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie ogłasza postępowanie w trybie ,,zapytania ofertowego" art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego na:

Wykonanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie audytu energetycznego budynku Wspólnoty Lokali Użytkowych przy ul. Budowlanych 14 w Głogowie (4 egzemplarze).

Otwarcie ofert: 9. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.03.2019 r. o godz. 930 w Sali Narad przy
ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - II piętro, pok. nr 214.

Składanie ofert:
. Opisaną i oznaczoną pieczątką firmową Wykonawcy ofertę należy złożyć do dnia 20.03.2019 r. do godz. 900 w Sekretariacie firmy przy ul. Poczdamskiej 1 w Głogowie - II piętro, pok. nr 201.

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: do 60 dni od dnia zawarcia umowy

Wymagania:
. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych
5. Tryb zamówienia: ,,zapytanie ofertowe" zgodnie z art. 701 i następne Kodeksu Cywilnego
6.Materiały dotyczące zamówienia (których wypełnienia, podpisania i złożenia żąda Zamawiający) dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: :www.zgm.glogow.pl
6.1. Formularz ofertowy (zał. nr 1 do ogłoszenia)
6.2.Projekt umowy (zał. nr 2 do ogłoszenia)
6.3.Wykaz wykonanych dokumentacji (zał. nr 3 do ogłoszenia)
6.4. Wykaz podwykonawców (zał. 4 do ogłoszenia)
6.5Oświadczenie o wykonaniu zamówienia siłami własnymi (zał. nr 5 do ogłoszenia)
6.6. Podstawowe dane budynku niezbędne do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do ogłoszenia)
6.7. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami osób
biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy (Załącznik nr 7 do ogłoszenia).
7. Osobami upoważnionymi do kontaktów z oferentami są:
8.Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
8.1. Zestawienie minimum 2 usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swym rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, tj. polegających na wykonaniu audytów energetycznych i (lub) dokumentacji projektowej w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych lub użytkowych. Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dokumentacje zostały wykonane należycie (referencje, protokoły przekazania dokumentów, etc.)
8.2. Aktualny wypis/odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wydany lub urzędowo potwierdzony przez organ wydający nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem otwarcia ofert.
7.5. Podpisane oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych wraz z oświadczeniami
osób biorącymi udział w postępowaniu z ramienia Wykonawcy zgodnie z zał. nr 7 do
ogłoszenia.
Uwaga! Złożenie oferty po wyznaczonym terminie będzie skutkowało odesłaniem oferty do Wykonawcy bez jej otwierania.
10. Kryterium oceny ofert: 100% cena.
11.Zamawiający dopuszcza możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez
podawania przyczyny.
12.Wyniki postępowania zostaną opublikowane na podanej w ust. 6 stronie internetowej
Zamawiającego.
13. Zamawiający przewiduje możliwość prowadzenia dalszych negocjacji z wykonawcami.
14.Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza jest zobowiązany do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, bez względu na umiejscowienie siedziby Wykonawcy, w terminie ustalonym pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą. Zamawiający nie dopuszcza przesłania umowy do podpisania drogą pocztową.

Kontakt:
7.1. Kierownik Działu Technicznego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie, p. Ryszard Sajko, tel. 076-853-11-31.
7.2 Dział Techniczny Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Głogowie (Przetargi) - Izabela Szpocińska, Sławomir Sadecki, tel. 076-853-11-31

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.