Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3897z ostatnich 7 dni
13522z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Termomodernizacja budynku

Przedmiot:

Termomodernizacja budynku

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,FENIX"
Al. Zwycięstwa 79
42-520 Dąbrowa Górnicza,
powiat: Dąbrowa Górnicza
tel. 032 264-08-47
Województwo: śląskie
Miasto: Dąbrowa Górnicza,
Wadium: 10 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Termomodernizacja budynku w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa 89 klatka II - ściana północna szczytowa i ściana zachodnia".
3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiot zamówienia obejmuje:
- przygotowanie terenu (zabezpieczenie placu budowy, okien, itp.),
- demontaż istniejącego poszycia z blachy trapezowej,
- demontaż obróbek blacharskich,
- demontaż wełny wraz z utylizacją,
- montaż poszycia ścian z płyt OSB 3 ( wodoodpornej) z montażem wzmocnień z profilu stalowego oraz uszczelnienie dylatacji pianką montażową,
- przygotowanie pod docieplenie metodą lekką mokrą - gruntowanie,
- ocieplenie ścian styropianem grubości 15 cm, EPS 70 040, z montażem listwy dylatacyjnej pionowej w narożnikach wklęsłych i między segmentami
- przyklejenie warstwy siatki na ścianach i ościeżach oraz zabezpieczenie narożników wypukłych kątownikiem,
- wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej w tynku silikonowym,
- montaż parapetów zewnętrznych, z blachy powlekanej +zaślepki
- montaż obróbek blacharskich na ścianach attyki dachu z blachy powlekanej,
- uporządkowanie terenu budowy.
- wywóz i utylizacja odpadów z budowy.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Górniczej
Al. Zwycięstwa 79 pokój Sekretariatu.
W dniu 28.03.2019
o godz. 10.30

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Dąbrowie Górniczej,
Al. Zwycięstwa 79, w Sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia 28.03.2019
do godz. 10.00
2. Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:
Spółdzielnia Mieszkaniowa FENIX
Al. Zwycięstwa 79
42-520 Dąbrowa Górnicza
Oferta w postępowaniu na wykonanie zadania: ,,Termomodernizacja budynku w Dąbrowie Górniczej przy Al. Zwycięstwa 89 klatka II - ściana północna szczytowa i ściana zachodnia".
Nie otwierać przed dniem: 28.03.2019 r. godz. 10.30

Miejsce i termin realizacji:
8. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień 23.04.2019 r., a termin zakończenia robót na dzień 31.07.2019 r.

Wymagania:
11. WADIUM
1. Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości 10 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium należy wnieść w jednej z niżej wymienionych form przed upływem terminu składania ofert:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto Zamawiającego: ING Bank Śląski nr 35 1050 1272 1000 0008 0043 2122

Kontakt:
Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:
Mariusz Rok, tel. nr 603997479 oraz Jan Gbyl, tel. nr 501303169.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.