Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostosowanie istniejących kotłów

Przedmiot:

Dostosowanie istniejących kotłów

Data zamieszczenia: 2019-03-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
41-700 Ruda Śląska
powiat: Ruda Śląska
Tel.: +48 607999017
przetargi@weglokoksenergia.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Ruda Śląska
Wadium: 700 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostosowanie istniejących kotłów w EC ,,Mikołaj" do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT

Numer referencyjny: ZCP.18.3.06
II.1.2)Główny kod CPV
45000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest zaprojektowanie oraz wykonanie wszelkich robót budowlanych, związanych z ,,Dostosowaniem istniejących kotłów w EC ,,Mikołaj" do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT". Inwestycja ma za zadanie osiągnięcie na wskazanych przez Zamawiającego kotłach OR-50, OR-32 i WR-15 standardów emisyjnych obowiązujących po wejściu w życie zaostrzonych standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane gwarantowane parametry techniczne konieczne do uzyskania po realizacji inwestycji i inne szczegóły techniczno-realizacyjne zostały określone w PFU, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45111300
45200000
45259900
45251200
45330000
71320000
45213250
30237252
45351000
71321000
45223000
45223100
45223200
45223800
45231100
45223210
45262640
90513000
90720000
45311000
42961000
42522000
45111000
45320000
48150000
48960000
44160000
45310000
45350000
45400000
51100000
51110000
51200000
51210000
51500000
71000000
71351100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrociepłownia ,,Mikołaj", ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, POLSKA

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres prac obejmuje w szczególności wykonanie całości prac projektowych i budowlanych, uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych w tym decyzji pozwolenia na budowę, wszelkie wymagane demontaże, wyburzenia, przekładki, wywóz i zagospodarowanie odpadów, zabezpieczenia istniejących budynków, odtworzenia ścian i elewacji w miejscach po demontażach, wykuciach, wyburzeniach, a także w elewacjach (ścianach) przylegających do wyburzanych / demontowanych budynków i obiektów budowlanych, prace budowlane, zagospodarowanie terenu, rozruchy, optymalizacje, ruch próbny, pomiary sprawdzające, dopuszczenie do użytkowania, realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego: ,,Dostosowanie istniejących kotłów w EC ,,Mikołaj" do wymagań prawnych - Dyrektywy IED i Konkluzji BAT". Całość inwestycji prowadzona przez Wykonawcę w tzw. systemie ,,pod klucz", z udziałem Inżyniera Kontraktu. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, wymagane gwarantowane parametry techniczne konieczne do uzyskania po realizacji inwestycji i inne szczegóły techniczno-realizacyjne zostały określone w PFU, który stanowi Załącznik nr 8 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 30/11/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 45000000

Dokument nr: 116001-2019, ZCP.18.3.06

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Siedziba Organizatora postępowania Węglokoks Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29, V piętro, pokój nr 5.64, POLSKA

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Zgodnie z SIWZ

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://weglokoksenergia-pzp.logintrade.net/

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Elektrociepłownia ,,Mikołaj", ul. Szyb Walenty 32, 41-700 Ruda Śląska, POLSKA

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 06/07/2019

Kontakt:
Węglokoks Energia ZCP Sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 32
Ruda Śląska
41-700
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Broniszewski
Tel.: +48 607999017
E-mail: przetargi@weglokoksenergia.pl
Kod NUTS: PL22

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.