Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Sprzedaż i dostawy wapna hydratyzowanego do stacji przygotowania wody

Przedmiot:

Sprzedaż i dostawy wapna hydratyzowanego do stacji przygotowania wody

Data zamieszczenia: 2019-03-14
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
03-216 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 225878439, Faks: +48 225878468
magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Sprzedaż i dostawy wapna hydratyzowanego do stacji przygotowania wody dla zakładów PGNiG Termika SA (EC Żerań i EC Siekierki)

Numer referencyjny: 19DOZZ063
II.1.2)Główny kod CPV
44921300
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wapna hydratyzowanego spełniającego następujące wymagania jakościowe:

a) postać/barwa - biały/białawy sypki proszek

b) parametry jakościowe

-- zawartość CaO + MgO min 90 %

-- zawartość MgO max 1 %

-- zawartość CO2 max 4,0 %

-- zawartość SO3 max 0,5 %

-- wilgoć max 2,0 %

c) pozostałość na sicie:

-- 0,2 mm max 2,0 %

-- 0,09 mm max 7,0 %

-- gęstość nasypowa 450-540 kg/m3

W ilościach i asortymencie każdorazowo zamawianym przez Zamawiającego na warunkach określonych we Wzorze Umowy 19DOZZ063.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem Zamówienia jest sprzedaż i dostarczanie przez Wykonawcę Zamawiającemu wapna hydratyzowanego spełniającego następujące wymagania jakościowe:

a) postać/barwa - biały/białawy sypki proszek

b) parametry jakościowe

-- zawartość CaO + MgO min 90 %

-- zawartość MgO max 1 %

-- zawartość CO2 max 4,0 %

-- zawartość SO3 max 0,5 %

-- wilgoć max 2,0 %

c) pozostałość na sicie:

-- 0,2 mm max 2,0 %

-- 0,09 mm max 7,0 %

-- gęstość nasypowa 450-540 kg/m3

W ilościach i asortymencie każdorazowo zamawianym przez Zamawiającego na warunkach określonych we Wzorze Umowy 19DOZZ063.

Zamawiający planuje zakup w okresie realizacji umowy 2.700 ton wapna hydratyzowanego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia umieszczono we wzorze umowy 19DOZZ063, stanowiącym załącznik nr 4 do Instrukcji dla Wykonawców.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/10/2019
Koniec: 30/09/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 44921300

Dokument nr: 120528-2019, 19DOZZ063

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 15/04/2019
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

W siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Modlińskiej 15, sala 148 w budynku biurowym Elektrociepłowni Żerań.

Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie: http://termika.eb2b.com.pl informacje dotyczące:

a) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

b) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

c) ceny, terminu wykonania.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://termika.eb2b.com.pl

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://termika.eb2b.com.pl/open-auctions.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/04/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
PGNiG Termika SA
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polska
Tel.: +48 225878439
E-mail: magdalena.woroniecka@termika.pgnig.pl
Faks: +48 225878468
Kod NUTS: PL911

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.