Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
649z dziś
4515z ostatnich 7 dni
15777z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa instalacji wywiewnej z okapem i wentylatorem

Przedmiot:

Dostawa instalacji wywiewnej z okapem i wentylatorem

Data zamieszczenia: 2019-03-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
pl. Polski 3/4
50-156 Wrocław
powiat: Wrocław
71 34 380 31 wew. 228, 71 34 380 31 wew. 203
zaopatrzenie@asp.wroc.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-30 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na: ,, Dostawa instalacji wywiewnej z okapem i
wentylatorem w sali 203T , budynek B przy ul. Traugutta 21 " w Akademii Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu, pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław"
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Dostawa instalacji wywiewnej z okapem
i wentylatorem w sali 203T , budynek B ,ul. Traugutta 21 "
2. Zakres prac:
a. Dostawa i montaż okapu ( o wymiarach 1,5 x 2,5 x 1,0m) znad stanowiska do
malowania.
b. Dostawa i montaż wentylatora wywiewnego o parametrach niezbędnych do
prawidłowej pracy wyciągu, Wentylator z regulacją prędkości obrotowej.
c. Dostawa i montaż kanałów niezbędnych do prawidłowej pracy wentylatora.
d. Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej wentylator.
e. Uruchomienie instalacji.
3. Informacje dodatkowe.
a. Stanowisko do malowania brak substancji palnych.
b. Stanowisko do pracy nieciągłej.
c. Posadowienie wentylatora na dachu budynku.
d. Komin przeznaczony do wyciągu jest drożny i umożliwia zabudowę rur.

Dokument nr: TG / 2019 / 181

Składanie ofert:
5. Ofertę należy złożyć w mailowej na adres :
zaopatrzenie@asp.wroc.pl
z dopiskiem - zapytanie ofertowe TG/2019/181 do dnia 30.03.2019 r. do godz. 13-
tej

Miejsce i termin realizacji:
e. Termin realizacji do 1 miesiąca od otrzymania pisemnego zlecenia

Wymagania:
II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca:
- posiadający niezbędne kwalifikacje i możliwości konieczne do prawidłowego wykonania
zamówienia
- który złoży ofertę na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
ofertowego wraz z dokumentem dopuszczającym do obrotu prawnego, zgodną ze wszystkimi
wymogami oraz który te wymogi akceptuje.
Ocena spełniania przez Wykonawców w/w warunków dokonana będzie zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia na podstawie złożonych przez Wykonawcę dokumentów.
III. WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest należyte wykonanie prac stwierdzone
zatwierdzonym przez obie strony protokołem odbioru prac.
2. Wykonujący usługę ma 7 dni kalendarzowych od momentu podpisania protokołu
odbioru prac na wystawienie faktury VAT.
3. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie przelewane na wskazane przez
wykonującego umowę konto bankowe w terminie 14 dni od daty otrzymania
faktury VAT. Protokół odbioru ma być integralnym załącznikiem do faktury.
IV. KRYTERIA OCENY OFERT
1. Zamawiający zastosuje następujące kryteria wyboru oferty:
Cena - 100%
Zamawiający udzieli zamówienia Dostawcy, który spełni wszystkie wymogi Zamawiającego
opisane w niniejszym zapytaniu ofertowym i przedstawi najniższą cenę.
V. SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:
1. Pisemną ofertę należy złożyć na :
załączonym formularzu oferty (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)) wraz z
dokumentem dopuszczającym do obrotu prawnego KRS lub CEDIG.
2. Cenę podaną w ofercie (brutto z VAT), należy określić z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku w PLN.
3. Ceny podane w ofercie muszą obejmować wszystkie koszty związane z realizacją
zamówienia.
4. Termin związania ofertą wynosi 21 dni.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania
przyczyny.
8. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. wymogami ponosi Wykonawca ( np.
potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce
składania ofert w terminie określonym w punkcie 5. Oferty, które wpłyną po terminie
określonym w pkt. 5 nie będą rozpatrywane.

Kontakt:
6. Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
a) Jacek Oziom
tel.
- 71 34 380 31 wew. 228
b) Elżbieta Solniczek tel. - 71 34 380 31 wew. 203

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.