Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3668z ostatnich 7 dni
16260z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Osuszenie, odwodnienie i drenaż

Przedmiot:

Osuszenie, odwodnienie i drenaż

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o
ul. Generała Andersa 48
58-304 Wałbrzych
powiat: Wałbrzych
(074) 842-37-41
org-adm@mzbwalbrzych.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wałbrzych
Wadium: 1 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
osuszenie, odwodnienie i drenaż
Przedmiot zamówienia: osuszenie wraz z odwodnieniem i drenażem budynku przy
Al. Wyzwolenia 10 w Wałbrzychu ( wg załączonego przedmiaru ).

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert: 01.04.2019 r., godz. 11:00

Specyfikacja:
Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
ofertę należy sporządzić
na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl

Składanie ofert:
Miejsce złożenia oferty: Sekretariat MZB Sp. z o. o. (pok. nr 10) ul. Andersa 48
7. Termin składania ofert: 01.04.2019 r., do godz. 10:30

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: wg decyzji Wspólnoty Mieszkaniowej

Wymagania:
Okres gwarancji: 36 miesięcy od daty odbioru
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w formie pisemnej, w
języku polskim na wzorze zamieszczonym na stronie internetowej
www.mzbwalbrzych.pl oraz dołączyć do niej kosztorys ofertowy.
Przedmiar robót znajduje się na stronie internetowej www.mzbwalbrzych.pl
Oferty złożone na druku innym niż w/w nie będą rozpatrywane.
11. Sposób dostarczenia oferty: pisemnie w zamkniętej kopercie oznakowanej
pieczątką wykonawcy i adresem oraz wskazaniem przedmiotu zamówienia
którego konkurs dotyczy.
12. Oferty złożone w 1 kopercie na więcej niż jedno zapytanie ofertowe nie będą
rozpatrywane.
UWAGA !!!
Wykonawcy przed złożeniem oferty winni zapoznać się z ogólnymi warunkami
konkursów, które zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej www.mzbwalbrzych.pl w zakładce zapytania ofertowe.
Parametry techniczne materiałów, jakie należy zastosować wynikają z
dokumentacji technicznej znajdującej się do wglądu w Dziale Technicznym pok. 24.
Oferenci zobowiązani są do obejrzenia wycenianego obiektu i uwzględnienia
wszystkich okoliczności mających wpływ na wartość oferty.
Oferenci zobowiązani są do wpłacenia wadium w wysokości 1 000 zł na konto
50 1090 2271 0000 0001 2115 1311
i dołączenie potwierdzenia dokonania w/w wpłaty do składanej oferty. W tytule
wpłaty należy podać pełną nazwę zadania, którego wpłata dotyczy. Oferty nie
zawierające potwierdzenia dokonania wpłaty wadium nie będą brane pod uwagę
przy wyłanianiu Wykonawcy. W razie nie podpisania umowy przez Wykonawcę z
jego winy, wadium przepada.
Przewidywany sposób rozliczenia prac: kosztorys ryczałtowo - ilościowy.

Uwagi:
Termin związania ofertą: 90 dni

Kontakt:
Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
Alina Korzeń, Agnieszka Piasecka (tel. 74 887 05 10)
e-mail:
korzen-a@mzbwalbrzych.pl
piasecka-a@mzbwalbrzych.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.