Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wyrównanie, wyprofilowaniu nawierzchni gruntowej i ulepszonej kruszywem na wyznaczonych...

Przedmiot:

Wyrównanie, wyprofilowaniu nawierzchni gruntowej i ulepszonej kruszywem na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Kowali
Kowala 105A
26-624 Kowala
powiat: radomski
tel. 48 610 17 60, fax 48 610 17 22
kowala@kowala.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Kowala
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-28 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
2. Określenie przedmiotu zamówienia:
2.1. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: ,,Wyrównanie, wyprofilowaniu nawierzchni gruntowej i ulepszonej kruszywem na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych".
2.2. Zadanie będzie polegało na zerwaniu w wyznaczonych przez pracownika Urzędu Gminy odcinkach dróg warstwy humusu, wyrównaniu, wyprofilowaniu i uwałowaniu warstwy z nadaniem jej odpowiednich spadków.
2.3. Wykonawca uczestniczący w zapytaniu zobowiązany jest do przedstawienia stawki godzinowej netto i brutto ustalonej za pracę poszczególnych maszyn (w terenie);
2.3.1. równiarkami z kłami zrywającymi;
2.3.2. walca gumowego;
2.4. Wykonawca nie uwzględnia kosztu dojazdu do miejsca wykonywania prac;

Dokument nr: ZPK.271.1.6.2019

Składanie ofert:
4. Termin składania ofert:
4.1. Termin złożenia oferty: Ofertę na Formularzu oferty (załącznik nr 1) należy złożyć w terminie do dnia 28.03.2019r. w formie pisemnej, w sekretariacie Urzędu Gminy
w Kowali, do godziny 10.00 lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Kowala, Kowala 105A, 26-624 Kowala (decyduje data wpłynięcia do Urzędu)

Miejsce i termin realizacji:
2.5. Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30.09.2019r.

Wymagania:
2.9. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie;
2.10.Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
3. Wymagane warunki udziału w postępowaniu:
3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy:

3.1.1. Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub
czynności, jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
3.1.2. Posiadający niezbędną do wykonania wiedzę i doświadczenie;
3.1.3. Dysponujący odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.1.4. Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na
wykonanie zamówienia.

4.2. Formularz ofertowy wraz z ewentualnymi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej: ,,Wyrównanie, wyprofilowanie nawierzchni gruntowej i ulepszonej kruszywem na wyznaczonych odcinkach dróg gminnych".
4.3. Oferta musi zawierać:
4.3.1. Wypełniony formularz ofertowy - zał. nr 1
4.3.2. Wypełnione i podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału-zał. nr 2 4.4 Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez trzydzieści dni od terminu składania
ofert.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.