Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika

Data zamieszczenia: 2019-03-20
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miejski w Wyrzysku
ul. Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk
powiat: pilski
tel. (067) 286 24 00, fax (067) 286 26 26
urzad@wyrzysk.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Wyrzysk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
wykonanie robót budowlanych polegających na budowie chodnika w Dobrzyniewie.
I. Opis przedmiotu zamówienia:
Budowa obejmuje wykonanie chodnika o szerokości 1,5 m i o długości ok. 135 mb na odcinku od końca istniejącego chodnika przy posesji nr 7 do drogi wojewódzkiej nr 242 z połączeniem z istniejącym chodnikiem w drodze wojewódzkiej. W ramach zadania należy wykonać roboty budowlane polegające na budowie chodnika z kostki betonowej szarej o gr. 8 cm na podbudowie betonowej gr. 15 cm i warstwie odsączającej z piasku gr. 5 cm, ograniczonego obrzeżem o gr. 8 cm i krawężnikiem najazdowym oraz istniejącym krawężnikiem drogowym przy jezdni. Ponadto zadanie obejmuje wykonanie zabruku na łuku skrzyżowania z kostki granitowej (mat. Inwestora) na betonie, o wym. 10,0m x 2,5m, uformowanie poboczy gruntowych o szer. 0,5m z obsianiem trawą wzdłuż chodnika. Odwodnienie chodnika będzie następować poprzez nadanie odpowiedniego spadku poprzecznego w kierunku jezdni. Szczegółowy zakres robót przedstawia przedmiar robót, stanowiący załącznik nr 2. W celu zapoznania się z przedmiotem zamówienia, właściwego i rzetelnego przygotowania oferty oraz wyceny wszystkich kosztów prac niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Oferentów do przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie.
Zamawiający zastrzega możliwość zmiany zakresu rzeczowego robót w uzgodnieniu z wybranym Wykonawcą z uwagi na posiadane środki finansowe i możliwości technicznego wykonania w terenie. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia kolejnej umowy z tym samym wybranym Wykonawcą w przypadku zwiększenia środków w budżecie, na określony w zaproszeniu zakres robót.

Dokument nr: IRiGK.7013.1.2019

Składanie ofert:
II. Terminy:
1. Złożenie oferty: do dnia 29.03.2019r. godz. 1500
Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie opisanej następująco:
Gmina Wyrzysk, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk
oferta w postępowaniu na zadanie ,,Dobrzyniewo - budowa chodnika przy drodze gminnej"
nie otwierać przed dniem 01.04.2019r.
1. Oferty należy przesłać lub złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, ul. Bydgoska 29, 89-300 Wyrzysk. Decyduje termin wpływu do siedziby Gminy Wyrzysk. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert faksem i drogą elektroniczną.

Miejsce i termin realizacji:
2. Termin wykonania robót: 30 dni od daty podpisania umowy.

Wymagania:
2. Wykonawca zobowiązany jest dokonać wizji lokalnej na terenie przewidzianym do realizacji zadania.
IV. Przygotowanie oferty:
Ofertę należy wypełnić wg załączonego formularza - załącznik nr 1. Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie złączonego przedmiaru - zał. nr 2. Elementy dodatkowe robót, niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, stwierdzone po wizji w terenie, należy wyszczególnić w punkcie ,,uwagi" i ująć w kosztorysie ofertowym w odrębnym dziale ,,Roboty dodatkowe lub zamienne".
V. Wybór oferty: Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty. Kryterium oceny ofert będzie cena o wadze 100%.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.