Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3628z ostatnich 7 dni
15068z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja pęczka konwekcyjnego wraz z zamontowaniem obijaków elektromagnetycznych

Przedmiot:

Modernizacja pęczka konwekcyjnego wraz z zamontowaniem obijaków elektromagnetycznych

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Chełmie
ul. Towarowa 9
22-100 Chełm
powiat: Chełm
tel. (82) 565 34 51 (-52, -53); fax (82) 565 31 30
Województwo: lubelskie
Miasto: Chełm
Wadium: 10 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja pęczka konwekcyjnego II ciągu w kotle WRm-30 (Nr 4) wraz z zamontowaniem obijaków elektromagnetycznych w budynku Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9 w Chełmie

Dokument nr: NT/ CC-WRm30/ 2/ 2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 kwietnia 2019 roku o godz. 12;00 w świetlicy MPEC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie (pokój nr 50).

Specyfikacja:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.mpec.chelm.pl. odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: 22-100 Chełm, ul. Towarowa 9, Dział Inwestycji MPEC, pokój nr 41.

Składanie ofert:
Oferty należy składać w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku do godz. 11;30 w sekretariacie MPEC przy ul. Towarowej 9 w Chełmie (pokój nr 20).

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany termin wykonania zamówienia - do dnia 16 października 2019 r.

Wymagania:
Oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości: 10 000 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy,-) w terminie do dnia 16 kwietnia 2019 roku do godz. 11;30
O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
złożą ofertę spełniającą wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
wraz z ofertą złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz dołączą wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
wniosą wymagane wadium (w terminie do daty składania ofert),
udokumentują, że w ciągu ostatnich pięciu lat wykonali z należytą starannością co najmniej trzy zamówienia o charakterze i złożoności porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia.

Uwagi:
Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniżej kwoty 5 548 000 euro i do jego udzjelenia nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986).
Kryteria oceny ofert: cena oferty - 100 %
Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Kontakt:
Osobami upoważnionymi do udzielania informacji są:
o Teresa Rulka - Kierownik Działu Inwestycji
o Waldemar Kilar Specjalista d/s Terenowo-Prawnych i Realizacji Inwestycji
Biurowiec MPEC przy ul. Towarowej 9, pok. 41, w godz. 7;30 -15;00 tel. (82) 565-34-51 wew. 120 i 402; fax (82) 565-31-30;
e-mail: waldemar.kilar@mpec.chelm.pl
o Stanisław Wituch - Kierownik Zakładu Wytwarzania Ciepła (użytkownik)
o Czesław Białowąs - Z-ca Kierownika Zakładu Wytwarzania Ciepła
Budynek Centralnej Ciepłowni przy ul. Towarowej 9, w godz. 7;00 - 15;00 tel. (82) 565-34-51 wew. 311 i 320; fax (82) 565-31-30

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.