Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3976z ostatnich 7 dni
16940z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie nawierzchni chodnika

Przedmiot:

Wykonanie nawierzchni chodnika

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: URZĄD MIEJSKI w SZCZAWNIE-ZDROJU
ul. KOŚCIUSZKI 17
58-310 SZCZAWNO-ZDRÓJ
powiat: wałbrzyski
tel. (74) 849-39-16, fax. (74) 843-56-13, Tel. 74 849 39 25
promocja@szczawno-zdroj.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: SZCZAWNO-ZDRÓJ
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
ZAPYTANIE OFERTOWE
1. Przedmiot zamówienia:
Wykonanie nawierzchni chodnika na ul. Jesionowej w Szczawnie-Zdroju.
2. Zakres robót budowlanych wg załączonego przedmiaru robót.
Zamówienie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

Składanie ofert:
3. Termin składania ofert: 8.04.2019 r.
6. Ofertę zawierającą wartość brutto za zrealizowanie zakresu prac wynikającego z przedmiaru robót należy złożyć w zamkniętej kopercie z tytułem ,,ul. Jesionowa" wraz z kosztorysem ofertowym-szczegółowym w pokoju nr 5 w Urzędzie Miejskim w Szczawnie-Zdroju przy ul. Kościuszki 17 do 8.04.2019 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
4. Termin wykonania zamówienia: 60 dni licząc od dnia przekazania placu budowy. Przekazanie placu budowy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę zatwierdzonego przez Starostę Wałbrzyskiego projektu tymczasowej organizacji ruchu.

Wymagania:
5. Gwarancja na zrealizowane roboty 60 miesięcy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Uwagi:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO", informuję, że:
? Administratorem Danych Osobowych w Uzdrowiskowej Gminie Miejskiej Szczawno-Zdrój jest Burmistrz Szczawna-Zdroju, adres: ul. Tadeusza Kościuszki 17, 58-310 Szczawno-Zdrój, nr kontaktowy 74 849 39 16 w godzinach pracy Urzędu Miejskiego tj. pomiędzy 7;30 a 15;30 od poniedziałku do piątku, email: sekretariat@szczawno-zdroj.pl
? Inspektor Ochrony Danych Osobowych Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój dostępny jest pod adresem email: iodo@szczawno-2droi.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie nawierzchni chodnika na ul. Jesionowej w Szczawnie-Zdroju prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie

Kontakt:
Sprawę prowadzi: Grzegorz Chałdaś Tel. 74 849 39 25

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.