Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Zapewnienie i obsługa techniki estradowej podczas imprezy:

Przedmiot:

,,Zapewnienie i obsługa techniki estradowej podczas imprezy:

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejski Dom Kultury w Piekarach Śląskich
ul. Bytomska 73
41-940 Piekary Śląskie
powiat: Piekary Śląskie
tel. 32 287 15 89
zampubli@gmail.com
Województwo: śląskie
Miasto: Piekary Śląskie
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-03-29 01:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
W związku z zamiarem zawarcia umowy na ,,Zapewnienie i obsługa techniki estradowej podczas imprezy: "VII Powiatowe Dożynek" której zakres został określony w załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego zapraszamy do składania ofert.

Dokument nr: 7/MDK/2019

Składanie ofert:
1. Oferty należy przesłać na adres Zapraszającego lub składać w jego siedzibie,
r
budynek Miejskiego Domu Kultury w Piekarach Śląskich - Sekretariat, do dnia 29.03.2019r. do godz. 12:00. Oferta powinna być opisana: ,,Oferta do Zapytania ofertowego - Znak sprawy 7/MDK/2019 ,,Zapewnienie i obsługa techniki estradowej podczas imprezy: "VII Powiatowe Dożynki" NIE OTWIERAĆ PRZED 29.03.2019r. godz. 12:00"

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji przedmiotu zamówienia: 30.08.-01.09.2019

Wymagania:
4. Oferta winna być podpisana przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą z postanowień odpowiednich przepisów prawnych bądź umowy, uchwały lub prawidłowo udzielonego pełnomocnictwa - na podstawie dokumentu potwierdzającego to uprawnienie.
5. Wykonawcy będą związani ofertą przez 30 dni od terminu przewidzianego na złożenie ofert.
Proponuje się aby Wykonawcy na wniosku kierowanym do Zapraszającego zawierającym prośbę o wyjaśnienia umieścili adres e - mail na który Zapraszający może kierować odpowiedzi.
7. W celu sprawnego przeprowadzenia postępowania Zapraszający proponuje Wykonawcom bieżące śledzenie strony internetowej www.mdk.plekary.pl
8. W toku weryfikacji i oceny ofert Zapraszający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących złożonych ofert.
9. Zapraszający w trakcie weryfikacji ofert może:
a) poprawić oczywiste omyłki pisarskie
b) poprawić oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych
dokonanych poprawek
c) poprawić inne omyłki polegające na niespójności oferty, niepowodujące istotnych zmian w
treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została
poprawiona.
10. Zapraszający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji z zaproszonymi Wykonawcami, którzy złożyli oferty w ramach niniejszego postępowania. W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu negocjacji, Zapraszający może przeprowadzić je ze wszystkimi lub wybranymi Wykonawcami.
11. Zapraszający zastrzega sobie prawo do nie dokonania wyboru Wykonawcy bez podania przyczyn.

12. Wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Kontakt:
6. Wszelkie pytania dotyczące zapisów niniejszego Zaproszenia do składania ofert proponuje się kierować na adres e - mail: zampubli@gmail.com.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.