Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku wielorodzinnym

Przedmiot:

Remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku wielorodzinnym

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Spółdzielnia Budowlano - Mieszkaniowa ,,Wspólna Praca" z siedzibą w Katowicach
ul. Sobieskiego 10
40-082 Katowice
powiat: Katowice
tel: (32) 259-65-76 wew. 24
Województwo: śląskie
Miasto: Katowice
Wadium: 2.300,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remont balkonów wraz z wymianą balustrad w budynku wielorodzinnym
przy ul. Rolnej 18-18c (III etap - 21 sztuk)"
1. Remont płyt balkonowych przy ul. Rolnej 18-18c
Z powierzchni balkonu należy zerwać istniejącą posadzkę, rozebrać istniejącą warstwę spadkową i obróbkę blacharską, następnie powierzchnię wyrównać i oczyścić. Uzupełnienie ubytków tynku i renowację płyty balkonowej należy wykonać za pomocą systemu naprawy betonu np. Ceresit PCC (szczegółowy opis działań został zawarty w SIWZ). Na tak przygotowane podłoże należy ułożyć izolację przeciwwilgociową z warstwy papy termozgrzewalnej. Po wykonaniu reprofilacji płyt i ułożeniu papy należy uformować warstwę spadkową ze spadkiem 0,5%. Na powierzchnię jastrychu należy nałożyć izolację przeciwwodną polimerowo-cementową. W linii na styku jastrychu ze ścianą budynku - w warstwę izolacji należy wkleić taśmę uszczelniającą. Następnie ułożyć posadzkę z płytek ceramicznych, mrozoodpornych, antypoślizgowych na mrozoodpornej elastycznej zaprawie klejowej zakończając ją systemową perforowaną obróbka kapinosową (profil okapowy) Proponowane płytki Cersanit Gres Grey Structure 29,7cm x 59,8cm, wykończenie matowe, wzór drewna.
Wymiary płyty balkonowej: 3,4 m x 0,96 m (wymiary należy sprawdzić na budynku)
Remont płyty balkonowej należy wykonać na podstawie rysunku szczegółowego nr 19 (detal remontu balkonu) z dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rolnej 20-20C w Katowicach jako tożsamej dla budynku przy ul. Rolnej 18-18c (załącznik nr 3)
2. Wymiana balustrad balkonowych przy ul. Rolnej 18-18c
Prace należy rozpocząć od demontażu istniejących balustrad wraz z mocowaniami po czym należy zamontować nowe balustrady. Balustrada ma być wykonana ze stali ocynkowanej z tralkami z zamkniętych profili stalowych ocynkowanych (wszystkie elementy malowane proszkowo - przy zachowaniu dotychczasowej kolorystyki balustrad) dopuszcza się zastosowanie balustrad aluminiowych. Mocowanie balustrad za pomocą kotew chemicznych, bądź mechanicznych do czoła płyt balkonowych i dodatkowo do ścian budynku. Należy uwzględnić prace wykończeniowe związane z mocowaniem balustrad do ścian budynku i płyty balkonu (uwzględnić dotychczasowy kolor elewacji). Należy zwrócić uwagę by wysokość balustrady po zamontowaniu wynosiła min. 1,10 m nad poziom posadzki balkonu.
Balustrady należy wykonać na podstawie rysunku szczegółowego nr 20 (balustrada balkonowa) z dokumentacji dotyczącej termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rolnej 20-20C w Katowicach jako tożsamych dla budynku przy ul. Rolnej 18-18c (załącznik nr 4)
3. Montaż pięciu zadaszeń nad balkonami ostatniej kondygnacji
Zadaszenia z poliwęglanu pełnego gr. 8 mm w kolorze brązowym, wsparte na lekkiej konstrukcji aluminiowej (np.: Polilight Loggia 570)
Szczegółowy zakres i opis robót został określony w SIWZ.
Adresy inwestycji: ul. Rolna 18-18c w Katowicach

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 15 kwietnia 2019 roku o godzinie 815
Oferenci, którzy złożyli oferty mają prawo uczestniczenia w otwarciu ofert (w części jawnej) w terminie oznaczonym powyżej.

Specyfikacja:
Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu i zakresu zamówienia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ), niezbędnej do przygotowania oferty, którą należy pobrać w siedzibie Zamawiającego lub ze strony internetowej Spółdzielni tj. http://www.sbm.katowice.pl (podstrona dotycząca przetargów).

Składanie ofert:
Oferty należy składać z dopiskiem określającym przedmiot przetargu w terminie do 15 kwietnia 2019 roku do godziny 800 w siedzibie Zamawiającego (sekretariat).

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji zamówienia: do 31.09.2019 roku

Wymagania:
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności (są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym w zakresie objętym zamówieniem); 2)posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do zrealizowania zamówienia (zrealizowanie w ciągu ostatnich 5 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej trzech zamówień na roboty tożsame z przedmiotem niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 50.000,00 zł brutto każda, dysponowanie sprzętem i załogą umożliwiającą wykonanie zamówienia); 3)dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - posiadającymi wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności odpowiadającej przedmiotowi zamówienia; 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej o wartości ubezpieczenia nie mniejszej niż 800.000,00 zł, posiadanie wolnych środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości min. 50.000,00 zł); 5)nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 9 Regulaminu udzielania zamówień i przeprowadzania przetargów na roboty budowlane, dostawy i usługi w Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej ,,Wspólna Praca" w Katowicach dostępnego na stronie internetowej Zamawiającego.

Kontakt:
Informacji w zakresie przetargu udziela: Kierownik Działu Technicznego nr tel: (32) 259-65-76 wew. 24

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.