Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
680z dziś
4545z ostatnich 7 dni
15808z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich

Przedmiot:

Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Opatowiec
ul. Rynek 3
28-520 Opatowiec
powiat: kazimierski
tel. 41 35 18 052, faks 41 35 18 034
informatyk@opatowiec.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Opatowiec
Wadium: w wymaganiach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie
3.1 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zakresu robót zadania pn. Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie, określony poniżej: Zadanie inwestycyjne zostało podzielone na trzy zadania: Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach". Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1. Wymiana pokrycia dachowego 1.1 Roboty rozbiórkowe 1.2 Wymiana pokrycia dachowego 2. Docieplenie ścian zewnętrznych 3. Stolarka okienna i drzwiowa 4. Podjazd dla niepełnosprawnych i chodnik 5. Sieciowy zestaw fotowoltaiczny 1 kW 6. Dostawa wyposażenia świetlicy Zadanie nr 2 - ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kęsowie". Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1. Wymiana pokrycia dachowego 2. Roboty termomodernizacyjne 3. Stolarka okienna i drzwiowa 4. Roboty zewnętrzne 5. Sieciowy zestaw fotowoltaiczny 1 kW 6. Dostawa wyposażenia świetlicy Zadanie nr 3 - ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kocinie". Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1.Docieplenie ścian zewnętrznych 2. Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicowych

Część nr: 1 Nazwa: Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlic wiejskich w Mistrzowicach, Kęsowie oraz w Kocinie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 1 - ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Mistrzowicach". Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1. Wymiana pokrycia dachowego 1.1 Roboty rozbiórkowe 1.1.1 Rozbiórka pokrycia z dachówki cementowej: 6,3*2*20,10 (m2) 1.1.2 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm: 6,3*2*20,10(m2) 1.1.3 Rozebranie kominów wolnostojących (do poziomu dachu): 0,8*0,4*1,3(m3) 1.1.4 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1 km: 253,26*0,015 + 0,42 (m3) 1.1.5 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km, krotność = 9: 253,26*0,015 + 0,42(m3) 1.2 Wymiana pokrycia dachowego 1.2.1 Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe - 8 szt.; 6,3*8 (m) 1.2.2 Dwukrotna impregnacja starej konstrukcji drewnianej dachu przed korozją biologiczną metodą smarowania: 6,3*46*0,5+14*2,8*0,7+20,1*2*0,7+28*1,6*0,4(m2) 1.2.3 Przedłużenie istniejących krokwi o 0,8m: 46*1,2(m) 1.2.4 Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie do klinkieru - część ponad dachem: 0,8*0,4*1,3(m3) 1.2.5 Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych: 7,1*20,7*2(m2) 1.2.6 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 1,0m: 7,1*20,7*2(m2) 1.2.7 Przybicie deski czołowej i desek szczytowych: 20,7*2+4*7,1(m) 1.2.8 Pokrycie dachów o pow. ponad 100m2 blachą powlekaną dachówkową na łatach: 7,1*20,7*2(m2) 1.2.9 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, szczyty, kominy): (20,7*2+7,1*4+0,8*2+0,4*4)*0,25+20,7*2*0,2(m2) 1.2.10 Montaż gąsiorów:20,7(m2) 1.2.11 Podsiębitka z blachy panelowej wraz z wykonaniem konstrukcji: 20,7*2*0,5+7,1*4*0,3(m2) 1.2.12 Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony o wym. 75x55 cm:1(szt) 1.2.13 Akcesoria do pokryć dachowych - śniegołapy: 20,7(m) 1.2.14 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 80 cm; 1 szt 1.2.15 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125mm: 20,7*2(m) 1.2.16 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm: 4,4 * 4(m) 2. Docieplenie ścian zewnętrznych 2.1 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo- wapiennej cegłami (otwór drzwiowy): 0,9*2*0,38(m3) 2.2 Osłony okien i drzwi folią polietylenową; 2,5*1,85+1,45*1,45*6+1,45*1,15+1,05*2+0,95*2+2,7* 2,35(m2) 2.3 Przygotowanie starego podłoża pod wyprawy cienkowarstwowe - jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym, Ściana frontowa; 20,1*4,1+4,1*1,35-2,5*1,85-1,45*1,45*2-1,45*1,15-0,95*2-1,05*2-2,7*2,35(m2), Ściany szczytowe: (10,1*4,1+10,1*3,9*0,5)*2-1,45*1,45(m2), Ściana tył: 20,1*4,1-1,45*1,45*3(m2) 2.4 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 040 o gr. 10 cm do ścian zewnętrznych, Ściana frontowa; 20,1*4,1+4,1*1,35-2,5*1,85-1,45*1,45*2-1,45*1,15-0,95*2-1,05*2-2,7*2,35(m2), Ściany szczytowe: (10,1*4,1+10,1*3,9*0,5)*2-1,45*1,45(m2), Ściana tył: 20,1*4,1-1,45*1,45*3(m2) 2.5 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 040 gr 2 cm do ościeży okien i bram o szer. 20 cm: (2,5+1,85*2+1,45*19+1,15*2+1,05+0,95+2*4)*0,2(m2) 2.6 Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: 263*4 (szt). 2.7 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach: Ściana frontowa; 20,1*4,1+4,1*1,35-2,5*1,85-1,45*1,45*2-1,45*1,15-0,95*2-1,05*2-2,7*2,35(m2), Ściany szczytowe: (10,1*4,1+10,1*3,9*0,5)*2-1,45*1,45(m2), Ściana tył: 20,1*4,1-1,45*1,45*3(m2) 2.8 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach: (2,5+1,85*2+1,45*19+1,15*2+1,05+0,95+2*4)*0,2(m2) 2.9 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym: 4,1*4+2,5+1,85*2+1,45*19+1,15*2+1,05+0,95+2*4(m) 2.10 Przyklejenie warstwy siatki na betonowej płycie daszku nad bramą garażową: 3,7*0,7+(3,7+0,7*2)*0,1(m2) 2.11 Przyklejenie warstwy siatki na betonowych murkach przed garażem: (4,05+3,8)*1,1+(4,05+3,8+1,1*2)*0,2(m2) 2.12 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na uprzednio przyg. podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome: Całkowita powierzchnia ścian wg poz. nr 25: 263,31(m2)Powierzchnia tynku mozaikowego na cokole wg poz. nr 35: -29,74(m2) 2.13 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego, ziarno gr.2 mm na uprzednio przyg.podłożu-ościeża o szer. do 30cm(kolor biały): (2,50 + 1,85 * 2 + 1,45 * 19 + 1,15 * 2 + 1,05 + 0,95 + 2,0 *4) * 0,2(m2) 2.14 Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu: Cokół budynku 4,10 * 1,35 + (20,10 * 2 + 10,10 * 2) * 0,5 - 2,70 * 1,85 -0,95 * 0,5 - 1,05 * 0,5(m2), Daszek nad bramą garażową 3,70 * 0,7 + (3,70 + 0,7 * 2) * 0,1(m2), Murki przed garażem (4,05 + 3,80) * 1,10 + (4,05 + 3,80 + 1,10 * 2) * 0,2 (m2) 2.15 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm: Podokienniki: (2,50 + 1,45 * 9 + 0,9 * 2 + 0,8 * 6) * 0,25(m2), Daszek na garażem 3,80 * 0,8(m2) 2.16 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m: Ściany szczytowe: (10,10 * 4,10 + 10,10 * 3,90 * 0,5) * 2(m2) 2.17 Demontaż i ponowny montaż daszków łukowych z poliwęglanu komorowego- nad drzwiami wejściowymi: 2 szt 3. Stolarka okienna i drzwiowa 3.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych(okna na poddaszu): 6 szt. 3.2 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 0.6m2(na poddaszu): 0,8 * 0,4 * 6(m2) 4. Podjazd dla niepełnosprawnych i chodnik 4.1 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych nie zbrojonych o grubości do 15cm (schody i chodnik): (4,0 * 1,65 + 5,0 * 2,50 + 2,20 * 2,50) * 0,15(m3) 4.2 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1km: (4,0 * 1,65 + 5,0 * 2,50 + 2,20 * 2,50) * 0,15(m3) 4.3Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu-dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1km Krotność=9: (4,0 * 1,65 + 5,0 * 2,50 + 2,20 * 2,50) * 0,15(m3) 4.4 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km-Mechaniczne wykonanie koryta gł.15cm: Chodniki: (4,0 * 1,65 + 5,0 * 2,50 + 2,20 * 2,50 + 9,20 * 1,65) * 0,15(m3) 4.5 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km-Mechaniczne wykonanie koryta gł.40cm: Wyjazd OSP: ((4,10 + 6,40) * 0,5 * 4,0 + 6,40 * 3,0 * 0,5) * 0,4(m3) 4.6 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat.III-IV: Chodniki: (4,0 * 1,65 + 5,0 * 2,50 + 2,20 * 2,50 + 9,20 * 1,65) (m2), Wyjazd OSP: (4,10 + 6,40) * 0,5 * 4,0 + 6,40 * 3,0 * 0,5(m2) 4.7 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30cm w gruncie kat.III-IV: Chodniki; 4,0 + 1,65 * 2 + 5,0 * 2 + 2,50 + 2,20 * 2 + 2,50 * 7 + 9,20 *2 + 1,65(m), Wyjazd OSP: 6,40 + 7,10 + 3,0(m) 4.8 Podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20cm: Wyjazd OSP: (4,10 + 6,40) * 0,5 * 4,0 + 6,40 * 3,0 * 0,5(m2) 4.9 Podbudowa z kruszywa łamanego-warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm: Chodniki: 4,0 * 1,65 + 5,0 * 2,50 + 2,20 * 2,50 + 9,20 * 1,65(m2) Wyjazd OSP: (4,10 + 6,40) * 0,5 * 4,0 + 6,40 * 3,0 * 0,5(m2) 4.10 Ława pod krawężniki betonowa z oporem: (6,40 + 7,10 + 3,0) * 0,15 * 0,10(m3) 4.11 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej: 6,40 + 7,10 + 3,0 (m) 4.12 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: 4,0 + 1,65 * 2 + 5,0 * 2 + 2,50 + 2,20 * 2 + 2,50 * 7 + 9,20 *2 + 1,65(m) 4.13 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej: Chodnik i podjazd dla niepełnosprawnych: 4,0 * 1,65 + 5,0 * 2,50 + 9,20 * 1,65(m2), stopnie schodowe: 2,50 * 0,35 * 7(m2) 4.14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej: Wyjazd OSP: (4,10 + 6,40) * 0,5 * 4,0 + 6,40 * 3,0 * 0,5(m2) 4.15 Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia w gruncie kat.III: 150(m2) 4.16 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat.III-tuja szmaragdowa o wysokości min.80cm: 20 szt. 5. Sieciowy zestaw fotowoltaiczny 1 kW 5.1 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1kW(4 panele słoneczne 250W,sieciowy inwerter fotowoltaiczny, konstrukcja nośna na dach, złącza solarne typu MC4, zabezpieczenia nadprądowe DC i AC, okablowanie): 1 kpl 6. Dostawa wyposażenia świetlicy 6.1 Dostawa parawanu modułowego o całkowitej długości min.15mb i wysokości min.1.7m(rama drewniana, wypełnienie z usztywnionej tkaniny tunelowej): 15 m.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kęsowie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 2 - ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kęsowie". Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1. Wymiana pokrycia dachowego 1.1 Roboty rozbiórkowe 1.1.1 Rozbiórka pokrycia dachu z dachówki ceramicznej: 6,90 * 2 * 15,45(m2) 1.1.2 Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24cm: 6,90 * 2 * 15,45(m2) 1.1.3 Rozebranie kominów wolnostojących (do poziomu dachu): 0,9 * 0,4 * 1,25 * 2(m3) 1.1.4 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1km: 213,21 * 0,015 + 0,45 * 2(m3) 1.1.5 Transport gruzu samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu-dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1km Krotność=9: 213,21 * 0,015 + 0,45 * 2(m3) 1.2 Wymiana porycia dachowego 1.2.1 Dwukrotna impregnacja starej konstrukcji drewnianej dachu przed korozją biologiczną metodą smarowania: 30 * 6,90 * 2 * 0,5 + 15,00 * 2 * 0,8 + 6 * 2,50 * 0,6(m2) 1.2.2 Przedłużenie istniejących krokwi o 1,0m: 30,00 * 1,3(m) 1.2.3 Kominy wolnostojące z cegieł klinkierowych pełnych na zaprawie do klinkieru-część ponad dachem; 0,9 * 0,4 * 1,25 * 2(m3) 1.2.4 Ołacenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych: 6,90 * 2 * 15,45(m2) 1.2.5 Folie wstępnego krycia (FWK) układane na krokwiach-rozstaw kontrłat 1,0m: 6,90 * 2 * 15,45(m2) 1.2.6 Przybicie deski czołowej i desek szczytowych: 15,45 * 2 + 6,90 * 4(m) 1.2.7 Pokrycie dachów o pow. ponad 100m2 blachą powlekaną dachówkową na łatach: 6,90 * 2 * 15,45(m2) 1.2.8 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25cm (pas podrynnowy, pas nadrynnowy, szczyty, kominy): (15,45 * 2 + 6,90 * 4 + 0,9 * 4 + 0,4 * 4) * 0,25 + 15,45 * 2 *0,2(m2) 1.2.9 Montaż gąsiorów: 15,45(m) 1.2.10 Podsiębitka z blachy panelowej wraz z wykonaniem konstrukcji: 15,45 * 2 * 0,6 + 6,90 * 4 * 0,2(m2) 1.2.11 Wyłaz dachowy fabrycznie wykończony o wym.75x55cm: 1 szt 1.2.12 Akcesoria do pokryć dachowych- śniegołapy: 15,45(m2) 1.2.13 Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł.80cm: 2 szt. 1.2.14 Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki-półokrągłe o śr.125mm: 15,45 * 2(m) 1.2.15 Rury spustowe z PCW okrągłe o śr.110mm: 4,15 * 2 + 4,35 * 2(m) 2. Roboty termomodernizacyjne 2.1 Docieplenie ścian zewnętrznych 2.1.1 Osłony okien i drzwi folią polietylenową: 2,15 * 1,36 * 4 + 1,0 * 2,15 + 1,55 * 1,50 + 1,50 * 2,45 +1,50 * 1,20 * 2(m2) 2.1.2 Uzupełnienie ścian na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego(zmniejszenie otworu okiennego na poddaszu): 1,50 * 0,6 * 0,2(m3) 2.1.3 Zamurowanie otworu drzwiowego na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego: 0,9 * 2,0 * 0,2(m3) 2.1.4 Przygotowanie starego podłoża pod wyprawy cienkowarstwowe -jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym: Ściana frontowa: 15,05 * 4,15 - 2,15 * 1,36 - 1,0 * 2,15 - 1,55 * 1,50 - 1,50 *2,45(m2),Ściany szczytowe: (10,30 * 4,25 + 10,30 * 3,7 * 0,5 - 1,20 * 1,5) * 2(m2), Ściana tył: 15,05 * 4,35 - 2,15 * 1,36 * 3(m2) 2.1.5 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 040 o gr.10cm do ścian zewnętrznych: Ściana frontowa: 15,05 * 4,15 - 2,15 * 1,36 - 1,0 * 2,15 - 1,55 * 1,50 - 1,50 *2,45(m2),Ściany szczytowe: (10,30 * 4,25 + 10,30 * 3,7 * 0,5 - 1,20 * 1,50) * 2(m2), Ściana tył: 15,05 * 4,35 - 2,15 * 1,36 * 3(m2) 2.1.6 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 040 gr.2cm do ościeży okien i bram o szer.20cm: (2,15 * 4 + 1,36 * 8 + 1,50 * 7 + 1,20 * 2 + 1,55 + 2,15 * 2 +1,0 + 2,45 * 2) * 0,2(m2) 2.1.7 Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: 230 * 4 szt. 2.1.8 Przyklejenie warstwy siatki na ścianach: Ściana frontowa: 15,05 * 4,15 - 2,15 * 1,36 - 1,0 * 2,15 - 1,55 * 1,50 - 1,50 *2,45(m2),Ściany szczytowe: (10,30 * 4,25 + 10,30 * 3,7 * 0,5 - 1,20 * 1,50) * 2(m2), Ściana tył: 15,05 * 4,35 - 2,15 * 1,36 * 3(m2) 2.1.9 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach; (2,15 * 4 + 1,36 * 8 + 1,50 * 7 + 1,20 * 2 + 1,55 + 2,15 * 2 +1,0 + 2,45 * 2) * 0,2(m2) 2.1.10 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym: 2,15 * 4 + 1,36 * 8 + 1,50 * 7 + 1,20 * 2 + 1,55 + 2,0 * 2 +1,0 + 2,45 * 2 + 4,35 * 2 + 4,15 * 2(m) 2.1.11 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na uprzednio przyg. podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome: Całkowita powierzchnia ścian: 230,14(m2),Powierzchnia tynku mozaikowego: -(15,05 * 2 + 10,30 * 2 - 1,50 - 1,0) * 0,5(m2) 2.1.12 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ,ziarno gr.2mm na uprzednio przyg .podłożu-ościeża o szer. do 30cm(kolor biały): (2,15 * 4 + 1,36 * 8 + 1,50 * 7 + 1,20 * 2 + 1,55 + 2,15 * 2 +1,0 + 2,45 * 2) * 0,2(m2) 2.1.13 Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu. Cokół budynku na wysokość 0,5m: (15,05 * 2 + 10,30 * 2 - 1,50 - 1,0) * 0,5(m2) 2.1.14 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm-podokienniki z blachy powlekanej o szerokości 25cm: (2,15 * 4 + 1,55 + 1,20 * 2) * 0,25(m2) 2.1.15 Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10m: Ściany szczytowe: (10,30 * 4,25 + 10,30 * 3,7 * 0,5) * 2(m2), 2.1.16 Dostawa i montaż daszku łukowego stalowego lakierowanego proszkowo pokrytego poliwęglanem komorowym o wym.200x70cm-nad drzwiami wejściowymi: 2,00 * 0,7(m2) 2.2 Docieplenie stropu nad parterem 2.2.1 Izolacje z folii paroizolacyjnej na stropie: 14,65 * 9,90(m2) 2.2.2 Izolacje cieplne i przeciw dźwiękowe płyt z wełny mineralnej gr.10cm poziome z płyt układanych na sucho-jedna warstwa: 14,65 * 9,90(m2) 2.2.3 Podłoga z płyt OSB gr.18mm: 14,65 * 9,90(m2) 2.2.4 Wykonanie włazu na poddasze z desek struganych z obiciem blachą, ociepleniem styropianem gr.10cm(120x100cm): 1,20 * 1,0(m2) 3. Stolarka okienna i drzwiowa 3.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2m2: 1,50 * 2,45(m2) 3.2 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych (okna na poddaszu): 2 szt. 3.3 Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5m2: 1,50 * 2,45(m2) 3.4 Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5m2 (okna rozwierno-uchylne, profil pięciokomorowy,Uw?1,1W/(m2?K)): 1,20 * 1,50 * 2(m2) 4. Roboty zewnętrzne 4.1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km-Mechaniczne wykonanie koryta gł.40cm pod parkingiem: (15,00 * 5,00 + 26,00 * 4,00) * 0,4(m3) 4.2 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5km-Mechaniczne wykonanie koryta gł.15cm pod chodnik i opaskę: (16,25 * 0,6 + 2 * 10,30 * 0,6 + 26,00 * 1,50) * 0,15(m3) 4.3 Rozebranie betonowych schodów o grubości do 15cm: 2,0 * 2,20 * 2 * 0,15(m3) 4.4 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat .III-IV: Droga dojazdowa i parking: (15,00 * 5,00 + 26,00 * 4,00) (m2)Chodnik i opaska: (16,25 * 0,6 + 2 * 10,30 * 0,6 + 26,00 * 1,50) (m2) 4.5 Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 30cm; Droga dojazdowa i parking: (15,00 * 5,00 + 26,00 * 4,00) (m2) 4.6 Podbudowa z kruszywa łamanego- warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10cm: Droga dojazdowa i parking: (15,00 * 5,00 + 26,00 * 4,00) (m2), Chodnik i opaska: (16,25 * 0,6 + 2 * 10,30 * 0,6 + 26,00 * 1,50) (m2) 4.7 Ława pod krawężniki betonowa z oporem: (5,50 + 11,00 + 5,00 * 2 + 15,00 + 26,00 + 4,0) * 0,15 *0,10(m3) 4.8 Krawężniki betonowe wystające o wymiarach15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej: (1,50 + 11,00 + 5,00 * 2 + 15,00 + 26,00 + 4,0) (m) 4.9 Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cm na podsypce cementowo-piaskowej(na płask): 4 m 4.10 Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem: (16,25 + 2 * 10,30 + 10,40 + 1,5) (m) 4.11 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej o grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej: Chodnik i opaska: (16,25 * 0,6 + 2 * 10,30 * 0,6 + 26,00 * 1,50) (m2) 4.12 Przygotowanie powierzchni oraz wykonanie trawników parkowych siewem bez nawożenia w gruncie kat.III: (26,00 + 11,00 + 5,0 * 2 + 5,50) * 2,0(m2) 4.13 Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. III-tuja szmaragdowa o wysokości min.80cm: 40 szt. 5. Sieciowy zestaw fotowoltaiczny 1 kW 5.1 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy1kW (4 panele słoneczne 250W,sieciowy inwerter fotowoltaiczny, konstrukcja nośna na dach, złącza solarne typu MC4, zabezpieczenia nadprądowe DC i AC ,okablowanie): 1 kpl. 6. Dostawa wyposażenia świetlicy 6.1 Dostawa krzeseł świetlicowych składanych(siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki gr.min.8mm,stelaż metalowy): 48 szt. 6.2 Dostawa mobilnego stojaka na stelażu metalowym do przechowywania i transportu krzeseł(na 12 sztuk krzeseł): 4 szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kocinie"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zadanie nr 3 - ,,Przebudowa wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kocinie". Zakres realizowanej inwestycji obejmuje: 1. Docieplenie ścian zewnętrznych 1.1 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nienadającej się do użytku(parapety i obróbki ścianki kolankowej): (1,35 * 2 + 1,10 * 7) * 0,15(m2) 1.2 Odbicie spękanych tynków na ścianach budynku: 35(m2) 1.3 Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III z zapr. cem- wap. o pow. do 5m2 na cokole budynku: 35(m2) 1.4 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami(otwór drzwiowy):0 1.5 Osłony okien i drzwi folią polietylenową: 1,25 * 2,30 + 1,35 * 1,64 * 2 + 1,10 * 1,64 * 7 + 1,14 * 2,02+ 0,8 * 2,0 + 0,9 * 2,0(m2) 1.6 Przygotowanie starego podłoża pod wyprawy cienkowarstwowe- jednokrotne gruntowanie środkiem gruntującym: Elewacja południowa: 3,0 * 3,60 + (3,15 + 3,60) * 0,5 * 2,50 + 6,50 * 2,60 + (4,20+ 3,70) * 0,5 * 2,50 + 8,10 * 4,40 - 1,10 * 1,64 * 2 - 1,25 *2,30 - 1,35 * 1,64 * 2(m2), Elewacja zachodnia: 10,65 * 4,60 + 2,50 * 4,30 + 6,10 * (3,35 + 4,30) * 0,5 -1,10 * 1,65 * 2(m2), Elewacja północna: 21,40 * 2,50 - 1,10 * 1,64 * 3 - 1,14 * 2,02(m2), Elewacja wschodnia: 6,55 * (2,75 + 4,25) * 0,5 + 3,20 * 4,15 + 3,0 * 1,0 + 6,65 *2,75 + 3,10 * (3,50 + 3,0) * 0,5 + 3,55 * 3,50 - 0,8 * 2,0 -0,9 * 2,0(m2) 1.7 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 040 o gr.10cm do ścian zewnętrznych: Elewacja południowa: 3,0 * 3,60 + (3,15 + 3,60) * 0,5 * 2,50 + 6,50 * 2,60 + (4,20+ 3,70) * 0,5 * 2,50 + 8,10 * 4,40 - 1,10 * 1,64 * 2 - 1,25 *2,30 - 1,35 * 1,64 * 2(m2), Elewacja zachodnia: 10,65 * 4,60 + 2,50 * 4,30 + 6,10 * (3,35 + 4,30) * 0,5 -1,10 * 1,65 * 2(m2), Elewacja północna: 21,40 * 2,50 - 1,10 * 1,64 * 3 - 1,14 * 2,02(m2), Elewacja wschodnia: 6,55 * (2,75 + 4,25) * 0,5 + 3,20 * 4,15 + 3,0 * 1,0 + 6,65 *2,75 + 3,10 * (3,50 + 3,0) * 0,5 + 3,55 * 3,50 - 0,8 * 2,0 -0,9 * 2,0(m2) 1.8 Przyklejenie płyt styropianowych EPS 040 gr.2cm do ościeży okien i drzwi o szer.25cm: (1,25 + 2,30 * 2 + 1,35 * 2 + 1,64 * 4 + (1,10 + 1,64 * 2) * 7+ 1,14 + 2,02 * 2 + 0,8 + 2,0 * 2 + 0,9 + 2,0 * 2) * 0,25(m2) 1.9 Dodatkowe mocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian: 272 * 4szt. 1.10. Przyklejenie warstwy siatki na ścianach: Elewacja południowa: 3,0 * 3,60 + (3,15 + 3,60) * 0,5 * 2,50 + 6,50 * 2,60 + (4,20+ 3,70) * 0,5 * 2,50 + 8,10 * 4,40 - 1,10 * 1,64 * 2 - 1,25 *2,30 - 1,35 * 1,64 * 2(m2), Elewacja zachodnia: 10,65 * 4,60 + 2,50 * 4,30 + 6,10 * (3,35 + 4,30) * 0,5 -1,10 * 1,65 * 2(m2), Elewacja północna: 21,40 * 2,50 - 1,10 * 1,64 * 3 - 1,14 * 2,02(m2), Elewacja wschodnia: 6,55 * (2,75 + 4,25) * 0,5 + 3,20 * 4,15 + 3,0 * 1,0 + 6,65 *2,75 + 3,10 * (3,50 + 3,0) * 0,5 + 3,55 * 3,50 - 0,8 * 2,0 -0,9 * 2,0(m2) 1.11 Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach: (1,25 + 2,30 * 2 + 1,35 * 2 + 1,64 * 4 + (1,10 + 1,64 * 2) * 7+ 1,14 + 2,02 * 2 + 0,8 + 2,0 * 2 + 0,9 + 2,0 * 2) * 0,25(m2) 1.12 Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym: 3,60 + 3,15 + 3,70 + 4,60 + 4,60 + 3,35 + 2,75 + 4,15 + 3,0+ (1,25 + 2,30 * 2 + 1,35 * 2 + 1,64 * 4 + (1,10 + 1,64 * 2) *7 + 1,14 + 2,02 * 2 + 0,8 + 2,0 * 2 + 0,9 + 2,0 * 2) (m) 1.13 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego na uprzednio przyg .podłożu-ściany płaskie i powierzchnie poziome: Całkowita powierzchnia ścian: 272,56(m2), Powierzchnia tynku mozaikowego: -43,15(m2) 1.14 Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego ,ziarno gr.2mm na uprzednio przyg. podłożu-ościeża o szer.do 25cm: (1,25 + 2,30 * 2 + 1,35 * 2 + 1,64 * 4 + (1,10 + 1,64 * 2) * 7+ 1,14 + 2,02 * 2 + 0,8 + 2,0 * 2 + 0,9 + 2,0 * 2) * 0,25(m2) 1.15 Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu (cokół budynku na wys.0,5m): Cokół budynku: (3,0 + 2,50 * 2 + 6,50 + 8,10 + 10,65 + 2,50 + 6,10 + 21,40+ 6,55 + 3,20 + 6,65 + 3,10 + 3,55) * 0,5(m2) 1.16 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu ponad 25cm: Podokienniki: (1,35 * 2 + 1,10 * 7) * 0,30(m2) 2. Przebudowa i remont pomieszczeń świetlicowych 2.1 Podłogi i posadzki 2.1.1 Rozebranie drewnianych podłóg ślepych: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2) 2.1.2 Rozebranie drewnianych legarów: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 22(m) 2.1.3 Rozebranie drewnianego podwyższenia (sceny):15(m2) 2.1.4 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej: Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.1.5 Zerwanie podkładu cementowego pod posadzkę: 2,30 * 6,10(m2) 2.1.6 Transport gruzu i materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu na odległość do 1km: 152,40 * 0,025 + 205,70 * 0,1 * 0,07 + 14,03 * 0,41(m3) 2.1.7 Transport gruzu i materiałów z rozbiórki samochodem samowyładowczym przy ręcznym załadowaniu i mechanicznym rozładowaniu-dodatek za każdy rozpoczęty km ponad1km Krotność=9: 152,40 * 0,025 + 205,70 * 0,1 * 0,07 + 14,03 * 0,41(m3) 2.1.8 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr.7cm: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30*0,07(m3) 2.1.9 Izolacje cieplne z płyt styropianowych podłogowych gr. 5 cm- poziome na wierzchu konstrukcji na sucho- jedna warstwa: Sala świetlicowa duża: 9,35*16,30(m2) 2.1.10 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2) 2.1.11 Warstwy wyrównawcze podposadzki z zaprawy cementowej grubości 20mm zatarte na ostro: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2), Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.1.12 Warstwy wyrównawcze podposadzki z zaprawy cementowej-dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm(łączna grubość 40mm)Krotność=2: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2), Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.1.13 Dopłata za zbrojenie podłoża siatką stalową: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2), Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.1.14 Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej o grubości warstwy 4mm (gres techniczny gat.1,R10,mrozoodporn.): Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2), Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.1.15 Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10m2: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 2 + 16,30 * 2 - 1,50 - 1,25 - 1,10(m), Przedsionek: 2,30 * 2 + 6,10 * 2 - 1,25 * 2(m) 2.1.16 Budowa drewnianego podwyższenia z desek struganych na konstrukcji drewnianej wraz ze schodkami: 15(m2) 2.1.17 Lakierowanie drewnianego podwyższenia (trzykrotne): 15 + 6,0 * 0,6(m2) 2.2 Sufity 2.2.1 Rozebranie obicia stropu z płyt OSB: Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.2.2 Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych. Ogień na metalowej konstrukcji nośnej dwupoziomowej, jedna warstwa pokrycia: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2) 2.2.3 Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji nośnej pojedynczej, profile CD i uchwyty ES: Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.2.4 Izolacje cieplne z wełny mineralnej gr.5cm z płyt układanych na sucho-w suficie podwieszanym: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2) 2.2.5 Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT": Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,3(m2), Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.2.6 Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych: Sala świetlicowa duża: 9,35 * 16,30(m2), Przedsionek: 2,30 * 6,10(m2) 2.3. Ściany 2.3.1 Rozebranie obicia ścian z boazerii drewnianej: Sala świetlicowa duża: (16,30 * 2 + 9,35 * 2) * 1,50 - (1,25 + 0,9 + 1,1 + 1,50) *1,50(m2), Przedsionek: (2,30 * 2 + 6,10 * 2) * 1,50 - (1,25 * 2 + 0,9) * 1,50(m2) 2.3.2 Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami: Drzwi: (0,90 * 2,1 * 2) * 0,12(m3), Wnęki w ścianach: 1,15 * 1,65 * 3 * 0,12(m3) 2.3.3 Zeskrobanie i zmycie starej farby na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2: Sala świetlicowa duża: (9,35 * 2 + 16,30 * 2) * 3,0 - 1,25 * 2,45 - 1,50 * 2,05 - 1,10* 2,50 - 1,10 * 1,64 * 4(m2), Przedsionek: (2,30 * 2 + 6,10 * 2) * 2,60 - 1,25 * 2,45 - 1,35 * 1,64 * 2 -1,25 * 2,30(m2), ościeża: (1,10 + 1,65 * 2) * 4 * 0,40 + (1,25 + 2,45 * 2) * 0,4(m2) 2.3.4 Gruntowanie podłoży preparatami "ATLAS UNI GRUNT": Sala świetlicowa duża: (9,35 * 2 + 16,30 * 2) * 3,0 - 1,25 * 2,45 - 1,50 * 2,05 - 1,10* 2,50 - 1,10 * 1,64 * 4(m2), Przedsionek: (2,30 * 2 + 6,10 * 2) * 2,60 - 1,25 * 2,45 - 1,35 * 1,64 * 2 -1,25 * 2,30, ościeża: (1,10 + 1,65 * 2) * 4 * 0,40 + (1,25 + 2,45 * 2) * 0,4(m2) 2.3.5 Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych gr.12.5mm pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach: Sala świetlicowa d(m2)uża: (9,35 * 2 + 16,30 * 2) * 3,0 - 1,25 * 2,45 - 1,50 * 2,05 - 1,10* 2,50 - 1,10 * 1,64 * 4(m2), Przedsionek: (2,30 * 2 + 6,10 * 2) * 2,60 - 1,25 * 2,45 - 1,35 * 1,64 * 2 -1,25 * 2,30(m2) 2.3.6 Przyklejenie warstwy siatki z włókna szklanego na ścianach(lamperia na wysokość 150cm): Sala świetlicowa duża: (9,35 * 2 + 16,30 * 2) * 1,50 - 1,25 * 1,50 - 1,50 * 1,50 -1,10 * 1,50(m2), Przedsionek: (2,30 * 2 + 6,10 * 2) * 1,50 - 1,25 * 1,50 * 2(m2) 2.3.7 Wyprawa z tynku mozaikowego wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu (lamperia na wysokość150cm): Sala świetlicowa duża: (9,35 * 2 + 16,30 * 2) * 1,50 - 1,25 * 1,50 - 1,50 * 1,50 -1,10 * 1,50(m2), Przedsionek: (2,30 * 2 + 6,10 * 2) * 1,50 - 1,25 * 1,50 * 2(m2) 2.3.8 Tynki(gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr.3mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym: (1,10 + 1,64 * 2) * 4 * 0,40 + (1,25 + 2,45 * 2) * 0,4(m2) 2.3.9 Malowanie farbą emulsyjną dwukrotnie podłoży gipsowych: 180,61 - 92,63 + 9,47(m2) 2.3.10 Parapety wewnętrzne z konglomeratu marmurowego o gr.3cm i szer.45cm: 1,10 * 4(m) 2.4 Stolarka drzwiowa 2.4.1 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2: 1,25 * 2,45 + 0,90 * 2,10(m2) 2.4.2 Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe wewnętrzne (bez izolacji) wraz okuciami ,szyba bezpieczna 33.1, kolor brązowy: 1,25 * 2,45(m2) 2.4.3 Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe, wewnętrzne(bez izolacji) wraz z okuciami, szyba bezpieczna33.1 ,kolor brązowy: 1,10 * 2,50(m2) 2.5 Instalacja elektryczna 2.5.1 Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w ścianach: 30(m) 2.5.2 Przebijanie otworów śr.25mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły: 2 otwory 2.5.3 Zaprawianie bruzd o szerokości do 25mm: 30(m) 2.5.4 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach; 30(m) 2.5.5 Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do7.5mm2 wciągane do rur: 180(m) 2.5.6 Rury winidurowe o śr.do 20mm: 180(m) 2.5.7 Oprawy oświetleniowe energooszczędna LED60W: 12 kpl. 2.5.8 Puszki z tworzywa sztucznego: 12 szt. 2.5.9 Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej: 2 szt. 2.5.10 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym: 10 szt. 2.5.11 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym metalowe z uziemieniem 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do16A i przekroju przewodów do 4mm2: 2szt. 2.5.12 Tablice rozdzielcze wraz ze sprzętem modułowym: 1szt. 2.5.13 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia: 1 pomiar 2.6 Sieciowy zestaw fotowoltaiczny 1 kW 2.6.1 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 1kW(4 panele słoneczne 250W,sieciowy inwerter fotowoltaiczny, konstrukcja nośna na dach, złącza solarne typuMC4, zabezpieczenia nadprądowe DC i AC, okablowanie): 1 kpl. 2.7 Dostawa wyposażenia świetlicy 2.7.1 Dostawa krzeseł świetlicowych składanych (siedzisko i oparcie wykonane ze sklejki gr .min. 8mm,stelaż metalowy): 48szt. 2.7.2 Dostawa stołów świetlicowych składanych (Blat-płyta wiórowa laminowana, stelaż metalowy) o wymiarach min.1,60x0,8m: 12szt. 2.7.3 Dostawa mobilnego stojaka na stelażu metalowych do przechowywania i transportu krzeseł (na 12 sztuk krzeseł): 4szt.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45210000-2,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2019-09-30
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45210000-2,45000000-7,45100000-8,45111300-1,45442100-8,45111213-4,45262690-4,45310000-3,45321000-3,45421100-5

Dokument nr: 529215-N-2019, 271.4.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gminy.com.pl/opatowiec/przetargi.php

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:

Adres:
Urząd Miasta i Gminy Opatowiec ul. Rynek 3 28-520 Opatowiec

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-09, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2019-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający w tym zakresie nie stawia żadnych wymagań wystarczającym jest złożone wraz z ofertą oświadczenie zgodnie z założeniami w pkt. 9.3.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wykonanych robót Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w tym okresie wykonał: Dla Zadania Nr 1 Jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej lub budynków użyteczności publicznej*. Wymagana wartość wykonanych robót wynosi minimum 150 000,00 zł brutto. Dla Zadania Nr 2 Jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej lub budynków użyteczności publicznej*. Wymagana wartość wykonanych robót wynosi minimum 180 000,00 zł brutto. Dla zadania 3 Jedną robotę budowlaną związaną z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej lub budynków użyteczności publicznej*. Wymagana wartość wykonanych robót wynosi minimum 200 000,00 zł brutto. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Tym samym doświadczeniem można wykazać się tylko do jednego zadania. * budynek użyteczności publicznej - należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny b) wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego. Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: Dla zadania 1 Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Dla zadania 2 Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Dla zadania 3 Kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Tym samym Kierownikiem budowy można wykazać się dla wszystkich zadań. Do wykazu osób w stosunku do kierownika budowy należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy, że zaproponowana osoba posiada wymagane uprawnienia i przynależy do właściwej izby samorządu zawodowego jeżeli taki wymóg na te osoby nakłada Prawo budowlane. Zgodnie z art. 12a Prawa budowlanego który to odsyła do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016.65 r.) przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego nie jest wymagana od obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) gdyż do posiadania uprawnień w wykonywaniu samodzielnych funkcji w budownictwie nie jest wymagana przynależność do izby samorządu zawodowego.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, wykonawca złoży oświadczenie o braku podstaw wykluczenia oraz przedłoży na wezwanie Zamawiającego następujące dokumenty i oświadczenia; a) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz.U.2019 poz. 243) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (t.j. Dz.U.2017 r. poz. 2344); - wymagany dokument: odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy; b) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków - wymagany dokument: zaświadczenie właściwego urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inne dokumenty potwierdzające, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - wymagany dokument: zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. d) Kolejnym wymaganym dokumentem, o którym mowa w pkt. b) jest; oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). 9.4.5 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt. 9.4.4, składa odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, c) Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, a w pkt. b) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. d) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. a) i b), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt. c) stosuje się odpowiednio. 9.4.6 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej której udostępniono SIWZ informacji o ofertach złożonych w postępowaniu zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy, składa stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium PLN: Zadanie Nr 1 Wadium - 2 600,00 PLN ( słownie: dwa tysiące sześćset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zadanie Nr 2 Wadium - 3 200,00 PLN ( słownie: trzy tysiące dwieście złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Zadanie Nr 3 Wadium - 3 700,00 PLN ( słownie: trzy tysiące siedemset złotych 00/100) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: -pieniądzu, -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena brutto 60,00
Wydłużony okres udzielonej gwarancji jakości 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.