Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wodomierzy

Przedmiot:

Dostawa wodomierzy

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie
ul. Bolesława Chrobrego 4
11-600 Węgorzewo
powiat: węgorzewski
tel. 87 427 59 44, 87 427 59 36
cem@cem.wegorzewo.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Węgorzewo
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
dostawa wodomierzy zimnej wody POWOGAZ
I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody POWOGAZ JS 1,6 SMART+ DN15 z plombami i nakładką AT-wMBus, do odczytu radiowego.

II. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody POWOGAZ JS 1,6 SMART+ DN15 z plombami, uszczelkami i nakładką AT-wMBus, do odczytu radiowego:

1.1 Wspólnota Mieszkaniowa Chopina 4 , NIP 845-188-01-19 :

Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego - 4 szt.
Plomba zatrzaskowa DN15 - 10 szt.
Uszczelki - 30 szt.

1.2 Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 59 B, NIP 845-18-96-540:

Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego - 37 szt.
Plomba zatrzaskowa DN15 - 80 szt.
Uszczelki - 100 szt.

1.3 Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 2, NIP 845-15-72-932:

Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego - 17 szt.
Plomba zatrzaskowa DN15 - 35 szt.
Uszczelki - 50 szt.

1.4 Wspólnota Mieszkaniowa Nadbrzeżna 2, NIP 845-198-38-88:

Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego - 9 szt.
Plomba zatrzaskowa DN15 - 20 szt.
Uszczelki - 50 szt.

1.5 Wspólnota Mieszkaniowa 3 Maja 10, NIP 845-197-17-96:

Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego - 11 szt.
Plomba zatrzaskowa DN15 - 25 szt.
Uszczelki - 30 szt.

1.6 Wspólnota Mieszkaniowa Chopina 2, NIP 845-198-27-13:

Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego - 16 szt.
Plomba zatrzaskowa DN15 - 40 szt.
Uszczelki - 50 szt.

1.7 Wspólnota Mieszkaniowa Słowackiego 44, NIP 845-19-82-934:

Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego - 23 szt.
Plomba zatrzaskowa DN15 - 50 szt.
Uszczelki - 60 szt.

Wodomierze powinny posiadać cechy legalizacyjne uzyskane w 2019 r.

Dokument nr: CeM-2019/1077/W1

Składanie ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy - Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do godz. 11.00.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

Dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Wymagania:
III. Postanowienia ogólne

Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert wariantowych.
Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie na podstawie odrębnych faktur wystawionych na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zadań.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Termin dostarczenia zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania zlecenia.
Do całkowitego kosztu zamówienia należy doliczyć koszty dostawy wodomierzy do siedziby Zamawiającego.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: ,,Oferta - Dostawa wodomierzy zimnej wody wraz z plombami i nakładką do odczytu radiowego dla budynków Wspólnoty Mieszkaniowej w Węgorzewie". Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
Oferty można składać również w formie elektronicznej - na dołączonym druku, za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres cem@cem.wegorzewo.pl.
Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.
VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

Kontakt:
IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 700-1500).

Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.