Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
747z dziś
3596z ostatnich 7 dni
15970z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

Przedmiot:

Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2019-03-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: SĄD REJONOWY W TRZCIANCE
ul. Staszica 1
64-980 Trzcianka
powiat: czarnkowsko-trzcianecki
tel. 67 2162002 w.40
dyrektor@trzcianka.sr.gov.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Trzcianka
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa i montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej
w budynku Sądu Rejonowego w Trzciance ul. Staszica 1
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wymontowanie istniejących drzwi wewnętrznych oraz dostawa i montaż nowej stolarki drzwiowej w pomieszczeniach biurowych oraz w toaletach na I i II piętrze budynku Sądu Rejonowego w Trzciance ul. Staszica 1, w tym:

a/ zamontowanie 23 skrzydeł (polska norma techniczne przylgowe) o dźwiękoszczelności co najmniej 27 dB standard, płaskich model P do Porta System pojedyncze 100, okleina naturalna Select_1 dąb bez lakieru o symbolu SPT10PPP01MDX0SPD0O000 lub równoważne wraz z ościeżnicami pasującymi do skrzydeł oraz z listwami stanowiącymi korony standard pojedyncze (kątownik 80 mm) o symbolu LPWPK00001MDX000080000 lub równoważne i listwami płaskimi/pilastry o symbolu LPWPP00000MDX000080000 lub równoważne ;

b/ zamontowanie 3 skrzydeł (polska norma techniczne przylgowe) o dźwiękoszczelności co najmniej 32 dB standard, płaskich model P do Porta System pojedyncze 100, okleina naturalna Select_1 dąb bez lakieru wraz z ościeżnicami pasującymi do skrzydeł bez koron;

c/ zamontowanie 26 klamek Granit kl. C, tytanowa o symbolu MH0KPORTAKK9000000000 lub równoważnych oraz wkładek kl.A 30/45 nikiel SAFE RC3 o symbolu MM0XWPA30/45X0NIK00000 lub równoważnych

b/ Remont będzie polegał na:
- demontażu starych skrzydeł drzwiowych i ościeżnic na parterze budynku Sądu
Rejonowego w Trzciance wraz z wywozem i utylizacją;
- montażu nowych ościeżnic i drzwi w miejscu starych;
- montażu i dopasowania nowych zamków oraz klamek;
- pracach naprawczych murarskich i malarskich mających na celu scalenie struktury
i koloru ścian, w których zostaną wymienione drzwi.

Większość drzwi wewnętrznych posiada szerokość 99 cm i wysokość 200 cm - pomiar bez futryny, futryna zewnętrzna o szerokości 11 cm i głębokości 29 cm.

Przed przystąpieniem do sporządzenia oferty i realizacji zamówienia potencjalny Wykonawca zobowiązany jest dokonać pomiarów wymienionej stolarki.

Dokument nr: D-360- 13 /2019

Otwarcie ofert: 7. Miejsce i termin otwarcia propozycji cenowej:
Otwarcie złożonych propozycji cenowych nastąpi w dniu 12.04.2019r. o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego - gabinet Dyrektora Sądu - pok. Nr 25.

Składanie ofert:
6. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć do dnia : 12.04.2019 r. godz. 11.00, w zaklejonej kopercie w siedzibie Zamawiającego, tj. w Sądzie Rejonowym w Trzciance pok. nr 26. Istnieje możliwość złożenia oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: dyrektor@trzcianka.sr.gov.pl.
Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie propozycję cenową przed upływem terminu do składania propozycji.

Miejsce i termin realizacji:
Wymagany ostateczny termin realizacji zamówienia: do 30.08.2019 - w kolejności uzgodnionej z Dyrektorem Sądu .
Realizacja zamówienia nie może utrudniać pracy Sądu Rejonowego w Trzciance. Może się odbywać w godzinach popołudniowych to jest od 15.30 do 20.00 lub w dni wolne od pracy.

Wymagania:
2. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy przygotować, po dokonaniu wizji lokalnej i stosownych pomiarów .

Propozycja cenowa powinna zawierać szczegółowy kosztorys związany z zadaniem.
Propozycję cenową należy złożyć:
W Sądzie Rejonowym w Trzciance ul. Staszica 1 pok. 26 - sekretariat Dyrektora Sądu.
Ceny podane w propozycji cenowej wyrazić cyfrowo i słownie.
4.Oferenci powinni wraz ze złożeniem oferty spełniać następujące wymagania, które zostaną zweryfikowane w sposób: spełnia/ nie spełnia . jeśli pojawi się przynajmniej 1 przesłanka nie spełniona przez potencjalnego Wykonawcę, oferta zostanie odrzucona, jeśli Oferent po telefonicznym lub elektronicznym wezwaniu nie uzupełni oferty :
a/ posiadanie wiedzy i doświadczenia w zakresie wykonania zamówienia- do propozycji cenowej należy dołączyć zaświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub aktualny odpis z krajowego rejestru sądowego ( w przypadku spółki);
b/ oświadczenie o wykonanych co najmniej 3 usługach dot. wykonania prac w jednostkach użyteczności publicznej, związanych z wymianą drzwi wraz z rekomendacjami ( referencjami) ze wskazanych firm, w których znajdzie się poświadczenie, że usługa została wykonana terminowo i bezusterkowo;
c/ oświadczenie o braku zaległości w składkach ZUS i w podatkach;
d/ oświadczenie zawierające dane pracowników, którzy będą się zajmowali realizacją zamówienia wraz z poświadczonymi kwalifikacjami tych pracowników oraz ze wskazaniem, w jaki sposób są w firmie Oferenta zatrudnieni ( umowa o pracę czy inny rodzaj umowy) .
5. Oferent powinien uwzględnić w ofercie wszystkie składniki niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia, m.in.:
? Udzielenie gwarancji na okres minimum 36 miesięcy;
? W cenę propozycji należy wliczyć:
a/ wartość dostawy i usług związanych z dostawą netto i brutto określoną w oparciu o przedmiot zamówienia i wizję lokalną;
b/ obowiązujący podatek VAT;
? Wykonanie robót z zachowaniem czystości, sprzątania po robotach, tak aby nie dopuszczać do roznoszenia i zanieczyszczania obiektu;
? Zabezpieczenie folią elementów wyposażenia, okien parapetów i innych drzwi przed zabrudzeniem;
? Wywóz odpadów budowlanych na koncesjonowane wysypisko;
? Rozważenie prowadzenia znacznej części robót po godzinach pracy Sądu oraz w dni wolne od pracy.

Zamawiający nie wymaga sporządzenia oferty na określonym formularzu, jednakże oferta winna mieć wszystkie elementy określone powyżej, w tym szczegółowy kosztorys dostawy i usługi.
Cena podana przez wykonawcę jest obowiązująca przez okres 30 dni i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania. Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim przedstawionym przez niego wymogom, najlepszą pod względem terminu wykonania usługi oraz o najniższej cenie.
Potencjalny Wykonawca powinien dokonać oględzin drzwi w celu rzetelnego sporządzenia oferty cenowej, po wstępnym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym oględzin z Dyrektorem Sądu lub pracownikiem Oddziału Administracyjnego.

Dyrektor Sądu Rejonowego w Trzciance zastrzega, że wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmianie ( zmniejszeniu ), w zależności od posiadanych i przeznaczonych na zadanie środków .
9. Oferent powinien wyznaczyć osobę do kontaktu z Zamawiającym w dniu otwarcia ofert oraz wskazać numer telefonu i adres mailowy tej osoby.

Uwagi:
3. Przy wyborze propozycji cenowej zamawiający będzie się kierował :
- ceną - punkty za kryterium ,,Cena" zostaną obliczone według wzoru:

Cena oferty najtańszej
------------------------------ x 80 = liczba punktów
Cena oferty badanej

- ostatecznym terminem wykonania - punkty za kryterium termin zostaną przyznane w następujący sposób:
? Najkrótszy termin - 20 pkt;
? Każdy dłuższy termin - 0 pkt
Oferta, która zbierze najwyższą liczbę punktów zostanie wybrana przez Zamawiającego.

Kontakt:
8 . Osobami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:
- Małgorzata Mikulska-Wargin pok. Nr 25 tel: 67/216 20 02 w.40;
mail: dyrektor@trzcianka.sr.gov.pl;
- Izabela Rajek pok. Nr 25 tel. 67/216 20 02 w. 26 i.rajek@trzcianka.sr.gov.pl;

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.