Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych

Przedmiot:

Dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych

Data zamieszczenia: 2019-04-03
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
02-495 Warszawa
powiat: Warszawa
Tel.: +48 223973916, Faks: +48 223973906
dpzp@zrikd.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: 10 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-07 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych

Numer referencyjny: DPZP/271/7/PNR/2019
II.1.2)Główny kod CPV
19520000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem umowy ramowej jest dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych w rodzajach i ilościach określonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL911
II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem umowy ramowej jest dostawa geosiatki z włókien szklanych i szklano-węglowych:

a) Geosiatka z włókien szklanych zgodna z PN-EN 15381

(EN 15381) lub równoważną **

-- w ilości - 150 000 m2*

b) Geosiatka z włókien szklano-węglowych zgodna

Z PN-EN 15381 (EN 15381) lub równoważną **

-- w ilości - 25 000 m2*
ilość szacunkowa przewidziana do zakupu.
*Zamawiający powołując się na wskazaną normę, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Za równoważne uznaje się dostawy spełniające parametry określone w normie wskazanej przez Zamawiającego. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 19520000

Dokument nr: 153974-2019, DPZP/271/7/PNR/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 07/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego - IV piętro, pokój nr 35 - Wydział Zamówień Publicznych

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: http://www.zrikd.waw.pl/wyszukiwarki.php?modul=zam#

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 07/05/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Zakład Remontów i Konserwacji Dróg
pl. Czerwca 1976 r. nr 1
Warszawa
02-495
Polska
Osoba do kontaktów: Beata Mauer
Tel.: +48 223973916
E-mail: dpzp@zrikd.waw.pl
Faks: +48 223973906
Kod NUTS: PL911

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.