Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetarg├│w

..poka┼╝ukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomo┼Ťciami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa sali gimnastycznej

Przedmiot:

Budowa sali gimnastycznej

Data zamieszczenia: 2019-04-08
Dane kontaktowe Zamawiaj─ůcego: Gmina Wieliczka
ul. Powstania Warszawskiego 1
32-020 Wieliczka
powiat: wielicki
tel. 12 263 41 00, faks 12 278 68 60
magistrat@wieliczka.eu
Województwo: małopolskie
Miasto: Wieliczka
Wadium: 30 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-24 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach
1. Przedmiotem zam├│wienia jest: - wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotycz─ůcej budowy sali gimnastycznej z zapleczem wraz z cz─Ö┼Ťciow─ů przebudow─ů istniej─ůcego budynku szko┼éy podstawowej usytuowanej na dzia┼éce nr 364/2 w miejscowo┼Ťci Janowice, gm. Wieliczka w oparciu o PFU, uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budow─Ö; - zrealizowanie rob├│t budowlanych zgodnie z wykonan─ů dokumentacj─ů, pozwoleniem na budow─Ö oraz obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i wytycznymi Zamawiaj─ůcego na ,,Budow─Ö sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach"; - uzyskanie decyzji pozwolenia na u┼╝ytkowanie obiektu po zrealizowaniu inwestycji (je┼╝eli taki obowi─ůzek b─Ödzie na┼éo┼╝ony w pozwoleniu). Orientacyjne dane techniczne dla projektowanej budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Janowicach - Powierzchnia zabudowy: oko┼éo 564,00 m2 - Powierzchnia u┼╝ytkowa: oko┼éo 588,00 m2 - Kubatura budynku: 5425 m3 - Ilo┼Ť─ç kondygnacji: 2 - przewi─ůzka - Wysoko┼Ť─ç sali gimnastycznej: ok. 7,40 m - Wysoko┼Ť─ç budynku od terenu do kalenicy: 11,20 m Powierzchnia u┼╝ytkowa mo┼╝e ulec zmianie o ?10% 1.1. Przedmiot zam├│wienia obejmuje w szczeg├│lno┼Ťci: - sporz─ůdzenie mapy do cel├│w projektowych w skali 1:500 - sporz─ůdzenie kompletnej dokumentacji geotechnicznej w zakresie niezb─Ödnym do wykonania projektu budowlanego - 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiaj─ůcego wszelkich niezb─Ödnych opinii, ekspertyz, pozwole┼ä, uzgodnie┼ä, zg├│d gestor├│w medi├│w, warunk├│w zwi─Ökszenia mocy energii elektrycznej - w zakresie niezb─Ödnym do uzyskania pozwolenia na budow─Ö, - sporz─ůdzenia projekt├│w budowlanych wszystkich koniecznych bran┼╝ w 5 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budow─Ö - po zatwierdzeniu rozwi─ůza┼ä projektowych z inwestorem, - sporz─ůdzenie projekt├│w wykonawczych uzupe┼éniaj─ůcych i uszczeg├│┼éawiaj─ůcych projekty budowlane w 3 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporz─ůdzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob├│t (STWiORB) w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - opracowanie planu bezpiecze┼ästwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporz─ůdzenie ┼Ťwiadectwa charakterystyki energetycznej w 2 egz. w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, - sporz─ůdzenie przedmiaru rob├│t w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporz─ůdzenie kosztorysu inwestorskiego w 1 egz. w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej, - sporz─ůdzenie i uzgodnienie z Zamawiaj─ůcym harmonogramu realizacji inwestycji, - pe┼énienie nadzoru autorskiego nad robotami wykonywanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikaj─ůcym z ustawy Prawo budowlane, - wykonanie rob├│t budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawc─Ö i zatwierdzonej przez Zamawiaj─ůcego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej decyzji pozwolenia na budow─Ö, - opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egz. w zakresie umo┼╝liwiaj─ůcym oddanie obiektu do u┼╝ytkowania i do uzyskania decyzji pozwolenia na u┼╝ytkowanie, inwentaryzacje podwykonawcze, techniczna i geodezyjne - uzyskanie decyzji pozwolenia na u┼╝ytkowanie obiektu. Ponadto Wykonawca zobowi─ůzuje si─Ö dokona─ç nieodp┼éatnego przeniesienia maj─ůtkowych praw autorskich w zakresie projektu budowlanego i wykonawczego na rzecz Zamawiaj─ůcego. W ramach przeniesienia Praw Autorskich Wykonawca przeniesie na Zamawiaj─ůcego ca┼éo┼Ť─ç przys┼éuguj─ůcych mu maj─ůtkowych praw autorskich do projekt├│w lub ich cz─Ö┼Ťci. Przeniesienie praw autorskich b─Ödzie bezwarunkowe, uprawniaj─ůce do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporz─ůdzania, w kraju i za granic─ů na wszystkich polach eksploatacji, okre┼Ťlonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczeg├│lno┼Ťci do: 1) utrwalania, 2) zwielokrotnienia okre┼Ťlon─ů technik─ů, 3) wprowadzania do obrotu, 4) wprowadzania do pami─Öci komputera, 5) najmu, 6) dzier┼╝awy, 7) zastosowania do wielu bud├│w. Przeniesienie Praw Autorskich obejmowa─ç b─Ödzie ponadto prawo do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do w┼é─ůczania w ca┼éo┼Ťci lub w cz─Ö┼Ťci do innych dokumentacji projektowych oraz do wykonywania prawa zale┼╝nego. 1.2. Do obowi─ůzk├│w Wykonawcy nale┼╝y r├│wnie┼╝: 1) Protokolarne przej─Öcie terenu budowy od Zamawiaj─ůcego i niezw┼éoczne rozpocz─Öcie rob├│t po jego przej─Öciu. Przekazanie placu budowy nast─ůpi w terminie do 7 dni od otrzymania decyzji o pozwolenie na budow─Ö. 2) Oznakowanie, organizacja i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy. W okresie realizacji rob├│t Szko┼éa b─Ödzie czynna, zaj─Öcia lekcyjne b─Öd─ů prowadzone we wszystkich pomieszczeniach istniej─ůcej Szko┼éy. 3) Ochrona terenu budowy w czasie realizacji inwestycji i jego odpowiednie zabezpieczenie poprzez trwa┼ée ogrodzenie. Z uwagi na to, ┼╝e w Szkole prowadzone s─ů zaj─Öcia lekcyjne uczni├│w, do obowi─ůzk├│w Wykonawcy nale┼╝y zachowanie szczeg├│lnej ostro┼╝no┼Ťci oraz prowadzenie rob├│t w taki spos├│b, aby nie uniemo┼╝liwi─ç prowadzenia zaj─Ö─ç w szkole. 4) Zainstalowanie dla potrzeb budowy licznik├│w zu┼╝ycia wody i energii oraz ponoszenie koszt├│w ich zu┼╝ycia w okresie realizacji rob├│t. 5) Usuwanie w okre┼Ťlonym przez Zamawiaj─ůcego i Inspektora Nadzoru terminie wszelkich stwierdzonych nieprawid┼éowo┼Ťci. 6) Sta┼éego nadzoru i obs┼éugi geodezyjnej, prowadzonej dla wszystkich rob├│t przez podmiot posiadaj─ůcy w tym zakresie stosowne uprawnienia. 7) Wykonanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru bada┼ä laboratoryjnych potwierdzaj─ůcych uzyskanie dla badanych element├│w parametr├│w technicznych wymaganych dokumentacj─ů budowlan─ů i specyfikacjami technicznymi. Badania laboratoryjne musz─ů by─ç wykonywane przez uprawnione laboratoria niezale┼╝ne w stosunku do wykonawcy. 8) Wykonywanie polece┼ä i wskaz├│wek Inspektora(├│w) Nadzoru oraz organizowanie rob├│t w uzgodnieniu z Inspektorami Nadzoru. 9) Opracowania przed rozpocz─Öciem rob├│t planu BIOZ, kt├│ry zostanie przedstawiony do akceptacji Inspektorowi Nadzoru 10) Przestrzeganie zasad BHP oraz planu BIOZ 11) Przygotowanie dokument├│w oraz z┼éo┼╝enie zawiadomienia o rozpocz─Öciu budowy/rob├│t budowlanych do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego 12) W dniu podpisania umowy przed┼éo┼╝enie Zamawiaj─ůcemu dokument├│w potwierdzaj─ůcych uprawnienia os├│b uczestnicz─ůcych w realizacji zam├│wienia np. Kierownika budowy zgodnie z projektem umowy. 13) Najp├│┼║niej na 7 dni przed terminem rozpocz─Öcia prac budowlanych Wykonawca dostarczy do Zamawiaj─ůcego o┼Ťwiadczenie o konieczno┼Ťci lub braku konieczno┼Ťci zg┼éoszenia zamiaru rozpocz─Öcia rob├│t budowlanych do w┼éa┼Ťciwego inspektora pracy, zgodnie z ┬ž3 rozporz─ůdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze┼ästwa i higieny pracy podczas wykonywania rob├│t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401). 14) Uczestniczenie Kierownika Budowy w naradach z Zamawiaj─ůcym w celu om├│wienia post─Öpu prac oraz - na ┼╝─ůdanie Zamawiaj─ůcego - zapewnienie obecno┼Ťci Inspektora nadzoru autorskiego na naradach z Zamawiaj─ůcym. 15) Dokonania poprawek b─ůd┼║ ponownego wykonania wadliwie wykonanych rob├│t w terminach okre┼Ťlonych przez Inspektora Nadzoru. 16) Zagospodarowanie powsta┼éych podczas prowadzenia rob├│t odpad├│w. Utylizacj─Ö nale┼╝y przeprowadzi─ç zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21). 17) Wykonanie na polecenie Inspektora Nadzoru prac niezb─Ödnych ze wzgl─Ödu na zagro┼╝enie ┼╝ycia i bezpiecze┼ästwa os├│b lub zabezpieczenie przed awari─ů, zawiadamiaj─ůc o tym niezw┼éocznie Zamawiaj─ůcego. 18) Uczestniczenie w przegl─ůdach gwarancyjnych (minimum jeden raz na rok) w okresie gwarancji 19) Usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegl─ůd├│w gwarancyjnych zgodnie z ┬ž14 ust. 4 projektu umowy. 2. Wsp├│lny s┼éownik zam├│wie┼ä publicznych CPV: 2.1. Kody us┼éug projektowych wg. s┼éownika CPV: CPV 71220000-6 Us┼éugi projektowania architektonicznego CPV 71327000-6 Us┼éugi projektowania konstrukcji no┼Ťnych CPV 71320000-7 Us┼éugi in┼╝ynieryjne w zakresie projektowania 3.2.2. Klasyfikacja rob├│t budowlanych wg. s┼éownika CPV: CPV 45000000-7 Roboty budowlane CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow─Ö i roboty ziemne CPV 45410000-4 Tynkowanie CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania CPV 45331211-8 Instalowania wentylacji zewn─Ötrznej CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne CPV 45400000-1 Roboty wyko┼äczeniowe w zakresie obiekt├│w budowlanych CPV 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynk├│w CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu CPV 45262700-8 Przebudowa budynk├│w CPV 45312000-7 Instalowanie system├│w alarmowych i anten CPV 45321000-3 Izolacja cieplna CPV 45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpo┼╝arowe CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej CPV 45233251-3 Wymiana nawierzchni CPV 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parking├│w 3. Szczeg├│┼éowy zakres zam├│wienia okre┼Ťla za┼é─ůczony Program Funkcjonalno-U┼╝ytkowy stanowi─ůcy za┼é─ůcznik nr 7 do SIWZ. 4. W przypadku podania przez Zamawiaj─ůcego nazwy lub znak├│w towarowych dopuszcza si─Ö zastosowanie materia┼é├│w r├│wnowa┼╝nych o parametrach nie gorszych ni┼╝ opisane. Materia┼éy i urz─ůdzenia r├│wnowa┼╝ne to takie, kt├│re maj─ů te same cechy funkcjonalne co wskazane w SIWZ i jego za┼é─ůcznikach konkretne z nazwy lub pochodzenia. Ich jako┼Ť─ç i parametry nie mog─ů by─ç gorsze od jako┼Ťci okre┼Ťlonego w SIWZ i jego za┼é─ůcznikach materia┼éu lub urz─ůdzenia. W przypadku zastosowania (propozycja w ofercie) innych zamiennik├│w rynkowych na Wykonawcy spoczywa obowi─ůzek udokumentowania (w ofercie), ┼╝e nie b─Öd─ů one gorsze od wskazanych w SIWZ i jego za┼é─ůcznikach, zagwarantuj─ů uzyskanie co najmniej tych samych parametr├│w technicznych oraz posiada─ç b─Öd─ů niezb─Ödne atesty i dopuszczenia do stosowania wymagane w dokumentacji przetargowej. 5. Wykonawca wykona przedmiot zam├│wienia z materia┼é├│w w┼éasnych. Wszelkie zastosowane materia┼éy musz─ů by─ç zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg. kt├│rej materia┼é nadaje si─Ö do stosowania przy wykonywaniu rob├│t budowlanych, je┼╝eli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj─Ö Europejsk─ů w wykazie wyrob├│w maj─ůcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze┼ästwa, dla kt├│rych producent wyda┼é deklaracj─Ö w┼éa┼Ťciwo┼Ťci u┼╝ytkowych albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B). Materia┼éy nie odpowiadaj─ůce wymaganiom jako┼Ťciowym jak r├│wnie┼╝ przeterminowane nie mog─ů by─ç stosowane. 6. W przypadku podania przez Zamawiaj─ůcego nazwy, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i system├│w odniesienia lub znak├│w towarowych dopuszcza si─Ö zastosowanie materia┼é├│w i rozwi─ůza┼ä r├│wnowa┼╝nych o parametrach nie gorszych ni┼╝ opisane. W przypadku opisania przedmiotu zam├│wienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i system├│w referencji technicznych, o kt├│rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 i ust. 3 uPzp, Zamawiaj─ůcy dopuszcza rozwi─ůzania r├│wnowa┼╝ne opisywanym. Wykonawca, kt├│ry powo┼éuje si─Ö na rozwi─ůzania r├│wnowa┼╝ne opisywanym przez Zamawiaj─ůcego, jest obowi─ůzany wykaza─ç, ┼╝e oferowane przez niego roboty budowlane spe┼éniaj─ů wymagania okre┼Ťlone przez Zamawiaj─ůcego. Normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych, o kt├│rych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp to: 6.1. Polskie Normy przenosz─ůce normy europejskie, 6.2. normy innych pa┼ästw cz┼éonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenosz─ůce normy europejskie, 6.3. europejskie oceny techniczne, rozumiane jako udokumentowane oceny dzia┼éania wyrobu budowlanego wzgl─Ödem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny, w rozumieniu art. 2 pkt 12 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiaj─ůcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrob├│w budowlanych i uchylaj─ůcego dyrektyw─Ö Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5, z p├│┼║n. zm.), 6.4. wsp├│lne specyfikacje techniczne, rozumiane jako specyfikacje techniczne w dziedzinie produkt├│w teleinformatycznych okre┼Ťlone zgodnie z art. 13 i art. 14 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1025/2012 z dnia 25 pa┼║dziernika 2012 r. w sprawie normalizacji europejskiej, zmieniaj─ůcego dyrektywy Rady 89/686/EWG i 93/15/EWG oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 94/9/WE, 94/25/WE, 95/16/WE, 97/23/WE, 98/34/WE, 2004/22/WE, 2007/23/WE, 2009/23/WE i 2009/105/WE oraz uchylaj─ůcego decyzj─Ö Rady 87/95/EWG i decyzj─Ö Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1673/2006/WE (Dz. Urz. UE L 316 z 14.11.2012, str. 12), 6.5. normy mi─Ödzynarodowe, 6.6. specyfikacje techniczne, kt├│rych przestrzeganie nie jest obowi─ůzkowe, przyj─Öte przez instytucj─Ö normalizacyjn─ů, wyspecjalizowan─ů w opracowywaniu specyfikacji technicznych w celu powtarzalnego i sta┼éego stosowania w dziedzinach obronno┼Ťci i bezpiecze┼ästwa, 6.7. inne systemy referencji technicznych ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne, 6.8. Polskie Normy, 6.9. polskie aprobaty techniczne, 6.10. polskie specyfikacje techniczne dotycz─ůce projektowania, wylicze┼ä i realizacji rob├│t budowlanych oraz wykorzystania dostaw, 6.11. krajowe deklaracje zgodno┼Ťci oraz krajowe deklaracje w┼éa┼Ťciwo┼Ťci u┼╝ytkowych wyrobu budowlanego lub krajowe oceny techniczne wydawane na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1570 oraz z 2018 r. poz. 650). 7. Zamawiaj─ůcy wymaga, aby Wykonawca udzieli┼é minimum 5 letniej gwarancji i r─Ökojmi na wszystkie roboty budowlane, materia┼éy, urz─ůdzenia i wyposa┼╝enie licz─ůc od dnia odbioru ko┼äcowego obiektu. Okres udzielonej gwarancji i r─Ökojmi na wszystkie roboty budowlane, materia┼éy, urz─ůdzenia i wyposa┼╝enie przez Wykonawc─Ö jest jednym z kryteri├│w oceny ofert zgodnie z punktem 17 SIWZ. 8. Dodatkowe informacje dotycz─ůce przedmiotu zam├│wienia: 8.1. Wykonawca zobowi─ůzuje si─Ö wykona─ç roboty zewn─Ötrzne i uporz─ůdkowa─ç teren budowy i tereny s─ůsiednie, je┼╝eli w czasie rob├│t naruszy┼é te tereny. Zobowi─ůzuje si─Ö Wykonawc─Ö do wykonania dokumentacji fotograficznej przed rozpocz─Öciem realizacji zadania. Wykonawca ponosi wszelkie koszty za szkody wyrz─ůdzone osobom trzecim, powsta┼ée w trakcie realizacji zadania. Zamawiaj─ůcy nie przewiduje wyp┼éaty odszkodowa┼ä w┼éa┼Ťcicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawc─Ö powsta┼ée podczas budowy. Na Wykonawcy ci─ů┼╝y obowi─ůzek dokonywania uzgodnie┼ä z w┼éa┼Ťcicielami posesji oraz zarz─ůdcami dr├│g, dotycz─ůcych wej┼Ťcia z robotami, minimalizacji szk├│d oraz ponoszenia koszt├│w z tym zwi─ůzanymi. 8.2. Wykonawca wykona przedmiot zam├│wienia z materia┼é├│w i urz─ůdze┼ä w┼éasnych. Zastosowane materia┼éy i urz─ůdzenia winny odpowiada─ç deklaracjom zgodno┼Ťci z Polskimi Normami, atestami i aprobatami technicznymi. Wykonawca ma obowi─ůzek posiada─ç w stosunku do u┼╝ytych materia┼é├│w aktualne dokumenty potwierdzaj─ůce pozwolenie na ich zastosowanie/wbudowanie (np. atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodno┼Ťci). Transport materia┼é├│w na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urz─ůdze┼ä obci─ů┼╝aj─ů Wykonawc─Ö. Wykonawca zobowi─ůzany jest do wykonania rob├│t budowlanych zgodnie ze sztuk─ů budowlan─ů, obowi─ůzuj─ůcymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepis├│w BHP oraz ppo┼╝. i maksymalnym ograniczeniu uci─ů┼╝liwo┼Ťci prowadzenia rob├│t. Wykonawca gwarantuje tak┼╝e wykonanie przedmiotu zam├│wienia pod kierownictwem os├│b posiadaj─ůcych wymagane przygotowanie zawodowe do pe┼énienia samodzielnych funkcji w budownictwie. 8.3. Wykonawca w trakcie wykonywania rob├│t ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za bezpiecze┼ästwo swoich pracownik├│w oraz innych os├│b znajduj─ůcych si─Ö w obr─Öbie przekazanego placu budowy z tytu┼éu prowadzonych rob├│t. 8.4. Przed przyst─ůpieniem do ko┼äcowego odbioru rob├│t Wykonawca przedstawia Zamawiaj─ůcemu protoko┼éy z wykonanych pr├│b i bada┼ä jakie by┼éy niezb─Ödne do prawid┼éowej realizacji zam├│wienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materia┼éy, dokumentacj─Ö dotycz─ůc─ů wykonanych rob├│t budowlanych (inwentaryzacja powykonawcz─ů). 8.5. Wykonawca zobowi─ůzany jest do sporz─ůdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego przed podpisaniem umowy na wykonanie rob├│t budowlanych zgodnie z wytycznymi Zamawiaj─ůcego oraz jego aktualizacji na ka┼╝de polecenie Inspektora Nadzoru. Harmonogram oraz jego aktualizacje nale┼╝y przedstawia─ç Inspektorowi Nadzoru w celu ich opiniowania i akceptacji. 8.6. W celu zabezpieczenia realizacji przedmiotu zam├│wienia Zamawiaj─ůcy zobowi─ůzuje Wykonawc─Ö, do przed┼éo┼╝enia najp├│┼║niej w dniu podpisania umowy op┼éaconego ubezpieczenia od odpowiedzialno┼Ťci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia┼éalno┼Ťci zwi─ůzanej z przedmiotem zam├│wienia i posiadania jej przez ca┼éy okres realizacji zam├│wienia w wysoko┼Ťci co najmniej 400 000,00 z┼é. 9. Zamawiaj─ůcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö na podstawie umowy o prac─Ö os├│b wykonuj─ůcych wskazane poni┼╝ej czynno┼Ťci w zakresie realizacji zam├│wienia, kt├│rych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w spos├│b okre┼Ťlony w art. 22 ┬ž 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 108, z p├│┼║n. zm.), w szczeg├│lno┼Ťci dotyczy to czynno┼Ťci zwi─ůzanych z wykonaniem: - rob├│t ziemnych - rob├│t rozbi├│rkowych - rob├│t konstrukcyjnych - zagospodarowania terenu - rob├│t wyko┼äczeniowych - rob├│t instalacyjnych i monta┼╝owych - pozosta┼éych rob├│t budowlanych Obowi─ůzek ten nie dotyczy os├│b pe┼éni─ůcych samodzielne funkcje zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w szczeg├│lno┼Ťci: projektanta, kierownika budowy, kierownika rob├│t, lub samozatrudnionych itp. 9.1. Zamawiaj─ůcy wymaga aby Wykonawca/podwykonawca przed┼éo┼╝y┼é Zamawiaj─ůcemu najp├│┼║niej z dniem zawarcia umowy o udzielenie zam├│wienia publicznego oraz na ka┼╝de ┼╝─ůdanie zamawiaj─ůcego w trakcie realizacji przedmiotu zam├│wienia, o┼Ťwiadczenie o ilo┼Ťci os├│b zatrudnionych na podstawie umowy o prac─Ö, kt├│re wykonuj─ů czynno┼Ťci opisane wy┼╝ej, a niezb─Ödne do realizacji przedmiotu zam├│wienia. O┼Ťwiadczenie to powinno zawiera─ç w szczeg├│lno┼Ťci: dok┼éadne okre┼Ťlenie podmiotu sk┼éadaj─ůcego o┼Ťwiadczenie, dat─Ö z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia, wskazanie, ┼╝e wskazane przez zamawiaj─ůcego czynno┼Ťci b─Öd─ů wykonywa─ç/wykonuj─ů osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac─Ö wraz ze wskazaniem liczby tych os├│b, imion i nazwisk tych os├│b, wskazanie rodzaju umowy o prac─Ö, dat─Ö zawarcia umowy i wymiaru etatu ka┼╝dej osoby wymienionej w o┼Ťwiadczeniu oraz podpis osoby uprawnionej do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. 9.2. Zamawiaj─ůcy zastrzega sobie prawo do weryfikacji wype┼éniania przez Wykonawc─Ö/podwykonawc─Ö na┼éo┼╝onych na niego obowi─ůzk├│w w czasie realizacji zam├│wienia poprzez zwr├│cenie si─Ö np. do w┼éa┼Ťciwego inspektoratu pracy z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli lub te┼╝ poprzez ┼╝─ůdanie od Wykonawcy/podwykonawcy przedstawienia dokument├│w lub o┼Ťwiadcze┼ä jak w pkt 10. 10. W trakcie realizacji zam├│wienia na ka┼╝de wezwanie Zamawiaj─ůcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przed┼éo┼╝y zamawiaj─ůcemu wskazane poni┼╝ej dowody w celu potwierdzenia spe┼énienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac─Ö przez wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö os├│b wykonuj─ůcych wskazane wy┼╝ej czynno┼Ťci: - o┼Ťwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prac─Ö os├│b wykonuj─ůcych czynno┼Ťci, kt├│rych dotyczy wezwanie zamawiaj─ůcego. O┼Ťwiadczenie to powinno zawiera─ç w szczeg├│lno┼Ťci: dok┼éadne okre┼Ťlenie podmiotu sk┼éadaj─ůcego o┼Ťwiadczenie, dat─Ö z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia, wskazanie, ┼╝e obj─Öte wezwaniem czynno┼Ťci wykonuj─ů osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac─Ö wraz ze wskazaniem liczby tych os├│b, imion i nazwisk tych os├│b, rodzaju umowy o prac─Ö, daty zawarcia umowy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy; lub(i) - po┼Ťwiadczon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem odpowiednio przez wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö kopi─Ö/e umowy/um├│w o prac─Ö os├│b wykonuj─ůcych w trakcie realizacji zam├│wienia czynno┼Ťci, kt├│rych dotyczy ww. o┼Ťwiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem reguluj─ůcym zakres obowi─ůzk├│w, je┼╝eli zosta┼é sporz─ůdzony). Kopia umowy/um├│w powinna zosta─ç zanonimizowana w spos├│b zapewniaj─ůcy ochron─Ö danych osobowych pracownik├│w, zgodnie z przepisami rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os├│b fizycznych w zwi─ůzku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og├│lne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1) dalej ,,RODO", lub(i) - dokument├│w np. za┼Ťwiadczenie w┼éa┼Ťciwego oddzia┼éu ZUS, potwierdzaj─ůce op┼éacanie przez wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö sk┼éadek na ubezpieczenia spo┼éeczne i zdrowotne z tytu┼éu zatrudnienia na podstawie um├│w o prac─Ö za ostatni okres rozliczeniowy wraz z informacj─ů o liczbie odprowadzonych sk┼éadek); lub(i) - po┼Ťwiadczon─ů za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem odpowiednio przez wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö kopi─Ö dowodu potwierdzaj─ůcego zg┼éoszenie pracownika przez pracodawc─Ö do ubezpiecze┼ä, zanonimizowan─ů w spos├│b zapewniaj─ůcy ochron─Ö danych osobowych pracownik├│w, zgodnie z RODO; 10.1. Z tytu┼éu niespe┼énienia przez wykonawc─Ö lub podwykonawc─Ö wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac─Ö os├│b wykonuj─ůcych wskazane czynno┼Ťci jak r├│wnie┼╝ niez┼éo┼╝enie przez wykonawc─Ö w wyznaczonym przez zamawiaj─ůcego terminie o┼Ťwiadczenia lub dokument├│w, o kt├│rych mowa wy┼╝ej skutkowa┼éo b─Ödzie na┼éo┼╝eniem sankcji w postaci obowi─ůzku zap┼éaty przez wykonawc─Ö kary umownej w wysoko┼Ťci okre┼Ťlonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zam├│wienia publicznego. 11. Przed z┼éo┼╝eniem oferty na wykonanie przedmiotu zam├│wienia Wykonawca ma prawo do zapoznania si─Ö z przedmiotem zam├│wienia. W takim wypadku zobowi─ůzany jest do uzgodnienia terminu wej┼Ťcia na teren Szko┼éy Podstawowej w Janowicach z Pani─ů Dyrektor Szko┼éy, tel.12 250-13-99 lub za po┼Ťrednictwem zamawiaj─ůcego. W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci wynik┼éych podczas wykonania wizji w terenie, Zamawiaj─ůcy b─Ödzie udziela┼é wyja┼Ťnie┼ä na z┼éo┼╝one wnioski o wyja┼Ťnienie tre┼Ťci SIWZ zgodnie z punktem 8 i 12 SIWZ. W celu jednoznacznych odpowiedzi na ewentualne wyja┼Ťnienie tre┼Ťci SIWZ Zamawiaj─ůcy o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie b─Öd─ů udzielane ┼╝adne odpowiedzi w trakcie przeprowadzania wizji lokalnej oraz nie b─Öd─ů sporz─ůdzane ┼╝adne notatki z przeprowadzonych wizji

CPV: 45000000-7,71220000-6,71327000-6,71320000-7,45111200-0,45410000-4,45311200-2,45311000-0,45331100-7,45331211-8,45332000-3

Dokument nr: 534972-N-2019, WZP.271.13.2019

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na kt├│rej zamieszczona b─Ödzie specyfikacja istotnych warunk├│w zam├│wienia
Tak
https://www.wieliczka.eu

Dost─Öp do dokument├│w z post─Öpowania jest ograniczony - wi─Öcej informacji mo┼╝na uzyska─ç pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny spos├│b:
Oferty należy składać w formie pisemnej
Adres:
Urz─ůd Miasta i Gminy w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-24, godzina: 10:50,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi─ůcach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesi─ůcach Okres w dniach Data rozpocz─Öcia Data zako┼äczenia
2020-08-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre┼Ťlonej dzia┼éalno┼Ťci zawodowej, o ile wynika to z odr─Öbnych przepis├│w
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Zamawiaj─ůcy nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe Zamawiaj─ůcy nie stawia warunku w tym zakresie.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli udokumentuje posiadanie ┼Ťrodk├│w finansowych lub zdolno┼Ťci kredytowej w wysoko┼Ťci minimum 500 000,00 z┼é.
Informacje dodatkowe Wykonawcy wsp├│lnie ubiegaj─ůcy si─Ö o udzielenie zam├│wienia mog─ů wykaza─ç, ┼╝e ┼é─ůcznie spe┼éniaj─ů w/w warunek. W/w odnosi si─Ö r├│wnie┼╝ do podmiotu innego na kt├│rego sytuacji finansowej lub ekonomicznej polega Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca i inny podmiot mog─ů wykaza─ç, ┼╝e ┼é─ůcznie spe┼éniaj─ů w/w warunek.
III.1.3) Zdolno┼Ť─ç techniczna lub zawodowa
Okre┼Ťlenie warunk├│w: Wykonawca spe┼éni warunek je┼╝eli wyka┼╝e, ┼╝e: a) wykona┼é w okresie ostatnich pi─Öciu lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert, a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest kr├│tszy - w tym okresie, jedn─ů robot─Ö budowlan─ů polegaj─ůc─ů na: budowie lub (i) remoncie lub (i) modernizacji budynku wraz z uzyskaniem pozwolenia na u┼╝ytkowanie o minimalnej warto┼Ťci 1 000 000,00 z┼é brutto. Warto┼Ť─ç brutto minimum 1 000 000,00 z┼é dotyczy wykonania jednej roboty, jednego budynku w ramach jednej umowy. b) skieruje do realizacji zam├│wienia publicznego co najmniej jedn─ů osob─Ö, kt├│ra b─Ödzie pe┼éni┼éa funkcj─Ö kierownika budowy, posiadaj─ůca uprawnienia w specjalno┼Ťci konstrukcyjno-budowlanej bez ogranicze┼ä, kt├│re uprawniaj─ů do kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury obiektu, lub odpowiadaj─ůce im uprawnienia r├│wnowa┼╝ne*. *Za uprawnienia r├│wnowa┼╝ne zamawiaj─ůcy uzna uprawnienia budowlane zdobyte na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w oraz uznane na zasadach okre┼Ťlonych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej z dnia 22 grudnia 2015 roku (Dz. U. z 2016 r., poz. 65), kt├│rych zakres uprawnia do pe┼énienia wskazanej funkcji przy realizacji przedmiotu zam├│wienia zgodnie z Rozporz─ůdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze┼Ťnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadaj─ůce im wa┼╝ne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze┼Ťniej obowi─ůzuj─ůcych przepis├│w lub na zasadach okre┼Ťlonych w przepisach odr─Öbnych, tj. ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w pa┼ästwach cz┼éonkowskich Unii Europejskiej.
Zamawiaj─ůcy wymaga od wykonawc├│w wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu imion i nazwisk os├│b wykonuj─ůcych czynno┼Ťci przy realizacji zam├│wienia wraz z informacj─ů o kwalifikacjach zawodowych lub do┼Ťwiadczeniu tych os├│b: Nie
Informacje dodatkowe: 1. Odno┼Ťnie warunku o kt├│rym mowa w pkt III.1.3) lit. a) - warunek dotycz─ůcy zdolno┼Ťci technicznej i zawodowej - do┼Ťwiadczenia - Zamawiaj─ůcy zastrzega, ┼╝e w odniesieniu do w/w warunku w przypadku Wykonawc├│w wsp├│lnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zam├│wienia, co najmniej jeden z tych Wykonawc├│w musi wykaza─ç wykonanie wymaganego do┼Ťwiadczenia. W/w odnosi si─Ö r├│wnie┼╝ do podmiotu innego udost─Öpniaj─ůcego zas├│b do┼Ťwiadczenia. W takim wypadku ten┼╝e inny podmiot musi wykaza─ç posiadanie wymaganego do┼Ťwiadczenia. 2. Odno┼Ťnie warunku o kt├│rym mowa w pkt III.1.3) lit. b) - warunek dotycz─ůcy zdolno┼Ťci technicznej i zawodowej, os├│b skierowanych do realizacji zam├│wienia, umo┼╝liwiaj─ůce realizacj─Ö zam├│wienia na odpowiednim poziomie jako┼Ťci - Wykonawcy wsp├│lnie ubiegaj─ůcy si─Ö o udzielenie zam├│wienia mog─ů wykaza─ç, ┼╝e ┼é─ůcznie spe┼éniaj─ů w/w warunek. W/w odnosi si─Ö r├│wnie┼╝ do podmiotu innego na kt├│rego potencjale polega Wykonawca. W takim wypadku Wykonawca i inny podmiot mog─ů wykaza─ç, ┼╝e ┼é─ůcznie spe┼éniaj─ů w/w warunek.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre┼Ťlone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj─ůcy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj─ůcy przewiduje nast─Öpuj─ůce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre┼Ťlona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W CELU WST─śPNEGO POTWIERDZENIA, ┼╗E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE┼üNIA WARUNKI UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU ORAZ SPE┼üNIA KRYTERIA SELEKCJI
O┼Ťwiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe┼énianiu warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu
Tak
O┼Ťwiadczenie o spe┼énianiu kryteri├│w selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW , SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z w┼éa┼Ťciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej, je┼╝eli odr─Öbne przepisy wymagaj─ů wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy. 1.1) W przypadku wsp├│lnego ubiegania si─Ö o zam├│wienie przez wykonawc├│w dokument o kt├│rym mowa w pkt III.4) ppkt 1 sk┼éada ka┼╝dy z wykonawc├│w wsp├│lnie ubiegaj─ůcych si─Ö o zam├│wienie. W/w dotyczy r├│wnie┼╝ odpowiednio wsp├│lnik├│w sp├│┼éki cywilnej kt├│rzy traktowani b─Öd─ů jak wykonawcy wsp├│lnie ubiegaj─ůcy si─Ö u dzielenie zam├│wienia publicznego. 1.2) Wykonawca kt├│ry polega na zdolno┼Ťciach lub sytuacji innych podmiot├│w na zasadach okre┼Ťlonych w art. 22a uPzp zobowi─ůzany jest do przedstawienia w odniesienia do tych podmiot├│w dokumentu o kt├│rym mowa w pkt III.4) ppkt 1. 2. Je┼╝eli wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokument├│w, o kt├│rych mowa w punkcie pkt III.4) ppkt 1 - sk┼éada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania, potwierdzaj─ůce, ┼╝e nie otwarto jego likwidacji ani nie og┼éoszono upad┼éo┼Ťci. 2.1) Dokument ten powinien by─ç wystawiony nie wcze┼Ťniej ni┼╝ 6 miesi─Öcy przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert albo wniosk├│w o dopuszczenie do udzia┼éu w post─Öpowaniu. 2.2) Je┼╝eli w kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt├│rej dokument dotyczy, nie wydaje si─Ö dokumentu/├│w, o kt├│rym/ych mowa w pkt 2., zast─Öpuje si─Ö je dokumentem zawieraj─ůcym odpowiednio o┼Ťwiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os├│b uprawnionych do jego reprezentacji, lub o┼Ťwiadczenie osoby, kt├│rej dokument mia┼é dotyczy─ç, z┼éo┼╝one przed notariuszem lub przed organem s─ůdowym, administracyjnym albo organem samorz─ůdu zawodowego lub gospodarczego w┼éa┼Ťciwym ze wzgl─Ödu na siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 2.1) stosuje si─Ö. 2.3) W przypadku w─ůtpliwo┼Ťci co do tre┼Ťci dokumentu z┼éo┼╝onego przez wykonawc─Ö, zamawiaj─ůcy mo┼╝e zwr├│ci─ç si─Ö do w┼éa┼Ťciwych organ├│w odpowiednio kraju, w kt├│rym wykonawca ma siedzib─Ö lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, kt├│rej dokument dotyczy, o udzielenie niezb─Ödnych informacji dotycz─ůcych tego dokumentu.
III.5) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE┼üNIANIA WARUNK├ôW UDZIA┼üU W POST─śPOWANIU:
1. Informacja banku lub sp├│┼édzielczej kasy oszcz─Ödno┼Ťciowo-kredytowej potwierdzaj─ůca wysoko┼Ť─ç posiadanych ┼Ťrodk├│w finansowych lub zdolno┼Ť─ç kredytow─ů wykonawcy, wystawionej w okresie nie wcze┼Ťniejszym ni┼╝ 1 miesi─ůc przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert. O udzielenie zam├│wienia publicznego mog─ů ubiega─ç si─Ö Wykonawcy, kt├│rzy udokumentuj─ů posiadanie ┼Ťrodk├│w finansowych lub zdolno┼Ťci kredytowej wykonawcy w wysoko┼Ťci minimum 500 000,00 z┼é. Je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç dokument├│w dotycz─ůcych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj─ůcego, mo┼╝e z┼éo┼╝y─ç inny dokument, kt├│ry w wystarczaj─ůcy spos├│b potwierdza spe┼énianie opisanego przez zamawiaj─ůcego warunku udzia┼éu w post─Öpowaniu. 2. Wykaz rob├│t budowlanych wykonanych nie wcze┼Ťniej ni┼╝ w okresie ostatnich 5 lat przed up┼éywem terminu sk┼éadania ofert a je┼╝eli okres prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci jest kr├│tszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, warto┼Ťci, daty, miejsca wykonania i podmiot├│w na rzecz kt├│rych roboty te zosta┼éy wykonane, z za┼é─ůczeniem dowod├│w okre┼Ťlaj─ůcych, czy te roboty budowlane zosta┼éy wykonane nale┼╝ycie, w szczeg├│lno┼Ťci informacji o tym, czy roboty zosta┼éy wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawid┼éowo uko┼äczone, przy czym dowodami, o kt├│rych mowa, s─ů referencje b─ůd┼║ inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt├│rego roboty budowlane by┼éy wykonywane, a je┼╝eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska─ç tych dokument├│w, - inne dokumenty, wykaz wed┼éug wzoru wykazu stanowi─ůcego za┼é. nr 4 do SIWZ na okoliczno┼Ť─ç spe┼énienia warunku o kt├│rym mowa w punkcie III.1.3) lit. a). 3. Wykaz os├│b skierowanych przez Wykonawc─Ö do realizacji zam├│wienia publicznego, w szczeg├│lno┼Ťci odpowiedzialnych za ┼Ťwiadczenie us┼éug, kontrol─Ö jako┼Ťci lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie┼ä niezb─Ödnych do wykonania zam├│wienia publicznego, a tak┼╝e zakresu wykonywanych przez nie czynno┼Ťci oraz informacj─ů o podstawie do dysponowania tymi osobami wed┼éug wzoru stanowi─ůcego za┼é. nr 5 do SIWZ na okoliczno┼Ť─ç spe┼énienia warunku o kt├│rym mowa w punkcie III.1.3) lit. b).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
Nie dotyczy.
III.6) WYKAZ O┼ÜWIADCZE┼â LUB DOKUMENT├ôW SK┼üADANYCH PRZEZ WYKONAWC─ś W POST─śPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO┼ÜCI, O KT├ôRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Nie dotyczy.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. O┼Ťwiadczenie o grupie kapita┼éowej - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o kt├│rej mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, (pkt 13.4. SIWZ) przeka┼╝e zamawiaj─ůcemu o┼Ťwiadczenie o przynale┼╝no┼Ťci lub braku przynale┼╝no┼Ťci do tej samej grupy kapita┼éowej (sporz─ůdzone wed┼éug formularza stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 2 do SIWZ), o kt├│rej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze z┼éo┼╝eniem o┼Ťwiadczenia, wykonawca przedstawi dowody, ┼╝e powi─ůzania z innym wykonawc─ů nie prowadz─ů do zak┼é├│cenia konkurencji w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia. W przypadku wsp├│lnego ubieganie si─Ö o udzielenie zam├│wienia ka┼╝dy z Wykonawc├│w wsp├│lnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zam├│wienia zobowi─ůzany jest do z┼éo┼╝enia w/w dokumentu. 2. Ponadto Wykonawca zobowi─ůzany jest do z┼éo┼╝enia razem z ofert─ů nast─Öpuj─ůcych dokument├│w: 2.1. Formularz oferty - wype┼éniony i podpisany Formularz oferty sporz─ůdzony na podstawie wzoru formularza stanowi─ůcego za┼é─ůcznik nr 1 do SIWZ. W przypadku dokumentu wielostronicowego, nale┼╝y go podpisa─ç na ka┼╝dej jego stronie. 2.2. Zobowi─ůzanie podmiotu do oddania do dyspozycji niezb─Ödnych zasob├│w na potrzeby realizacji zam├│wienia (je┼╝eli dotyczy) - W celu oceny, czy wykonawca polegaj─ůc na zdolno┼Ťciach lub sytuacji innych podmiot├│w na zasadach okre┼Ťlonych w art. 22a uPzp (pkt 5.4. SIWZ), b─Ödzie dysponowa┼é niezb─Ödnymi zasobami w stopniu umo┼╝liwiaj─ůcym nale┼╝yte wykonanie zam├│wienia publicznego oraz oceny, czy stosunek ┼é─ůcz─ůcy wykonawc─Ö z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dost─Öp do ich zasob├│w, zamawiaj─ůcy ┼╝─ůda przedstawienia dokument├│w wraz z ofert─ů (w szczeg├│lno┼Ťci zobowi─ůzania) kt├│re okre┼Ťlaj─ů w szczeg├│lno┼Ťci: - zakres dost─Öpnych Wykonawcy zasob├│w innego podmiotu, - spos├│b wykorzystania zasob├│w innego podmiotu przez Wykonawc─Ö przy wykonywaniu zam├│wienia publicznego, - zakres i okres udzia┼éu innego podmiotu przy wykonywaniu zam├│wienia publicznego, - czy podmiot, na zdolno┼Ťciach kt├│rego wykonawca polega w odniesieniu do warunk├│w udzia┼éu w post─Öpowaniu dotycz─ůcych wykszta┼écenia, kwalifikacji zawodowych lub do┼Ťwiadczenia zrealizuje roboty budowlane lub us┼éugi, kt├│rych wskazane zdolno┼Ťci dotycz─ů. 2.3. Stosowne pe┼énomocnictwo/a - lub inny dokument potwierdzaj─ůcy upowa┼╝nienie do podpisania oferty - w przypadku, gdy upowa┼╝nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo┼Ťrednio z oferty lub dokumentu (orygina┼é pe┼énomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem). W przypadku wykonawc├│w wsp├│lnie ubiegaj─ůcych si─Ö o udzielenie zam├│wienia - dokument ustanawiaj─ůcy pe┼énomocnika do reprezentowania ich w post─Öpowaniu o udzielenie zam├│wienia (orygina┼é lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodno┼Ť─ç z orygina┼éem).
IV.1.3) Przewiduje si─Ö udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam├│wienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
D┼éugo┼Ť─ç okresu gwarancji i r─Ökojmi 40,00

Termin zwi─ůzania ofert─ů: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk┼éadania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona u┼╝ywa COOKIES.

Korzystaj─ůc z niej wyra┼╝asz zgod─Ö na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przegl─ůdarki. Szczeg├│┼éy w Polityce Prywatno┼Ťci.