Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
288z dziś
4264z ostatnich 7 dni
17228z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup energii elektrycznej

Przedmiot:

Zakup energii elektrycznej

Data zamieszczenia: 2019-04-09
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o
ul. Fredry 12
38-400 Krosno
powiat: Krosno
Tel.: +48 134748315, Faks: +48 134368678
m.pachana@mpgk.krosno.pl
Województwo: podkarpackie
Miasto: Krosno
Wadium: 300 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-13 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Zakup energii elektrycznej dla Grupy Zakupowej

Numer referencyjny: DZ-2300-9/TI /R/2019
II.1.2)Główny kod CPV
09000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej (utworzonej przez MPGK na podstawie Umów o wspólnym prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zakupu energii elektrycznej). Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie jako Podmiot upoważniony do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w imieniu i na rzecz wszystkich Podmiotów - członków Grupy Zakupowej zawrze z wyłonionym Wykonawcą jedną umowę wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do IDW.

Zakup energii elektrycznej nie obejmuje świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej. Szacowane zapotrzebowanie na energię elektryczną w okresie umownym dla wszystkich podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej wynosi ok. 88,1 GWh.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
09310000
09300000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL82
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty członków Grupy Zakupowej utworzonej przez MPGK Krosno Sp. z o.o.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej na potrzeby Podmiotów wchodzących w skład Grupy Zakupowej .Podmioty wchodzące w skład Grupy Zakupowej:

1. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.

2. Centrum Dziedzictwa Szkła Sp. z o.o.

3. ECO Image Sp. z o.o.

4. Gmina Baligród wraz z jednostkami podległymi

5. Gmina Besko wraz z jednostkami podległymi

6. Gmina Bukowsko wraz z jednostkami podległymi

7. Gmina Chorkówka wraz z jednostkami podległymi

8. Gmina Cisna wraz z jednostkami podległymi

9. Gmina Czarna wraz z jednostkami podległymi

10. Gmina Dębica wraz z jednostkami podległymi

11. Gmina Dukla wraz z jednostkami podległymi

12. Gmina Dydnia wraz z jednostkami podległymi

13. Gmina Haczów wraz z jednostkami podległymi

14. Gmina Jaśliska wraz z jednostkami podległymi

15. Gmina Jedlicze wraz z jednostkami podległymi

16. Gmina Komańcza wraz z jednostkami podległymi

17. Gmina Korczyna wraz z jednostkami podległymi

18. Gmina Krościenko Wyżne wraz z jednostkami podległymi

19. Gmina Lesko wraz z jednostkami podległymi

20. Gmina Miasta Sanok wraz z jednostkami podległymi

21. Gmina Miasta Starachowice wraz z jednostkami podległymi

22. Gmina Miasto Krosno wraz z jednostkami podległymi

23. Gmina Miejsce Piastowe wraz z jednostkami podległymi

24. Gmina Nowy Żmigród wraz z jednostkami podległymi

25. Gmina Olszanica wraz z jednostkami podległymi

26. Gmina Pilzno wraz z jednostkami podległymi

27. Gmina Rymanów wraz z jednostkami podległymi

28. Gmina Sanok wraz z jednostkami podległymi

29. Gmina Solina wraz z jednostkami podległymi

30. Gmina Tyrawa Wołoska wraz z jednostkami podległymi

31. Gmina Wojaszówka wraz z jednostkami podległymi

32. Gmina Zagórz wraz z jednostkami podległymi

33. Gmina Zarszyn wraz z jednostkami podległymi

34. Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Komańczy

35. Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Brzeźnica

36. Inex Sp. z o.o.

37. Ivory Energy Sp. z o.o.

38. Jedlickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

39. Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

40. Krośnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa

41. Leskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

42. MKS Krosno Sp. z o.o.

43. Muzeum Podkarpackie w Krośnie

44. Muzeum Ziemi Leżajskiej

45. Nowe Podkarpacie Sp. z o.o.

46. Parafia Jaśliska

47. Powiat Bieszczadzki wraz z jednostkami podległymi

48. Powiat Jasielski wraz z jednostkami podległymi

49. Powiat Krośnieński wraz z jednostkami podległymi

50. Powiat Leżajski wraz z jednostkami podległymi

51. Powiat Sanocki wraz z jednostkami podległymi

52. PRID Krosno S.A.

53. Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna

54. PWSZ w Krośnie

55. PWSZ w Sanoku

56. SPGK Sp. z o.o.

57. SPGM Sp. z o.o.

58. Sport Lesko Sp. z o.o.

59. Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa ,,Jedność" w Krośnie

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2020
Koniec: 30/06/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo zastosowania ,,procedury odwróconej" - w pierwszej kolejności dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, nie podlega wykluczeniu oraz czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu.

CPV: 09000000

Dokument nr: 164435-2019, DZ-2300-9/TI /R/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 13/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

MPGK Krosno Sp. z o.o., ul. Fredry 12, 38-400 Krosno, POLSKA, sala konferencyjna-pokój nr 13

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

1. Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert, dostępnej na miniPortalu i dokonywane będzie za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.ekrosno.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Obiekty członków Grupy Zakupowej utworzonej przez MPGK Krosno Sp. z o.o.

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Krośnie Sp. z o.o.
ul. Fredry 12
Krosno
38-400
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Pachana
Tel.: +48 134748315
E-mail: m.pachana@mpgk.krosno.pl
Faks: +48 134368678
Kod NUTS: PL821

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.