Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku

Przedmiot:

Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku

Data zamieszczenia: 2019-04-10
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
62-300 Września
powiat: wrzesiński
Tel.: +48 616404429, Faks: +48 616402051
przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Września
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - PLC technika napędowa

Numer referencyjny: NI.272.11.2019
II.1.2)Główny kod CPV
38000000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - Zestaw 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi.

KOD CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

39180000-7 Meble laboratoryjne

39181000-4 Stoły laboratoryjne

30213100-6 Komputery przenośne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych jest w załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia:

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39180000
39181000
30213100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL41
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia dla pracowni w budynku Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach (CBiRNT) do celów dydaktyczno-szkoleniowych - Zestaw 4 kasetek przenośnych z przemiennikami częstotliwości oraz silnikami trójfazowymi.

KOD CPV

38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)

39180000-7 Meble laboratoryjne

39181000-4 Stoły laboratoryjne

30213100-6 Komputery przenośne

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym opis minimalnych wymagań technicznych i funkcjonalnych jest w załączniku nr 4 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 140
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.02-30-0006/16-00

II.2.14)Informacje dodatkowe

Minimalny termin dostawy do 112 dni, a maksymalny do 140 dni od dnia zawarcia umowy.

CPV: 38000000

Dokument nr: 167296-2019, NI.272.11.2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 10/05/2019
Czas lokalny: 09:05
Miejsce:

Zamawiający otworzy oferty poprzez wykorzystanie odpowiedniej, dedykowanej strony dla niniejszego postępowania na Platformie zakupowej: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia w dn. 10.5.2019 r. o godz.09:05.

Otwarcie ofert jest jawne w siedzibie Zamawiającego tj. w siedzibie Starostwa Powiatowego we Wrześni, ul.Chopina 10, 62-300 Września, POLSKA, w pokoju nr 106.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.platformazakupowa.pl/sp_wrzesnia

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 10/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 08/07/2019

Kontakt:
Powiat Wrzesiński
ul. Chopina 10
Września
62-300
Polska
Osoba do kontaktów: Anna Wolska Wróblewska
Tel.: +48 616404429
E-mail: przetargi@wrzesnia.powiat.pl
Faks: +48 616402051
Kod NUTS: PL41

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.