Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych

Przedmiot:

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych

Data zamieszczenia: 2019-04-15
Dane kontaktowe Zamawiającego: Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
60-509 Poznań
powiat: Poznań
Tel.: +48 618410686, Faks: +48 618418823
zp@powiat.poznan.pl
https://platformazakupowa.pl/transakcja/216768
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Poznań
Wadium: w opisie przedmiotu
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-20 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych Powiatu Poznańskiego.

Numer referencyjny: ZP.272.00010.2019, ZP.ZD-00213/19.
II.1.2)Główny kod CPV
39162110
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

1. Dostawa, montaż i uruchomienie wyposażenia warsztatów i pracowni dydaktycznych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, z podziałem na 26 części.

2. Zamówienie zostanie zrealizowane w ramach projektu: Gotowi do pracy - rozwój infrastruktury placówek kształcenia zawodowego dla których organem prowadzącym jest Powiat Poznański, dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poddziałanie 9.3.4. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej w ramach ZIT dla MOF Poznania.

3. Zamawiający wymaga by Wykonawca zaoferował gwarancje producenta na dostarczone urządzenia i sprzęt, z wyłączeniem pozycji wskazanych w odpowiednich Sekcjach Ogłoszenia, stosownie dla danej części zamówienia.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Warsztat Szkolny (ciągnik), zlokalizowany w Poznaniu.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Warsztat Szkolny (ciągnik), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodzący w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 2 300,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany ciągnik rolniczy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Warsztat Szkolny (urządzenia rolnicze), zlokalizowany w Poznaniu.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
16000000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Warsztat Szkolny (urządzenia rolnicze), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodzący w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy,

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 1 600,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany rozdrabniacz do gałęzi i zagęszczarkę do gruntu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Warsztat Szkolny (urządzenia geodezyjne), zlokalizowany w Poznaniu.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
38295000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Warsztat Szkolny (urządzenia geodezyjne), zlokalizowany w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodzący w skład Zespołu Szkół Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 800,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane niwelatory optyczne laserowe i tachimetry elektroniczne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Zespole Szkół w Rokietnicy.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31700000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 500,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane laptopy i ekspres do kawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Zespole Szkół w Rokietnicy.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39313000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 700,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany sejf depozytowy i wózek hotelowej obsługi pięter.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół w Rokietnicy.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy, ul. Szamotulska 24, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 800,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowaną jednostkę centralną systemu i laptop.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, zlokalizowana w Poznaniu.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 1 200,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowaną spawarkę światłowodową i tester przewodów miedzianych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia aplikacji internetowych, zlokalizowana w Poznaniu.

Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia aplikacji internetowych, zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 1 600,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane tablety graficzne i urządzenie wielofunkcyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia projektowania architektury krajobrazu, zlokalizowana w Poznaniu.

Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia projektowania architektury krajobrazu, zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 2 800,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane jednostki centralne i projektor multimedialny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia rysunku technicznego, zlokalizowana w Poznaniu.

Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia rysunku technicznego, zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 1 800,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane jednostki centralne i urządzenie wielofunkcyjne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownie sprzedaży usług reklamowych, multimedialna i plastyczno-technicznej, zlokalizowane w Poznaniu.

Część nr: 11
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownie sprzedaży usług reklamowych, multimedialna i plastyczno-techniczna, zlokalizowane w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 5 600,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane laptopy i plotery.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia fryzjerska, zlokalizowana w Zespole Szkół Mosinie.

Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39712200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia fryzjerska, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 500,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany infrazon i nawilżacz.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia kulinarna, zlokalizowana w Zespole Szkół w Mosinie.

Część nr: 13
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia kulinarna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 200,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowaną zmywarkę wolnostojącą i ekspres do kawy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia przyrodnicza, zlokalizowana w Zespole Szkół w Mosinie.

Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia przyrodnicza, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 200,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany zestaw energia odnawialna.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia elektryczna, zlokalizowana w Zespole Szkół w Mosinie.

Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
42100000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia elektryczna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 13 700,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany zestaw do badania silników AC/DC i studium serwomechanizmów.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia doradcy zawodowego, zlokalizowana w Zespole Szkół w Mosinie.

Część nr: 16
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39162000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia doradcy zawodowego, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 200,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowaną kamerę i projektor multimedialny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia (laboratorium logistyczne), zlokalizowana w Zespole Szkół w Mosinie.

Część nr: 17
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia (laboratorium logistyczne), zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 2 400,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane laptopy i tablety.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia komputerowa, zlokalizowana w Zespole Szkół w Mosinie.

Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia komputerowa, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Adama Wodziczki w Mosinie, ul. Topolowa 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 3 800,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane jednostki centralne i drukarki fiskalne.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Murowanej Goślinie.

Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39313000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia hotelarska, zlokalizowana w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, POLSKA wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 400,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany sejf depozytowy i wózek hotelowej obsługi pięter.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 30
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Murowanej Goślinie.

Część nr: 20
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39313000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia hotelarska (sprzęt elektroniczny i AGD), zlokalizowana w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, POLSKA wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 1 100,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowaną drukarkę fiskalną i terminal komputerowy POS.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Warsztaty gastronomiczne, zlokalizowane w Murowanej Goślinie,

Część nr: 21
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
39221000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Warsztaty gastronomiczne, zlokalizowane w Murowanej Goślinie, ul. Szkolna 1, POLSKA wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 800,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowany ekspres do kawy i automat do bitej śmietany.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia logistyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół w Bolechowie.

Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia logistyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 2 400,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane jednostki centralne i drukarkę etykiet.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia informatyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół w Bolechowie.

Część nr: 23
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia informatyczna, zlokalizowana w Zespole Szkół im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bolechowie, ul. Obornicka 1, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 1 000,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane jednostki centralne i drukarkę 3D.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownie gospodarki materiałowej, środków transportu i logistyki zlokalizowane w Zespole Szkół w Kórniku.

Część nr: 24
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownie gospodarki materiałowej, środków transportu i logistyki, zlokalizowane w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 3 500,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane jednostki centralne i projektor multimedialny.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół w Kórniku.

Część nr: 25
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
31710000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia komunikacji w języku obcym, zlokalizowana w Zespole Szkół w Kórniku, ul. Poznańska 2, POLSKA.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 2 800,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane jednostki centralne zestawów komputerowych i jednostkę centralną systemu.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 44
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych, zlokalizowana w Poznaniu.

Część nr: 26
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
30200000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL418
II.2.4)Opis zamówienia:

1. Pracownia lokalnych sieci komputerowych i sieciowych systemów operacyjnych (wyposażenie laboratorium CISCO Networking Academy), zlokalizowana w Poznaniu, ul. Rubież 20, POLSKA wchodząca w skład Zespołu Szkół im. Jadwigi i Władysława Zamoyskich w Rokietnicy.

2. Zamawiający wymaga by Wykonawca:

1) wniósł wadium w kwocie 1 300,00 PLN,

2) udzielił minimum 24 miesięcy gwarancji na zaproponowane zarządzalne przełączniki 24 - portowe, routery.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 37
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

RPWP.09.03.04-30-0003/16.

II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 39162110

Dokument nr: 174773-2019, ZP.272.00010.2019, ZP.ZD-00213/19

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 11:15
Miejsce:

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18 sala 315, piętro III, POLSKA.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/powiat_poznan

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/transakcja/216768

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/05/2019

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Starostwo Powiatowe w Poznaniu
ul. Jackowskiego 18
Poznań
60-509
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Rządkowska-Jurga
Tel.: +48 618410686
E-mail: zp@powiat.poznan.pl
Faks: +48 618418823
Kod NUTS: PL418

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.