Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2471z ostatnich 7 dni
13731z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie robót budowlanych

Przedmiot:

Wykonanie robót budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-04-16
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centrum Kompleksowej Rehabilitacji w Konstancinie-Jeziornej
ul. Gąsiorowskiego 12/14
05-510 Konstancin-Jeziorna
powiat: piaseczyński
Tel.: 22 703 00 00, 22 703 01 00 Fax: 22 754 71 87
Województwo: mazowieckie
Miasto: Konstancin-Jeziorna
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-25 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT BEZ STOSOWANIA USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna
OGŁASZA KONKURS OFERT na wykonanie robót budowlanych, usług:
Remont dachu w budynkach przy ul. Gąsiorowskiego 12/14 w Konstancinie-Jeziornej
Zakres prac:
- zdjęcie istniejącej papy zgrzewalnej wraz z pasem nadrynnowym;
- dokonanie oceny stanu płyt OSB - płyty osłabione napęczniałe należy wymienić;
-dokonanie oceny stanu pianki PUR i ewentualne uzupełnienie;
- wykonanie dwuwarstwowego pokrycia papą zgrzewalną. Pierwsza warstwa mocowana do płyt OSB
łącznikami mechanicznymi;
- obróbki blacharskie pasa nadrynnowego należy mechanicznie przymocować do płyt
OSB po ułożeniu papy podkładowej.
- papa, którą należy zastosować musi być przez producenta dopuszczona do układania na podłożu z desek
lub płyt OSB.
- ocenie wykonawcy i nadzoru pozostaje kwestia zamontowania kominków w celu osuszenia przestrzeni
pod płytami OSB.
- tynki zewnętrzne, uszkodzone tyki cienkowarstwowe należy usunąć i wykonać nowe tynki
cienkowarstwowe paroprzepuszczalne, które nie będą stanowiły bariery dla osuszenia ścian.
Oferta musi zawierać koszt wywozu zdemontowanych materiałów.
Wszelkie zezwolenia, uzgodnienia itp. Wykonawcy załatwiać będą we własnym zakresie, jak również będą
ponosić koszty z tym związane.
Oferowana cena winna zawierać wszystkie składniki cenotwórcze.
W niniejszym konkursie ofert Wykonawcy we własnym zakresie sami określą zakres, ilość - koniecznych
prac oraz przedstawią wraz z ofertą szczegółowy kosztorys- ( ofertowy i opisy technologii wykonania robót)

Dokument nr: A/F/2/2019

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi bez udziału Wykonawców.

Specyfikacja:
Informacji w sprawie zamówienia udziela Dział Administracji i Transportu. 22 703 05 33 w godzinach
pracy (tj. od godz. 7.00 do godz. 15.00).

Składanie ofert:
Zamkniętą kopertę wraz z ofertą należy złożyć w siedzibie Zamawiającego pok. nr 036,
Termin składania ofert upływa dnia 25 kwietnia 2019 r. do godz. 8;00
Koperta powinna być oznaczona :
Centrum Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o. o.
ul. W. Gąsiorowskiego 12/14, 05-510 Konstancin Jeziorna
- KONKURS OFERT-
Nr A/F/2/2019 Remont dachu w budynkach przy ul. Gąsiorowskiego 12/14
w Konstancinie-Jeziornej

Miejsce i termin realizacji:
Termin realizacji: do 31-06-2019r.

Wymagania:
Protokół ze złożonych ofert zostanie umieszczony na stronie internetowej w terminie do 7 dni od otwarcia.
Informacje telefoniczne w sprawie złożonych ofert nie będą udzielane.
Wszystkie oferty otrzymane po ww. terminie nie będą rozpatrywane.
Oferta musi zawierać następujące dokumenty:
1. Formularz oferty określający oferowaną wartość realizacji przedmiotu zamówienia netto i brutto,
gwarancja, termin wykonania zamówienia na Załączniku Nrl wraz z Załącznikiem Nr 2 2. Szczegółowy
kosztorys ofertowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z wybranymi Wykonawcami.
Zamawiający zastrzega sobie swobodę wyboru Wykonawcy i z tego tytułu Wykonawcom nie będą
przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
Ostatecznego wyboru Wykonawcy dokona Zamawiający.
Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie wpłynie żadna oferta Wykonawcy
nie podlegająca odrzuceniu.
Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia bez podania
przyczyny. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie stosuje się
przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych i co się z tym wiąże przepisów dotyczących protestów,
skarg i odwołań.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.