Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3072z ostatnich 7 dni
13904z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa materiałów budowlanych

Przedmiot:

Dostawa materiałów budowlanych

Data zamieszczenia: 2019-04-18
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Sulmierzyce
ul. Urzędowa 1
98-338 Sulmierzyce
powiat: pajęczański
tel. 446 846 056, faks 446 846 057
sulmierzyce@gminyrp.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Sulmierzyce
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy). Zakres zamówienia obejmuje dostawę na plac OSP Kuźnica (dz. nr ew. 1865/2 obręb Kuźnica) fabrycznie nowych następujących materiałów budowlanych: Część 1 zamówienia: Wc kompakt dla osób niepełnosprawnych wraz z dwoma poręczami (uchwytami) mocowanymi do ściany tylnej (kolor biały - wc i poręcze), odpływ pionowy, zawór odcinający w zestawie - 1 sztuka; Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych wraz z dwoma poręczami (uchwytami) uchylnymi, mocowana na śrubach, otwór na baterię, otwór na przelew, wymiary 65 cm x 55 cm (?50 mm) w kolorze białym - 1 sztuka; Umywalka ceramiczna w kolorze białym o wymiarach 580mm x 460mm (?10 mm) posiadająca otwór na baterię raz przelew umieszczony centralnie - 3 sztuki; WC kompakt, odpływ pionowy, zawór odcinający w zestawie (kolor biały) - 2 sztuki; Pisuar (kolor biały), dopływ wody z góry, odpływ poziomy - 1 sztuka; Zlew jednokomorowy niskopodłogowy gospodarczy wymiary 53cm x 43 cm (?30 mm), podwieszany, wykonany ze stali, w komplecie syfon - 1 sztuka; Zlew dwukomorowy nakładany, wymiary (szer. x głęb.) 800 x 500 mm (?10 mm), kolor srebrny - 1 sztuka; Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, niska z automatycznym korkiem spustowym, kolor chrom - 3 sztuki; Bateria do umywalki dla niepełnosprawnych, jednouchwytowa, stojąca, niska z automatycznym korkiem spustowym, kolor chrom - 1 sztuka; Bateria do zlewu niskopodłowego, ścienna, jednouchwytowa z ruchomą giętką wylewką, kolor chrom - 1 sztuka; Zawór czasowy do pisuaru, automatyczny spłukujący - 1 sztuka; Silikon sanitarny biały o pojemności min. 300 ml - 10 sztuk; Syfon umywalkowy pasujący do zaoferowanej umywalki - 4 sztuki; Syfon do zlewu dwukomorowego pasujący do zaoferowanej umywalki - 1 sztuka; Samozamykacz do drzwi wewnętrznych - 4 sztuki; Część 2 zamówienia: Obrzeża szare 30x8 cm, wytrzymałość na zginanie Klasa T (2), Współczynnik przewodności cieplnej1,2 [W/(mK)], odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD, reakcja na ogień A1 - 200 m; Kostka typu holland gr 8 cm, szara, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ? 3,6 MPa, współczynnik przewodności cieplnej 1,2 [W(mK)], reakcja na ogień A1, odporność na warunki atmosferyczne- Klasa B, D, ścieralność Klasa I - 680 m2; Krawężnik najazdowy 100x22x15 cm, wytrzymałość na zginanie Klasa T (2), współczynnik przewodności cieplnej 1,2 [W/(mK)], odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD, reakcja na ogień A1, nasiąkliwość 2B, odporność na ścieranie 4I - 15 m; Kliniec sortowany średnicy 4,0-31,5mm - 30 ton; Pospółka, gęstość ziaren 1,8 Mg/m3 z przeznaczeniem na warstwę odsączającą - 136 m3; Cement portlandzki zgodny z wymaganiami PN-EN 197-1 - CEM I 42,5R - 27 ton; Barierka przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych wykonana ze stali nierdzewnej, długość 3,5 m, wysokość 0,9 m (3 słupki i poręcz), średnica słupka min. 4,0 cm, średnica poręczy min. 4,0 cm - 1 sztuka; Pochwyt (barierka) montowana do ściany przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, długość 3,5 m, wykonana ze stali nierdzewnej, średnica rurki min. 4,0 cm - 1 sztuka. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały pierwszej jakości na własny koszt. Dostarczone materiały winny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 266). Wraz z dostarczonymi materiałami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dopuszczające je do zastosowania w budownictwie

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy) - Część 1 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy). Zakres zamówienia obejmuje dostawę na plac OSP Kuźnica (dz. nr ew. 1865/2 obręb Kuźnica) fabrycznie nowych następujących materiałów budowlanych: Część 1 zamówienia: Wc kompakt dla osób niepełnosprawnych wraz z dwoma poręczami (uchwytami) mocowanymi do ściany tylnej (kolor biały - wc i poręcze), odpływ pionowy, zawór odcinający w zestawie - 1 sztuka; Umywalka ceramiczna dla osób niepełnosprawnych wraz z dwoma poręczami (uchwytami) uchylnymi, mocowana na śrubach, otwór na baterię, otwór na przelew, wymiary 65 cm x 55 cm (?50 mm) w kolorze białym - 1 sztuka; Umywalka ceramiczna w kolorze białym o wymiarach 580mm x 460mm (?10 mm) posiadająca otwór na baterię raz przelew umieszczony centralnie - 3 sztuki; WC kompakt, odpływ pionowy, zawór odcinający w zestawie (kolor biały) - 2 sztuki; Pisuar (kolor biały), dopływ wody z góry, odpływ poziomy - 1 sztuka; Zlew jednokomorowy niskopodłogowy gospodarczy wymiary 53cm x 43 cm (?30 mm), podwieszany, wykonany ze stali, w komplecie syfon - 1 sztuka; Zlew dwukomorowy nakładany, wymiary (szer. x głęb.) 800 x 500 mm (?10 mm), kolor srebrny - 1 sztuka; Bateria umywalkowa jednouchwytowa, stojąca, niska z automatycznym korkiem spustowym, kolor chrom - 3 sztuki; Bateria do umywalki dla niepełnosprawnych, jednouchwytowa, stojąca, niska z automatycznym korkiem spustowym, kolor chrom - 1 sztuka; Bateria do zlewu niskopodłowego, ścienna, jednouchwytowa z ruchomą giętką wylewką, kolor chrom - 1 sztuka; Zawór czasowy do pisuaru, automatyczny spłukujący - 1 sztuka; Silikon sanitarny biały o pojemności min. 300 ml - 10 sztuk; Syfon umywalkowy pasujący do zaoferowanej umywalki - 4 sztuki; Syfon do zlewu dwukomorowego pasujący do zaoferowanej umywalki - 1 sztuka; Samozamykacz do drzwi wewnętrznych - 4 sztuki; Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały pierwszej jakości na własny koszt. Dostarczone materiały winny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 266). Wraz z dostarczonymi materiałami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dopuszczające je do zastosowania w budownictwie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena oferty (C) 60,00
2) termin realizacji (T) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia Dla każdej z Części zamówienia - przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie maksymalnie 28 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy) - Część 2 zamówienia
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do wykonania przebudowy budynku OSP w msc. Kuźnica gmina Sulmierzyce (Etap IV przebudowy). Zakres zamówienia obejmuje dostawę na plac OSP Kuźnica (dz. nr ew. 1865/2 obręb Kuźnica) fabrycznie nowych następujących materiałów budowlanych: Część 2 zamówienia: o Obrzeża szare 30x8 cm, wytrzymałość na zginanie Klasa T (2), Współczynnik przewodności cieplnej1,2 [W/(mK)], odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD, reakcja na ogień A1 - 200 m; o Kostka typu holland gr 8 cm, szara, wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu ? 3,6 MPa, współczynnik przewodności cieplnej 1,2 [W(mK)], reakcja na ogień A1, odporność na warunki atmosferyczne- Klasa B, D, ścieralność Klasa I - 680 m2; o Krawężnik najazdowy 100x22x15 cm, wytrzymałość na zginanie Klasa T (2), współczynnik przewodności cieplnej 1,2 [W/(mK)], odporność na działanie ognia zewnętrznego NPD, reakcja na ogień A1, nasiąkliwość 2B, odporność na ścieranie 4I - 15 m; o Kliniec sortowany średnicy 4,0-31,5mm - 30 ton; o Pospółka, gęstość ziaren 1,8 Mg/m3 z przeznaczeniem na warstwę odsączającą - 136 m3; o Cement portlandzki zgodny z wymaganiami PN-EN 197-1 - CEM I 42,5R - 27 ton; o Barierka przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych wykonana ze stali nierdzewnej, długość 3,5 m, wysokość 0,9 m (3 słupki i poręcz), średnica słupka min. 4,0 cm, średnica poręczy min. 4,0 cm - 1 sztuka; o Pochwyt (barierka) montowana do ściany przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, długość 3,5 m, wykonana ze stali nierdzewnej, średnica rurki min. 4,0 cm - 1 sztuka. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały pierwszej jakości na własny koszt. Dostarczone materiały winny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 266). Wraz z dostarczonymi materiałami Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumenty dopuszczające je do zastosowania w budownictwie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 44190000-8,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 28
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
1) cena oferty (C) 60,00
2) termin realizacji (T) 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania zamówienia Dla każdej z Części zamówienia - przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest zrealizować w terminie maksymalnie 28 dni kalendarzowych od zawarcia umowy.

CPV: 44190000-8

Dokument nr: 539184-N-2019, IZP.271.1.11.2019.AS

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.sulmierzyce.biuletyn.net

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulmierzyce
Adres:
98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-04-26, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 28
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
28
28

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia - nie wymagane.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu - nie wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć: 1) Formularz ofertowy, 2) Formularz cenowy, 3) Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać upoważnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy, inne. Jeżeli dokumenty, o których mowa w zdaniu pierwszym można uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570 ze zm.) wykonawca podaje tylko adres URL i jeżeli potrzeba kod do pobrania dokumentu. Wykonawcy z Polski nie muszą podawać tych informacji. W/w dokumenty można złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, do oferty należy dołączyć także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 2. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 3 Pzp, bez uprzedniego wezwania przez zamawiającego, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp z innym wykonawcą lub wykonawcami, którzy złożyli oferty lub oferty częściowe. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
1) cena oferty (C) 60,00
2) termin realizacji (T) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.