Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
572z dziś
4090z ostatnich 7 dni
14069z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa armatury wodociągowej

Przedmiot:

Dostawa armatury wodociągowej

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie
ul. Senatorska 1
30-106 Kraków
powiat: Kraków
Tel.: +48 124242484, Faks: +48 124242391
przetarg@mpwik.krakow.pl
https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
Województwo: małopolskie
Miasto: Kraków
Wadium: 10 000 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-05-29 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Dostawa armatury wodociągowej - łączników rurowych oraz łączników rurowo kołnierzowych uniwersalnych w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm

Numer referencyjny: 442/PN-19/2019
II.1.2)Główny kod CPV
42130000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej - łączników rurowych oraz łączników rurowo-kołnierzowych - uniwersalnych /dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE/ w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm.

Pozostała część opisu w SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 400 000.00 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL213
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa armatury wodociągowej - łączników rurowych oraz łączników rurowo-kołnierzowych - uniwersalnych /dla stali, żeliwa, A-C, PCV, PE/ w zakresie średnic od DN 50 do DN 600 mm.

Łączniki rurowe i kołnierzowe uniwersalne (dla stali, żeliwa, A-C PVC i PE)

Przedmiot zamówienia musi spełniać następujące wymagania:

Wykonanie z żeliwa sferoidalnego lub ze stali konstrukcyjnej.

Zamawiający dopuści elementy łączników ze stopów metali kolorowych.

Łączniki z zabezpieczeniem przed wysunięciem muszą być wyposażone w dodatkowy pierścień segmentowy z zamontowanymi elementami kotwiącymi zabezpieczającymi rurę przed wysunięciem, współpracujący z uszczelką gumową NBR lub EPDM zapewniającą odchylenie kątowe osi rury od łącznika, minimum 40 - w zakresie średnic do DN 400 mm (Kąt odchylenia rury 80 +/- 40 na kielich). Elementy kotwiące łączników winny być wykonane ze stali nierdzewnej. Dla średnic powyżej DN 400 wymagane jest również zabezpieczenie przed przesunięciem. Zamawiający dopuści inny rodzaj zabezpieczenia, odchylenie kątowe osi rury od łącznika, minimum 40

Łączniki zewnętrznie i wewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną zgodnie z normą DIN 30677, oraz wytycznymi jakościowymi i odbiorowymi wynikających z zaleceń Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL (Należy dostarczyć odpowiedni certyfikat). Zamawiający dopuści do zastosowania łączniki z powłoką Rilsan (Poliamid 11) o grubości minimalnej 250um

Uszczelki EPDM lub NBR. (dostarczyć Certyfikat W270)

Śruby i nakrętki wykonane ze stali nierdzewnej. W przypadku łączników rurowych montowane po obu stronach łącznika jako elementy niezależne (nie dopuszcza się tzw. szpilek)

Sposób montażu przygotowany do skręcania jednym kluczem

Śruby zabezpieczone niechemiczną suchą powłoka przeciwcierną, zabezpieczającą przed zakleszczaniem (dostarczyć potwierdzenie od producenta).

Łączniki kołnierzowe muszą być zaopatrzone w uszczelkę na kołnierzu. Należy zaoferować łączniki w komplecie z uszczelką elastomerową (EPDM lub NBR) z zawulkanizowanym pierścieniem stalowym nie połączonym trwale z kołnierzem

Maksymalne ciśnienie robocze PN16. - do średnicy DN 300, powyżej DN 300 PN10)

Oznakowanie wyrobu: klasa żeliwa (symbol materiału), nazwa producenta, średnica oraz ciśnienie nominalne (dopuszczalne ciśnienie robocze) oznakowane w widocznym miejscu odlewu.

Dla rur DN 450 mm należy zaoferować łącznik z odejściem kołnierzowym DN 400 mm.

Nie jest wymagane, by cały asortyment pochodził od jednego producenta.

Minimalny zakres zacisku dla danej średnicy nominalnej DN musi zawierać się w wyspecyfikowanym przedziale podanym w kolumnie 4.

Elementy kotwiące łączników z zabezpieczeniem przed wysunięciem wykonane ze stali nierdzewnej.

Pozostała część opisu w SIWZ

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 400 000.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 42130000

Dokument nr: 188359-2019, 442/PN-19/2019

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 29/05/2019
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.4.2019 r. o godzinie 9:30, za pośrednictwem platformy przetargowej poprzez odszyfrowanie ofert przez zamawiającego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://mpwik-pzp.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 29/05/2019

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miasto Kraków

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Kontakt:
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka Akcyjna
ul. Senatorska 1
Kraków
30-106
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Musiał
Tel.: +48 124242484
E-mail: przetarg@mpwik.krakow.pl
Faks: +48 124242391
Kod NUTS: PL213

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.