Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
2472z ostatnich 7 dni
14416z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup narzędzi, elementów narzędziowych wymiennych, czyściwa oraz materiałów...

Przedmiot:

Zakup narzędzi, elementów narzędziowych wymiennych, czyściwa oraz materiałów spawalniczych

Data zamieszczenia: 2019-04-19
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELB w Bełchatowie
ul. Energetyczna 7
97-406 Bełchatów
powiat: bełchatowski
Telefon 44 737 74 56, 74 38
Paulina.Kolatek@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27101/details
Województwo: łódzkie
Miasto: Bełchatów
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2019-04-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup narzędzi, elementów narzędziowych wymiennych, czyściwa oraz materiałów spawalniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Nazwa postępowania:

Zakup narzędzi, elementów narzędziowych wymiennych, czyściwa oraz materiałów spawalniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
Opis postępowania:

Przedmiotem Zamówienia jest zakup narzędzi, elementów narzędziowych wymiennych, czyściwa oraz materiałów spawalniczych dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów zgodnie z wymaganiami określonymi w Opisie przedmiotu zakupu, stanowiącym Załącznik nr 1 do projektu Umowy.
Dostawy
Kategorie zakupowe:
Numer Kodu Nazwa kodu
MCH.33598 Napędy hydrauliczne i pneumatyczne - części
WPW.39099 Poz.elemen.grupy przyrządy utrzymania czystości
MCH.32803 Oprzyrządowanie spawalnicze
MCH.33299 Poz.elemen.grupy maszyny i urządzenia
MCH.32704 Noże
ELK.30897 Poz.części elektryczne
ELK.30507 Systemy alarmowo-monitorujące - oprzyrządowanie
BHP.39406 Sprzęt ochrony indywidualnej
MCH.33103 Szlifierki
MCH.33198 Narzędzia - części mechaniczne
PAL.37601 Oleje silnikowe
MCH.33203 Maszyny do obróbki metalu - części
MCH.32703 Wiertła
MCH.33099 Poz.elemen.grupy narzędzia ręczne
POZ.39799 Elemen.grupy materiały nieprodukcyjne
ELK.30818 Taśmy izolacyjne
MCH.32999 Poz.elemen.grupy materiały ścierne, cierne, czyściwa
MCH.33110 Odkurzacze przemysłowe
ELK.30898 Osprzęt instalacyjny - poz.części
MCH.33199 Poz.Elemen.Grupy Narzędzia Ręczne Mechaniczne
MCH.33104 Wkrętarki
MCH.33004 Klucze specjalistyczne
MCH.33001 Młotki
MCH.32398 Przekładnie i elemen.napędowe - części
MCH.32901 Czyściwa
TRS.34507 Rowery oraz poz.pojazdy bezsilnikowe
MCH.32499 Poz.elemen.grupy elemen.układu ktz
MCH.32909 Materiały cierne
MCH.32714 Brzeszczoty

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELB/03827/2019

Otwarcie ofert: Czy jawne otwarcie ofert:

Nie

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/27101/details
Termin składania wniosków/ofert:

2019-04-26 12:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów - Magazyn zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu Umowy.
Termin wykonania zamówienia:
zgodnie z Załącznikiem nr 1 do projektu Umowy - Opisem przedmiotu zakupu

Wymagania:
Dodatkowe informacje:

1. Dokumenty dostarczone w ofercie nie podlegają zwrotowi. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Wykonawcy zobowiązują się nie wnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania lub odstąpienia od niego w każdym czasie bez podania przyczyn. Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku wystąpienia powyższego zdarzenia.
3. Wykonawca ma prawo nie później niż w terminie składania Oferty zastrzec, że nie mogą być ujawniane informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje w tym zakresie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.
4. Jeżeli Wykonawca, który złożył Najkorzystniejszą Ofertę:
4.1 uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej,
4.2.uchyla się od pisemnego potwierdzenia Oferty złożonej w aukcji elektronicznej i/lub negocjacjach handlowych,
Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą Ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
5. Komisja nie posiada upoważnienia do dokonywania wiążących ustaleń, upoważniona jest wyłącznie do przeprowadzenia postępowania.
6. W zakresie nieuregulowanym w SIWZ stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu cywilnego.
7. W przypadku podpisywania przez Spółki należące do Grupy Kapitałowej PGE umów z wybranym Wykonawcą na świadczenie usług tożsamych z przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowiązany jest się do nie stosowania wobec spółek Grupy Kapitałowej PGE stawek opłat oraz warunków współpracy mniej korzystnych, niż wynikające z Umowy. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnienie treści Umowy spółkom Grupy Kapitałowej PGE.
8.Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również treść i warunki projektu Umowy, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego
9. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/Przetargi, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
10. Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że on, jego Pracownicy, Współpracownicy, osoby przy pomocy których będzie realizować Umowę Zakupową oraz jego Podwykonawcy będą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów.
11. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/Przetargi. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
12. Zamawiający informuje, że stosuje mechanizm podzielonej płatności (MPP) do zapłaty za zobowiązania.
Rodzaj zamówienia:

Kontakt:
Telefon do osoby kontaktowej:

44 737 74 56, 74 38
Osoba kontaktowa:

Paulina Kołatek, Ewelina Kałużna
Adres mailowy do osoby kontaktowej:

Paulina.Kolatek@gkpge.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2019

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.